Strategia Farm to Fork (F2F): Avem nevoie de acțiune!

ACEBOP, membră a  Uniunii Europene a comerțului cu animale și a meseriilor din filiera cărnii (UECBV) din anul 2015, susține și se aliază poziției comune- exprimată printr-un comunicat de presă:

UECBV salută cu tărie inițiativa Comisiei Europene de a face sectorul alimentar european cel mai important lider mondial în domeniul durabilității.

Carnea Europei este deja recunoscută ca lider mondial în ceea ce privește siguranța și calitatea. Sectorul european al cărnii are aceeași ambiție pentru durabilitate.

Prin urmare, UECBV și membrii săi vor juca un rol activ în strategia “Farm to Fork” (F2F).

Mai mult, sectorul cărnii din UE are deja realizări semnificative pentru multe elemente ale strategiei F2F. Utilizarea antibioticelor a fost deja redusă puternic. Bunăstarea animalelor a fost întărită constant. Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) au fost reduse semnificativ.

Sectorul european al cărnii sprijină profund inițiativa de a ridica în mod semnificativ standardele de durabilitate în UE într-un mod armonizat. De asemenea, căutăm o abordare echitabilă și echilibrată în toate sectoarele economiei și acuratețe, echilibru, în dialogul asupra acestei inițiative importante a UE.

Având în vedere cele de mai sus, UECBV regretă profund că, în ceea ce privește carnea, documentul F2F al Comisiei a inclus două elemente simplificate în exces:

– Carnea este dăunătoare pentru mediu.

– Carnea este nesănătoasă.

După cum a solicitat Consiliul AGRI-FISH, toate măsurile care trebuie adoptate se vor baza  pe o analiză de impact ex-ante, pe știință și pe date precise – utilizate de către Comisie.

Producția de carne are rolul său în ceea ce privește impactul asupra mediului, de exemplu  emisiile de GES. Cu toate acestea, în ultimii ani s-au făcut multe eforturi pentru a atenua acest impact. După cum afirmă Comisia în documentele sale, sectorul agricol al UE a redus deja semnificativ emisiile de GES.

Trebuie trecut prin mai multe etape. Sectorul cărnii din UE își va aduce contribuția la obiectivul pe termen lung pentru o Uniune neutră din punct de vedere climatic în 2050 și la obiectivele pe termen scurt ale planului țintă pentru climă 2030. Multe inițiative sunt luate și vor fi luate în viitorul apropiat. Calculul GES trebuie să fie holistic, luând în considerare și beneficiile sectorului zootehnic pentru menținerea pajiștilor, amprenta de carbon și biodiversitatea.

În ceea ce privește rolul cărnii într-o dietă sănătoasă, UECBV vrea să sublinieze că există multe neînțelegeri și interpretări greșite în acest domeniu.

Neînțelegeri și interpretări greșite în raport cu cifrele de consum recomandate, rezultatele cercetării și valorile nutriționale, importanța acestora.

Orice politică în acest sens ar trebui să se bazeze pe o mai bună înțelegere a acestor elemente.

Toate politicile legate de promovarea consumului durabil de alimente și facilitarea trecerii la diete sănătoase și durabile, trebuie să țină cont de carne, care a fost și continuă să fie o sursă importantă alimentară, care oferă o gamă largă de substanțe nutritive valoroase care pot fi ușor absorbite de organism.

UECBV consideră că este mai aproape de realitate promovarea unei diete echilibrate. Aceasta  variază foarte mult în funcție de vârstă, sex, zonă geografică, accesibilitate, activități fizice, gust etc.

Susținem obiectivul Comisiei de a comunica mai bine cu consumatorii și de a le oferi alimente sănătoase și durabile la prețuri accesibile.

UECBV ar dori să sublinieze că industria cărnii trebuie să comercializeze produsele fermierilor europeni și, în acest fel, să acționeze ca intermediar între fermier și consumator.

Companiile din industria cărnii sunt dispuse să joace acest rol important în cadrul strategiei Farm to Fork și să își asume responsabilitatea.

Pe lângă furnizarea de alimente extrem de hrănitoare, importante pentru o dietă sănătoasă, sectorul zootehnic din UE oferă numeroase subproduse valoroase, dar și servicii pentru societatea noastră, în special în zonele rurale; biodiversitate, materii prime / componente pentru fabricarea produselor de larg consum, cum ar fi produse farmaceutice, produse cosmetice, piele, lână și blană, furaje destinate producției de alimente pentru animale și hrană pentru animale de companie, biodiesel, porțelan, material izolant, păstrând în același timp comunitățile rurale, familiile, îngrășăminte naturale , natura, biodiversitatea și peisajele.

În documentul său, Comisia Europeană remarcă faptul că „pandemia COVID-19 a demonstrat importanța unui sistem alimentar robust și rezistent care funcționează în toate circumstanțele și este capabil să asigure accesul cetățenilor la o cantitate suficientă de alimente accesibile. De asemenea, ne-a făcut extrem de conștienți de relațiile dintre sănătatea noastră, ecosisteme, lanțuri de aprovizionare, modele de consum și granițe planetare.”

UECBV ar dori să sublinieze faptul că actuala criză COVID-19 a evidențiat faptul că sectorul cărnii din UE este deja foarte robust și rezistent.

În comparație cu multe alte sectoare (industriale), producția de carne nu s-a confruntat cu nicio provocare în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare. Și chiar și atunci când o parte semnificativă a pieței (serviciul alimentar) a fost închisă din cauza măsurilor luate de autoritățile naționale pentru a atenua răspândirea bolii, sectorul cărnii a fost în mare măsură capabil să își reprogrameze și să-și redirecționeze vânzările și piețele. Drept urmare, sectorul cărnii a fost unul dintre cele mai puțin sprijinite sectoare din Europa.

Cu toate acestea, noile măsuri care trebuie luate ar trebui să ia în considerare contextul actual al pandemiei și condițiile fragile pe care le experimentează UE atât din punct de vedere economic, cât și social.

Carnea conține nutrienți de profil înalt, care o fac pe deplin parte a unei diete echilibrate și sănătoase.

Se află în același domeniu fiscal ca și alte alimente sănătoase. Atunci când se utilizează măsuri fiscale pentru a ghida tranziția către sisteme de producție mai durabile, funcționarea corectă a pieței interne ar trebui să fie protejată. Orice politică în acest sens la nivel național sau european ar trebui, de asemenea, să fie nediscriminatorie și proporțională.

Comisia Europeană intenționează să promoveze tranziția globală către producția durabilă prin intermediul unor acorduri bilaterale și standarde multilaterale.

UECBV și membrii săi salută și susține cu tărie acest lucru. Există totuși un al treilea mod important de a realiza acest lucru.

Sectorul cărnii din UE, datorită standardelor sale ridicate de siguranță și calitate, are acces pe toate piețele din lume. Exportatorii de carne din UE își vând și promovează produsele cu standarde ridicate în întreaga lume. În comunicarea lor cu clienții reali și potențiali, acești exportatori se referă, de asemenea, la caracterul durabil al produselor lor și la nivelul ridicat al bunăstării animalelor.  Creează astfel și o cerere pentru produse durabile pe aceste piețe. Și este în acest fel un mare promotor și motor al tranziției globale.

Comisia Europeană ar trebui să faciliteze și să încurajeze acest proces. Prin facilitarea și sprijinirea exportului de carne durabilă din Europa. Mai exact, prin sprijinirea exportului de carne din UE (fiind liderul global în ceea ce privește durabilitatea) cu programele de promovare existente la nivelul UE (export).

În acest sens, este de asemenea crucial să menționăm rolul important al exporturilor pentru tranziția durabilă în Europa.

Legislația UE asigură cel mai înalt nivel de bunăstare a animalelor din lume, inclusiv în fermele cu creștere intensivă. Este important să reamintim regulile existente și realizările. În continuare se pot depune eforturi. Se poate căuta îmbunătățirea legislației, dar este important să se asigure o implementare armonizată și o acceptare din partea partenerilor comerciali de a pune în aplicare cerințe echivalente.

În final, facem referire la contribuția substanțială a sectorului cărnii la economia europeană (170 miliarde de euro anual, 40% din totalul activității agricole) și la ocuparea forței de muncă (locuri de muncă directe pentru 4 milioane de persoane și indirecte pentru 30 de milioane de persoane ). Și rolul important pe care producția de animale și carne îl joacă în zonele rurale din multe state membre ale UE. Sectorul cărnii în ansamblu contribuie semnificativ la menținerea zonelor rurale și la atractivitatea acestora. În spatele fiecărei ferme de creștere a animalelor sunt menținute 7 locuri de muncă în zonele rurale.

UECBV semnalează pericolele pe care unele inițiative naționale le au cu consecințe asupra măsurilor legislative care vor fi discutate la nivelul UE.

