Mary Pană: „Viața animalelor s-a îmbunătățit, la fel și calitatea cărnii și satisfacția consumatorului.”

În cadrul evenimentului FERMIERII AU CUVÂNTUL! Cum vrem să fie Politica Agricolă Comună 2021-2027, eveniment organizat la Palatul Parlamentului, președintele ACEBOP a susținut un discurs de prezentare a poziției membrilor săi vizavi de Politică Agricolă Comună pentru perioada 2021-2027:

Conform datelor Eurostat, o treime (33%) din numărul total de ferme din UE sunt în România, nouă din zece ferme (aprox. 92%) din România au o suprafaţă mai mică de cinci hectare.

Noul Comisar European pentru Agricultură s-a arătat în favoarea unor reglementări care să fie stabilite de statele membre, cu o libertate  mai mare față de regulamentele europene.

Această libertate trebuie acordată și pentru decizia unui stat membru de a opta sau nu pentru plafonarea subvențiilor agricole.

Plafonarea este una dintre cele mai importante chestiuni, care va lua formă unei decizii politice.

Pozița Comisie Europene este astăzi pentru o plafonare voluntară: statele membre trebuie însă să decidă.

Partea bună stă în faptul că România va primi 20 de miliarde de euro prin PAC 2021-2027, iar subvenţia pe suprafaţă (SAPS) va creşte.

Depinde de noi cum vom administra acești bani, în folosul fermierilor români.

Mary Pană în cadrul Agrointeligența 2019

Înțelegem că PAC trebuie modernizată pentru a face față  provocărilor, trebuie simplificată pentru a reuși acest lucru și trebuie armonizată în  mai mare măsură cu alte politici ale UE,  pentru a se maximiza contribuția ei la realizarea celor nouă  priorități ale Comisiei și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Targetul european este o politică agricolă comună modernizată, care va trebui să sprijine tranziția spre un sector agricol  sustenabil și va furniza  alimente de înaltă calitate pentru peste 500 de milioane de consumatori.

Următoarea PAC va trece de la criterii de conformitate la performanță.

Monitorizare pe baza de indicatori de performanță, va trebui să demonstrăm că am realizat performanțe de selecție la animale, cantitatea și calitatea carcasei a crescut, condițiile de bunăstare a animalelor sunt la nivel superior, facem o producție prietenoasă cu mediul – demonstrabil, nu numai declarativ , am redus spre zero consumul de antibiotice pentru a garanta sănătatea consumatorului prin consumul de carne, lapte și altele.

În ceea ce privește distribuirea plăților directe între statele membre, se propune că procesul început în perioada 2014-2020 să continue în cazul tuturor statele membre cu un nivel al plăților directe sub 90 % din media UE, în vederea reducerii cu 50% a discrepanței existente față de procentajul de 90%.

Toate statele membre vor contribui la finanțarea acestei convergențe externe a nivelurilor plăților directe. Alocările de plăți directe destinate statelor membre în Regulamentul privind planurile strategice PAC sunt calculate pe această bază.

Fermierii români își doresc o PAC  adaptată la circumstanțele naționale,  prin eliminarea condițiilor  de eligibilitate europene pentru acordarea sprijinului.

Sperăm că aceste condiții de eligibilitate să fie definite la noi în țară, pentru a dobândi un caracter specific, pliat  pe realitățile noastre naționale.

Doar astfel vom putea produce alimente suficiente, sănătoase și hrănitoare produse prin metode sustenabile și în respectul permanent pentru mediu.

Susținem că sprijinul în PAC să fie direcționat spre fermierii veritabili, care își obțin veniturile din activități din agricultură, care își propun să progreseze și să fie susținuți pentru a reuși.

Combaterea  schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu  sunt o prioritate pentru fermierii români  de mai mulți ani.

Au fost implementate tehnologii noi pentru dejecții, găsite soluții pentru eliminarea emisiilor, cum ar fi cele de hidrogen sulfurat, au fost plantate perdele de arbori, apa freatică este monitorizată în permanență, se fac studii de aer, sol, apă și toate pe cheltuiala fermierului.

Ar trebui să ne aplecăm, în noul PAC, asupra acestor probleme existențiale, să acordăm un sprijin proporțional fermierilor pentru acoperirea acestor costuri, în continuarea unor producții prietenoase cu mediul.

Considerăm că este mult mai important că standardele  referitoare la mediu, schimbările climatice, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor, conservarea speciilor și raselor,  să fie în prim plan pentru beneficiari,  pentru a se asigura o distribuire mai echitabilă a sprijinului pe venit, fiecare activitate de producție să se conformeze unor indicatori de performanță care, în final, să asigure bunăstarea europeană în competiția globală.

Imbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric, face parte din obiectivele specifice ale noii Politici Agricole Comune.

Acest deziderat este greu de atins într-o economie bazată pe lanțuri mari de magazine, în care fermierul producător  nu este sprijinit  și care vinde la poartă de cele mai multe ori sub prețul de producție și stă mereu în prețul oferit, fără a avea loc în negocieri.

Planul național strategic ar trebui să cuprindă modalități de sprijin pentru activitatea acestora, astfel încât produsele lor să ajungă pe masă consumatorului.

Alt obiectiv specific, care beneficiază de un domeniu specific în nouă PAC, este bunăstarea animalelor.

Fermierii din filierele de creștere a suinelor și păsărilor au avansat enorm în ultimii ani, datorită măsurilor de susținere, prin PAC, a condițiilor superioare de bunăstare.

Viața animalelor s-a îmbunătățit, la fel și calitatea cărnii și satisfacția consumatorului.

