Măsuri ale statelor membre pentru reducerea afectării pieței unice provocate de războiului ruso-ucrainean

La 23 martie 2022, Comisia a adoptat „Cadrul temporar de criză privind ajutorul de stat” cu scopul de a permite țărilor europene să utilizeze flexibilitatea în ajutoarele de stat pentru sprijinirea economiei, în contextual războiului ruso-ucrainean.

Cadrul temporar de criză prevede trei categorii de ajutoare, care pot fi acordate de statele membre:

  • sume limitate de ajutor de până la 35.000 EUR pentru companiile afectate de criză, active în sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii;
  • sprijin pentru lichidități sub formă de garanții de stat și împrumuturi subvenționate;
  • ajutoare pentru compensarea prețurilor ridicate la energie, combustibili.

Cel puțin 9 din 19 țări au decis să aplice taxe reduse pentru electricitate și/sau gaz.

Cel puțin 5 din 19 țări au decis să aplice reduceri ale taxelor sau prețuri plafonate la combustibil.

Mai multe state membre solicită un sprijin direct prin intermediul ajutoarelor de stat pentru anumite sectoare.

Finlanda a implementat ajutoare naționale pentru sectoarele porcinelor și păsărilor, producției în seră, depozitării produselor horticole, creșterii renilor și pescuitului.

Comisia a adoptat până acum schemele de ajutor de stat prezentate de Germania și Polonia.

Germania: Comisia Europeană a aprobat o schemă germană de până la 20 de miliarde de euro pentru a sprijini companiile active în toate sectoarele, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză a ajutorului de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022, în baza articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), recunoscând că economia UE se confruntă cu o tulburare gravă.

În cadrul schemei, beneficiarii eligibili vor avea dreptul să primească sume limitate de ajutor în oricare dintre următoarele forme:

  • granturi directe;
  • avantaje fiscale sau de plată;
  • avansuri rambursabile;
  • garanții;
  • împrumuturi;
  • capitaluri proprii;
  • finanțare hibridă.

În special, ajutorul granturilor directe nu va depăși 35.000 EUR per beneficiar activ în producția primară de produse agricole, sectoarele pescuitului și acvacultură și 400.000 EUR per companie activă în toate celelalte sectoare; și avantajele fiscale sa de plată vor fi acordate cel târziu la 31 decembrie 2022.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați butonul de mai jos:

Polonia: CE a aprobat un ajutor polonez de 836 milioane EUR pentru sectorul agricol. Măsura a fost aprobată în cadrul de criză temporară pentru ajutorul de stat adoptat de Comisie la 23 martie 2022.

Ajutorul polonez, care va lua forma unor granturi directe, va fi deschis fermierilor ale căror ferme sunt situate în Polonia și care sunt afectați de creșterea costurilor la îngrășăminte. Beneficiarii eligibili vor putea primi un ajutor de până la 107 euro pe hectar de teren agricol și până la 53,5 euro pe hectar de pășuni. Ajutorul va fi plafonat la 50 de hectare.

Sursa: Copa-Cogeca

Ultimele articole adaugate

Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne

În data de 25 mai, Germania a anunțat că Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne (porc, pasăre, […]

ANTIBIOTICE – consum mai mare la oameni sau la animale?

În studiile vechi în domeniu, apărea un procent șocant de 70% consum antibiotice la animale, față de 30% consum uman. […]

Frauda agroalimentară: Comisia Europeană  publică primul raport lunar 

Joi, 29 februarie 2024, Comisia Europeană a publicat primul său raport lunar privind suspiciunile de fraudă agroalimentară. Raportul reunește informații […]

Ce înseamnă produsele alimentare rezultate în laborator și care ar trebui să fie orientarea în Uniunea Europeană

Figura 1. Procesul de producere în laborator a “cărnii de porc” (sursa OCDE nr. 182) cu următoarele comentarii: Celulele stem […]

Porcul la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024

În anul 2023, România a înregistrat un efectiv total de 2,8 milioane capete porci, cu peste 10% mai mic decât […]

Consiliul UE pentru agricultură și pescuit (AgriFish) se va reuni la Bruxelles pe 23 ianuarie 2024

Președinția belgiană va prezenta o informare asupra programului său de lucru pentru semestrul în curs. În această perioadă, președinția belgiană […]

Impactul liberalizării comerțului cu Ucraina la carnea de pasăre și ouă

Importurile de carne de pasăre din Ucraina rămase în statele europene au atins, până la începutul lunii noiembrie 2023, 204.225 […]

În perioada 10-11 decembrie 2023 va avea loc la Bruxelles o reuniune a Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish)

România, sprijinită de Bulgaria, Ungaria, Italia, Letonia, Polonia și  Slovacia, solicită  Comisiei Europene adoptarea temeiul juridic pentru  scutirea de la […]

A.C.E.B.O.P. susține poziția UECBV, organizație europeană din care face parte, privind Decretul francez pentru utilizarea anumitor denumiri  dedicate alimentelor care conțin proteine vegetale

Decretul francez este o bază bună pentru viitoarele norme europene privind clarificarea denumirilor cărnii și evitarea confuziei consumatorilor, evitarea comparațiilor […]

Punct de vedere A.C.E.B.O.P. privind modificarea Ordinului 130/2023 aflat în transparență decizională.

Nr. 60/09.11.2023 Către, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Domnului Președinte Alexandru BOCIU În atenția, Domnului Ministru al […]

A intrat în vigoare legea germană de etichetare a bunăstării cărnii de porc

Legea solicită crescătorilor de porci să-și raporteze practicile de creștere, iar întreprinderile alimentare să eticheteze carnea în consecință. Eticheta face […]

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la Universitatea din Basel au dezvoltat un vaccin care protejează animalele de Salmonella

Ca  toți agenții patogeni, bacteriile sunt capabile să evite eficacitatea unui vaccin, modificându-și genele. Pentru oamenii de știință care doresc […]

Campanie STOP PPA

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]