În multe cazuri, statele membre profită de o anumită problemă și o reglementează la nivel național, fără a aștepta o soluție armonizată a UE. Ideea se răspândește și în alte țări, care procedează la fel (de exemplu, etichetarea originii) și, atunci când Comisia UE vine cu o propunere formală, este deja târziu și într-adevăr complex să o armonizăm.  Dacă dorim reguli comune, clare, care să nu perturbe piața internă, orice interferență din partea statelor membre ar trebui evitată.

UECBV este pe deplin disponibil pentru a coopera și pentru a lucra mai strâns cu serviciile Comisiei și cu instituțiile UE. Carnea este adesea sub lupa atenției și ca urmare, orice progres poate fi realizat numai în cooperare cu sectorul cărnii.

Ultimele articole adaugate

A.C.E.B.O.P. susține poziția UECBV, organizație europeană din care face parte, privind Decretul francez pentru utilizarea anumitor denumiri  dedicate alimentelor care conțin proteine vegetale

Decretul francez este o bază bună pentru viitoarele norme europene privind clarificarea denumirilor cărnii și evitarea confuziei consumatorilor, evitarea comparațiilor […]

Punct de vedere A.C.E.B.O.P. privind modificarea Ordinului 130/2023 aflat în transparență decizională.

Nr. 60/09.11.2023 Către, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Domnului Președinte Alexandru BOCIU În atenția, Domnului Ministru al […]

A intrat în vigoare legea germană de etichetare a bunăstării cărnii de porc

Legea solicită crescătorilor de porci să-și raporteze practicile de creștere, iar întreprinderile alimentare să eticheteze carnea în consecință. Eticheta face […]

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la Universitatea din Basel au dezvoltat un vaccin care protejează animalele de Salmonella

Ca  toți agenții patogeni, bacteriile sunt capabile să evite eficacitatea unui vaccin, modificându-și genele. Pentru oamenii de știință care doresc […]

Campanie STOP PPA

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

După o întrerupere de cinci ani, societatea internațională a cărnii se reunește în Olanda, la Maastricht, în perioada 11-13 octombrie 2023

Tema Congresului o reprezintă “întâlnirea dintre societatea cărnii și consumator”. Vor fi abordate teme de actualitate, cum ar fi: schimbări, […]

Bunăstare – 9 m² per vacă în adăpost

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) recomandă  o suprafață minimă pentru adăpostirea vacilor în adăposturi, respectiv o suprafață de 9 […]

Deputații europeni călătoresc în România pentru a investiga gestionarea pădurilor și populațiile de urși bruni

În perioada 15-18 mai, opt deputați europeni vor călători în România pentru a discuta cu oficiali guvernamentali, autorități locale și […]

Decret Regal privind castrarea purceilor

Datorită unui Decret Regal, fermierii belgieni pot face singuri anestezie locală pentru castrarea purceilor. Castrarea chirurgicală a purceilor masculi realizată […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]

A fost publicat Avizul științific EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind bunăstarea vițeilor

A fost publicat Avizul științific EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind bunăstarea vițeilor Avizul a fost solicitat de Comisia Europeană în […]

CUȘTILE PENTRU GĂINILE OUĂTOARE VOR FI INTERZISE TREPTAT

CUȘTILE PENTRU GĂINILE OUĂTOARE VOR FI INTERZISE TREPTAT În date de 24 martie 2023, a fost publicat raportul DG SANTE […]

Industria cărnii de pasăre continuă să crească, în ciuda vremurilor tulburi

Industria cărnii de pasăre continuă să crească, în ciuda vremurilor tulburi Industria locală de carne de pasăre a evoluat constant […]

Comisia Europeană a propus o prelungire a acordului temporar de transport rutier semnat cu Ucraina, care permite transportatorilor ucraineni să-și mărească operațiunile pe drumurile Uniunii Europene (UE) cu aproximativ 40%.

Comisia Europeană a propus o prelungire a acordului temporar de transport rutier semnat cu Ucraina, care permite transportatorilor ucraineni să-și […]

Uniunea Europeană (UE) a suspendat în 2022 toate tarifele și cotele la exporturile ucrainene de produse agricole.

Uniunea Europeană (UE) a suspendat în 2022 toate tarifele și cotele la exporturile ucrainene de produse agricole. Pe 5 iunie […]

Autoritățile olandeze au confirmat un focar de ESB atipică într-o fermă din sudul țării.

Autoritățile olandeze au confirmat un focar de ESB atipică într-o fermă din sudul țării. În urma rezultatelor testelor realizate în  […]

COMISIA EUROPEANĂ AR TREBUI SĂ NEGOCIEZE URGENT ACHIZIȚIA DE VACCIN CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA).