Ar trebui continuat și extins spre alte specii – bovine, ovine, rase autohtone de suine.

De asemenea, Statele membre pot acordă un sprijin cuplat pentru venit fermierilor veritabili în condițiile  specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC, la care sperăm să ne putem aduce și noi, ca asociație, contribuția.

Dacă sprijinul cuplat pentru venit vizează bovine sau ovine  și capre, statele membre stabilesc astăzi că o  condiție de eligibilitate, cerința  de a identifica și înregistra animalele.

Trebuie să avem însă grijă la indicatorii de performanță demonstrabili, la animalele producătoare de carne roșie – genetică, selecție, calitate și greutatea carcasei. Fără a avea că target calitatea, nu vom putea deveni competitivi.

Sprijinul cuplat pentru venit ar trebui extins și către rasele autohtone, cu aceleași drepturi și obligații de performanță ca și restul raselor care beneficiază de registru geneaologic – și bineînțeles, în noul spirit al PAC 2021-2027, o mai mare putere acordată controlului producției, pentru a demonstra indicatori de performanță pozitivi.

Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din România consideră că PAC 2014-2020 în România este un succes, care ar trebui continuat după anul 2020.

Sprijinul acordat prin PAC 2014-2020, a prins toate structurile, de la fermele mari la fermele de familie, tineri fermieri, zootehnie, vegetal, pomicultură, condiții climatice nefavorabile, promovarea produselor și altele.

Nu trebuie însă create condiții de concurență neloială între fermieri, plățile ar trebui să urmărească toate categoriile, să existe o rotire anuală a celor care vin la plată. Controalele să fie proporționale,  să respecte principiul prevalență-confidență, primii care intră la plată să nu rămână mereu aceiași, întârzierile la plată să fie reduse spre zero.

În luna august, membrii ACEBOP au decis împreună cu membrii asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna să participe la grupurile  de lucru pentru elaborarea Planului Național Strategic (PNS) 2021-2027, respectiv:

  • Industrie agro-alimentară
  • Siguranța alimentară și protecția consumatorului
  • Agromediu și climă

Și bineînțeles, sub umbrela Federației din care facem parte, Federația Națională PRO AGRO.

Cele două asociații dispun de sprijinul calificat pe sectoarele de ameliorare rase, zootehnie, agricultură, silvicultură, horticultură  și medicină veterinară.

Având o experiență remercabilă în spate, ne-am  manifestat deschis și voluntar intenția de a participa la grupurile de lucru inițiate de MADR pentru construirea Programului Național Strategic din Nouă Politică Agricolă 2021-2027.

Mulțumesc pentru atenție și ținem aproape, fermieri, pentru o  nouă Politică Agricolă Comună adaptată cerințelor și nevoilor noastre, cu aceleași drepturi că și colegii din alte state membre.

Dr. Mary Pană, președinte ACEBOP.

Ultimele articole adaugate

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

După o întrerupere de cinci ani, societatea internațională a cărnii se reunește în Olanda, la Maastricht, în perioada 11-13 octombrie 2023

Tema Congresului o reprezintă “întâlnirea dintre societatea cărnii și consumator”. Vor fi abordate teme de actualitate, cum ar fi: schimbări, […]

Bunăstare – 9 m² per vacă în adăpost

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) recomandă  o suprafață minimă pentru adăpostirea vacilor în adăposturi, respectiv o suprafață de 9 […]

Deputații europeni călătoresc în România pentru a investiga gestionarea pădurilor și populațiile de urși bruni

În perioada 15-18 mai, opt deputați europeni vor călători în România pentru a discuta cu oficiali guvernamentali, autorități locale și […]

Decret Regal privind castrarea purceilor

Datorită unui Decret Regal, fermierii belgieni pot face singuri anestezie locală pentru castrarea purceilor. Castrarea chirurgicală a purceilor masculi realizată […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]

A fost publicat Avizul științific EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind bunăstarea vițeilor

A fost publicat Avizul științific EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind bunăstarea vițeilor Avizul a fost solicitat de Comisia Europeană în […]

CUȘTILE PENTRU GĂINILE OUĂTOARE VOR FI INTERZISE TREPTAT

CUȘTILE PENTRU GĂINILE OUĂTOARE VOR FI INTERZISE TREPTAT În date de 24 martie 2023, a fost publicat raportul DG SANTE […]

Industria cărnii de pasăre continuă să crească, în ciuda vremurilor tulburi

Industria cărnii de pasăre continuă să crească, în ciuda vremurilor tulburi Industria locală de carne de pasăre a evoluat constant […]

Comisia Europeană a propus o prelungire a acordului temporar de transport rutier semnat cu Ucraina, care permite transportatorilor ucraineni să-și mărească operațiunile pe drumurile Uniunii Europene (UE) cu aproximativ 40%.

Comisia Europeană a propus o prelungire a acordului temporar de transport rutier semnat cu Ucraina, care permite transportatorilor ucraineni să-și […]

Uniunea Europeană (UE) a suspendat în 2022 toate tarifele și cotele la exporturile ucrainene de produse agricole.

Uniunea Europeană (UE) a suspendat în 2022 toate tarifele și cotele la exporturile ucrainene de produse agricole. Pe 5 iunie […]

Autoritățile olandeze au confirmat un focar de ESB atipică într-o fermă din sudul țării.

Autoritățile olandeze au confirmat un focar de ESB atipică într-o fermă din sudul țării. În urma rezultatelor testelor realizate în  […]

COMISIA EUROPEANĂ AR TREBUI SĂ NEGOCIEZE URGENT ACHIZIȚIA DE VACCIN CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA).

COMISIA EUROPEANĂ AR TREBUI SