Strategia Farm to Fork (F2F): Avem nevoie de acțiune!

ACEBOP, membră a  Uniunii Europene a comerțului cu animale și a meseriilor din filiera cărnii (UECBV) din anul 2015, susține și se aliază poziției comune- exprimată printr-un comunicat de presă:

UECBV salută cu tărie inițiativa Comisiei Europene de a face sectorul alimentar european cel mai important lider mondial în domeniul durabilității.

Carnea Europei este deja recunoscută ca lider mondial în ceea ce privește siguranța și calitatea. Sectorul european al cărnii are aceeași ambiție pentru durabilitate.

Prin urmare, UECBV și membrii săi vor juca un rol activ în strategia “Farm to Fork” (F2F).

Mai mult, sectorul cărnii din UE are deja realizări semnificative pentru multe elemente ale strategiei F2F. Utilizarea antibioticelor a fost deja redusă puternic. Bunăstarea animalelor a fost întărită constant. Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) au fost reduse semnificativ.

Sectorul european al cărnii sprijină profund inițiativa de a ridica în mod semnificativ standardele de durabilitate în UE într-un mod armonizat. De asemenea, căutăm o abordare echitabilă și echilibrată în toate sectoarele economiei și acuratețe, echilibru, în dialogul asupra acestei inițiative importante a UE.

Având în vedere cele de mai sus, UECBV regretă profund că, în ceea ce privește carnea, documentul F2F al Comisiei a inclus două elemente simplificate în exces:

– Carnea este dăunătoare pentru mediu.

– Carnea este nesănătoasă.

După cum a solicitat Consiliul AGRI-FISH, toate măsurile care trebuie adoptate se vor baza  pe o analiză de impact ex-ante, pe știință și pe date precise – utilizate de către Comisie.

Producția de carne are rolul său în ceea ce privește impactul asupra mediului, de exemplu  emisiile de GES. Cu toate acestea, în ultimii ani s-au făcut multe eforturi pentru a atenua acest impact. După cum afirmă Comisia în documentele sale, sectorul agricol al UE a redus deja semnificativ emisiile de GES.

Trebuie trecut prin mai multe etape. Sectorul cărnii din UE își va aduce contribuția la obiectivul pe termen lung pentru o Uniune neutră din punct de vedere climatic în 2050 și la obiectivele pe termen scurt ale planului țintă pentru climă 2030. Multe inițiative sunt luate și vor fi luate în viitorul apropiat. Calculul GES trebuie să fie holistic, luând în considerare și beneficiile sectorului zootehnic pentru menținerea pajiștilor, amprenta de carbon și biodiversitatea.

În ceea ce privește rolul cărnii într-o dietă sănătoasă, UECBV vrea să sublinieze că există multe neînțelegeri și interpretări greșite în acest domeniu.

Neînțelegeri și interpretări greșite în raport cu cifrele de consum recomandate, rezultatele cercetării și valorile nutriționale, importanța acestora.

Orice politică în acest sens ar trebui să se bazeze pe o mai bună înțelegere a acestor elemente.

Toate politicile legate de promovarea consumului durabil de alimente și facilitarea trecerii la diete sănătoase și durabile, trebuie să țină cont de carne, care a fost și continuă să fie o sursă importantă alimentară, care oferă o gamă largă de substanțe nutritive valoroase care pot fi ușor absorbite de organism.

UECBV consideră că este mai aproape de realitate promovarea unei diete echilibrate. Aceasta  variază foarte mult în funcție de vârstă, sex, zonă geografică, accesibilitate, activități fizice, gust etc.

Susținem obiectivul Comisiei de a comunica mai bine cu consumatorii și de a le oferi alimente sănătoase și durabile la prețuri accesibile.

UECBV ar dori să sublinieze că industria cărnii trebuie să comercializeze produsele fermierilor europeni și, în acest fel, să acționeze ca intermediar între fermier și consumator.

Companiile din industria cărnii sunt dispuse să joace acest rol important în cadrul strategiei Farm to Fork și să își asume responsabilitatea.

Pe lângă furnizarea de alimente extrem de hrănitoare, importante pentru o dietă sănătoasă, sectorul zootehnic din UE oferă numeroase subproduse valoroase, dar și servicii pentru societatea noastră, în special în zonele rurale; biodiversitate, materii prime / componente pentru fabricarea produselor de larg consum, cum ar fi produse farmaceutice, produse cosmetice, piele, lână și blană, furaje destinate producției de alimente pentru animale și hrană pentru animale de companie, biodiesel, porțelan, material izolant, păstrând în același timp comunitățile rurale, familiile, îngrășăminte naturale , natura, biodiversitatea și peisajele.

În documentul său, Comisia Europeană remarcă faptul că „pandemia COVID-19 a demonstrat importanța unui sistem alimentar robust și rezistent care funcționează în toate circumstanțele și este capabil să asigure accesul cetățenilor la o cantitate suficientă de alimente accesibile. De asemenea, ne-a făcut extrem de conștienți de relațiile dintre sănătatea noastră, ecosisteme, lanțuri de aprovizionare, modele de consum și granițe planetare.”

UECBV ar dori să sublinieze faptul că actuala criză COVID-19 a evidențiat faptul că sectorul cărnii din UE este deja foarte robust și rezistent.

În comparație cu multe alte sectoare (industriale), producția de carne nu s-a confruntat cu nicio provocare în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare. Și chiar și atunci când o parte semnificativă a pieței (serviciul alimentar) a fost închisă din cauza măsurilor luate de autoritățile naționale pentru a atenua răspândirea bolii, sectorul cărnii a fost în mare măsură capabil să își reprogrameze și să-și redirecționeze vânzările și piețele. Drept urmare, sectorul cărnii a fost unul dintre cele mai puțin sprijinite sectoare din Europa.

Cu toate acestea, noile măsuri care trebuie luate ar trebui să ia în considerare contextul actual al pandemiei și condițiile fragile pe care le experimentează UE atât din punct de vedere economic, cât și social.

Carnea conține nutrienți de profil înalt, care o fac pe deplin parte a unei diete echilibrate și sănătoase.

Se află în același domeniu fiscal ca și alte alimente sănătoase. Atunci când se utilizează măsuri fiscale pentru a ghida tranziția către sisteme de producție mai durabile, funcționarea corectă a pieței interne ar trebui să fie protejată. Orice politică în acest sens la nivel național sau european ar trebui, de asemenea, să fie nediscriminatorie și proporțională.

Comisia Europeană intenționează să promoveze tranziția globală către producția durabilă prin intermediul unor acorduri bilaterale și standarde multilaterale.

UECBV și membrii săi salută și susține cu tărie acest lucru. Există totuși un al treilea mod important de a realiza acest lucru.

Sectorul cărnii din UE, datorită standardelor sale ridicate de siguranță și calitate, are acces pe toate piețele din lume. Exportatorii de carne din UE își vând și promovează produsele cu standarde ridicate în întreaga lume. În comunicarea lor cu clienții reali și potențiali, acești exportatori se referă, de asemenea, la caracterul durabil al produselor lor și la nivelul ridicat al bunăstării animalelor.  Creează astfel și o cerere pentru produse durabile pe aceste piețe. Și este în acest fel un mare promotor și motor al tranziției globale.

Comisia Europeană ar trebui să faciliteze și să încurajeze acest proces. Prin facilitarea și sprijinirea exportului de carne durabilă din Europa. Mai exact, prin sprijinirea exportului de carne din UE (fiind liderul global în ceea ce privește durabilitatea) cu programele de promovare existente la nivelul UE (export).

În acest sens, este de asemenea crucial să menționăm rolul important al exporturilor pentru tranziția durabilă în Europa.

Legislația UE asigură cel mai înalt nivel de bunăstare a animalelor din lume, inclusiv în fermele cu creștere intensivă. Este important să reamintim regulile existente și realizările. În continuare se pot depune eforturi. Se poate căuta îmbunătățirea legislației, dar este important să se asigure o implementare armonizată și o acceptare din partea partenerilor comerciali de a pune în aplicare cerințe echivalente.