COMISIA EUROPEANĂ AR TREBUI SĂ NEGOCIEZE URGENT ACHIZIȚIA DE VACCIN CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA). Departamentul pentru Agricultură al SUA […]

Un proiect LEADER din Estonia, premiat!

Un proiect LEADER din Estonia, premiat! Utilizarea lânii reziduale pentru a reduce deșeurile din plastic în economia circulară, adaugă valoare […]

INTERZIS LA EXPORT

INTERZIS LA EXPORT Ministerul Agriculturii din Germania a emis o comunicare către părțile interesate prin care anunță interzicerea exporturilor de […]

Pesta porcină africană la mistreți: supravegherea pasivă reduce incidența bolii.

Pesta porcină africană la mistreți: supravegherea pasivă reduce incidența bolii. FAO, WOAH (OIE) și Comisia Europeană consideră că detectarea precoce […]

A fost publicat „Raportul de toamnă privind perspectivele pe termen scurt: piața agricolă a Uniunii Europene (UE)”

A fost publicat „Raportul de toamnă privind perspectivele pe termen scurt: piața agricolă a Uniunii Europene (UE)” Raportul evidențiază faptul […]

Astăzi are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Uniunii Europene  AgriFish.

Astăzi are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Uniunii Europene  AgriFish.                Sesiunile publice pot fi urmărite aici: https://video.consilium.europa.eu/event/en/26131 Miniștrii […]

A fost publicat avizul EFSA (European Food Safety Authority) privind protecția bovinelor în timpul transportului.

A fost publicat avizul EFSA (European Food Safety Authority) privind protecția bovinelor în timpul transportului. În cadrul strategiei “de la […]

Comisia Europeană a aprobat primul pachet de planuri strategice PAC pentru șapte țări: Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Polonia, Portugalia și Spania.

Acesta este un pas important pentru punerea în aplicare a noii Politici Agricole Comune (PAC) la 1 ianuarie 2023. Noua […]

Contextul socio-economic de la nivel global pune presiune pe piața cărnii de vită

Crizele resimțite de Europa în ultima perioadă se reflectă și în filiera cărnii de vită, cu un impact semnificativ asupra […]

Opriți Pesta Porcină Africană❗

Campania „Opriți Pesta Porcină Africană” face parte din eforturile continue ale Comisiei Europene și ale altor organisme internaționale de a […]

Pe lângă costurile ridicate de producție, agricultura europeană a fost lovită de un val de căldură și de secetă fără precedent

Acest lucru afectează producția agricolă, scade recoltele și ca urmare, scad veniturile fermierilor și crește riscul pentru siguranța alimentară. Conform […]

European Food Safety Authority (EFSA) a publicat avizul științific cu privire la bunăstarea porcilor crescuți în fermă

Studiul are o mare importanță și va sta la baza schimbărilor legislative legate de bunăstarea suinelor. Puteți găsi mai multe […]

Sondajul realizat în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord asupra disponibilității de a consuma carne produsă în laborator: 60% dintre adulți nu sunt dispuși să consume o astfel de carne

Sistemul alimentar este în continuă schimbare, inovațiile tehnologice alimentare deschid ușile către produse alternative – dintre care unele sunt cultivate în […]

Începând cu lunile februarie-aprilie 2022, prețul cărnii de pasăre în Uniunea Europeană a crescut cu 13%

Din luna aprilie, prețul cărnii de pasăre s-a consolidat la 38%, peste media perioadei 2017-2021. În ultima săptămână a lunii […]

NAVET-ASFVAC: Primul vaccin confirmat ca fiind sigur și eficient împotriva pestei porcine africane

În noiembrie 2019, Vietnam a negociat cu SUA posibilitatea cooperării în cercetarea și producerea unui vaccin în Vietnam, cu virusul […]

Pesta porcină africană și influența aviară, două boli care afectează grav Europa

Ultima situație europeană evidențiază, pe lângă cazul de pestă porcină africană din Germania (PPA), situat lângă granița cu Franța, și […]

Comisarul Wojciechowski a anunțat lansarea unei platforme, care urmărește să reunească cu ușurință întreprinderile din UE și din Ucraina

Lansată de Comisia Europeană și operată de Enterprise Europe Network, această platformă își propune să reunească întreprinderile din UE și din […]

Pestă porcină africană în Germania la porcul domestic

Virusul pestei porcine africane a fost confirmat într-o fermă de finisare porci, din localitatea Forchheim statul Baden-Württemberg, aproape de granița […]

Carnea sintetică, un viitor deja întâmplat

În urmă cu mai bine de 70 de ani, cercetătorul olandez Willem van Eelen lansa ideea cărnii sintetice. Bill Gates spunea […]

Rezultatul consultării publice online pentru revizuirea legislației Uniunii Europene (UE) privind bunăstarea animalelor

Consultarea publică a avut ca scop colectarea opiniilor cetățenilor europeni cu privire la necesitatea revizuirii legislației UE privind bunăstarea animalelor. […]

Carnea de miel a fost mai scumpă cu 30% de Paște în 2022

În 2022, carnea de miel s-a scumpit cu 30%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În majoritatea regiunilor, săptămânile […]

Piața europeană a cărnii de pasăre și ouă la începutul lunii mai 2022

Sisteme de creștere la găinile ouătoare Puiul broiler reprezintă 82% din producția europeană de carne de pasăre. Polonia este cel […]

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) organizează două zile de informare virtuală pe 12 și 13 mai 2022

Webinarul va oferi actualizări cu privire la subiecte legate de politica de reglementare, evoluțiile științifice și procedurale rezultate din Regulamentul […]

Evoluția pestei porcine africane în România, în strânsă legătură cu efectivele de mistreți

Șansa României de a eradica pesta porcină africană, este strâns legată de gestionarea corespunzătoare a efectivelor de mistreți. Conform datelor […]

Măsuri de sprijin pentru sectorul suin la nivelul statelor membre

Austria: 20 milioane euro pentru anul 2022. Fermierii pot cere sprijin din luna aprilie, cuantumul forfetar exact per porc de […]

Măsuri ale statelor membre pentru reducerea afectării pieței unice provocate de războiului ruso-ucrainean

La 23 martie 2022, Comisia a adoptat „Cadrul temporar de criză privind ajutorul de stat” cu scopul de a permite […]

Pesta porcină africană (PPA) și influența aviară înalt patogenă

În perioada 01.01 – 22.04.2022, în Uniunea Europeană au fost confirmate 153 de focare de PPA la porcii domestici, dintre […]

Măsuri de protecție în Germania pentru pesta porcină africană (PPA)

Germania a hotărât ca statele federale care nu s-au confruntat cu focare de PPA să contribuie la costurile măsurilor de […]

Efortul Uniunii Europene (UE) pentru sprijinirea fermierilor din piața unică și a securității alimentare din Ucraina

Statele care se bazează în mare măsură pe importurile de cereale din Ucraina și Rusia sunt expuse unui risc crescut […]

Cum arată viitorul industriei locale a cărnii?

Industria locală a cărnii încearcă să reziste în fața provocărilor care s-au năpustit în ultima perioadă asupra segmentului. În timp […]

Prima întâlnire oficială a „Grupului european de reflecție pentru carnea de porc” a avut loc în sistem on-line miercuri, 6 aprilie 2022

Reuniunea a fost prezidată de șefa unității AGRI, Brigitte Misonne și de directorul general adjunct, Michael Scannell. S-au alăturat aproximativ […]

Președintele ACEBOP a participat la prima reuniune comună a CDG produse animale – secțiunea porc, grupului de experți CMO – secțiunea produse animale și grupul european de reflecție în carnea de porc din 06.04.2022

Subiectul abordat a fost legat de una dintre cele cinci întrebări lansate de Comisia europeană pentru reuniune:“În ce măsură echilibrul […]

Perspective pe termen scurt ale agriculturii în Uniunea Europeană (UE)

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a perturbat semnificativ piețele agricole globale. Acest lucru a creat mai multă incertitudine și […]

Președintele A.C.E.B.O.P face parte din Grupul Comisiei Europene de Reflecție pentru carnea de porc

Comitetul european de legătură pentru comerțul agricol și agroalimentar (CELCAA) prin UECBV (Uniunea comercianților de animale vii și carne), au […]

Au fost deschise oficial înscrierile la premiile ecologice ale Uniunii Europene

Aceste premii sunt un prim exemplu comunitar, fiind concepute ca o continuare a planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice, […]

Dr. Mary Pană, președinte ACEBOP: „Sectorul zootehnic este constrâns din toate direcțiile”

Se anunță vremuri dificile pentru sectorul zootehnic local. Supraproducția înregistrată în sectorul de pasăre și pesta porcină africană, prost gestionată […]

Fermierii francezi în fața noii Politici Agricole Europene (PAC) 2023-2027

Franța a ales să accesibilizeze eco-schemele, principalul sprijin de mediu al PAC, pentru cât mai mulți fermieri. În Program, eco-schemele […]