În final, facem referire la contribuția substanțială a sectorului cărnii la economia europeană (170 miliarde de euro anual, 40% din totalul activității agricole) și la ocuparea forței de muncă (locuri de muncă directe pentru 4 milioane de persoane și indirecte pentru 30 de milioane de persoane ). Și rolul important pe care producția de animale și carne îl joacă în zonele rurale din multe state membre ale UE. Sectorul cărnii în ansamblu contribuie semnificativ la menținerea zonelor rurale și la atractivitatea acestora. În spatele fiecărei ferme de creștere a animalelor sunt menținute 7 locuri de muncă în zonele rurale.

UECBV semnalează pericolele pe care unele inițiative naționale le au cu consecințe asupra măsurilor legislative care vor fi discutate la nivelul UE.

În multe cazuri, statele membre profită de o anumită problemă și o reglementează la nivel național, fără a aștepta o soluție armonizată a UE. Ideea se răspândește și în alte țări, care procedează la fel (de exemplu, etichetarea originii) și, atunci când Comisia UE vine cu o propunere formală, este deja târziu și într-adevăr complex să o armonizăm.  Dacă dorim reguli comune, clare, care să nu perturbe piața internă, orice interferență din partea statelor membre ar trebui evitată.

UECBV este pe deplin disponibil pentru a coopera și pentru a lucra mai strâns cu serviciile Comisiei și cu instituțiile UE. Carnea este adesea sub lupa atenției și ca urmare, orice progres poate fi realizat numai în cooperare cu sectorul cărnii.

Ultimele articole adaugate

ANTIBIOTICE – consum mai mare la oameni sau la animale?

În studiile vechi în domeniu, apărea un procent șocant de 70% consum antibiotice la animale, față de 30% consum uman. […]

Frauda agroalimentară: Comisia Europeană  publică primul raport lunar 

Joi, 29 februarie 2024, Comisia Europeană a publicat primul său raport lunar privind suspiciunile de fraudă agroalimentară. Raportul reunește informații […]

Ce înseamnă produsele alimentare rezultate în laborator și care ar trebui să fie orientarea în Uniunea Europeană

Figura 1. Procesul de producere în laborator a “cărnii de porc” (sursa OCDE nr. 182) cu următoarele comentarii: Celulele stem […]

Porcul la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024

În anul 2023, România a înregistrat un efectiv total de 2,8 milioane capete porci, cu peste 10% mai mic decât […]

Consiliul UE pentru agricultură și pescuit (AgriFish) se va reuni la Bruxelles pe 23 ianuarie 2024

Președinția belgiană va prezenta o informare asupra programului său de lucru pentru semestrul în curs. În această perioadă, președinția belgiană […]

Impactul liberalizării comerțului cu Ucraina la carnea de pasăre și ouă

Importurile de carne de pasăre din Ucraina rămase în statele europene au atins, până la începutul lunii noiembrie 2023, 204.225 […]

În perioada 10-11 decembrie 2023 va avea loc la Bruxelles o reuniune a Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish)

România, sprijinită de Bulgaria, Ungaria, Italia, Letonia, Polonia și  Slovacia, solicită  Comisiei Europene adoptarea temeiul juridic pentru  scutirea de la […]

A.C.E.B.O.P. susține poziția UECBV, organizație europeană din care face parte, privind Decretul francez pentru utilizarea anumitor denumiri  dedicate alimentelor care conțin proteine vegetale

Decretul francez este o bază bună pentru viitoarele norme europene privind clarificarea denumirilor cărnii și evitarea confuziei consumatorilor, evitarea comparațiilor […]

Punct de vedere A.C.E.B.O.P. privind modificarea Ordinului 130/2023 aflat în transparență decizională.

Nr. 60/09.11.2023 Către, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Domnului Președinte Alexandru BOCIU În atenția, Domnului Ministru al […]

A intrat în vigoare legea germană de etichetare a bunăstării cărnii de porc

Legea solicită crescătorilor de porci să-și raporteze practicile de creștere, iar întreprinderile alimentare să eticheteze carnea în consecință. Eticheta face […]

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la Universitatea din Basel au dezvoltat un vaccin care protejează animalele de Salmonella

Ca  toți agenții patogeni, bacteriile sunt capabile să evite eficacitatea unui vaccin, modificându-și genele. Pentru oamenii de știință care doresc […]

Campanie STOP PPA

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]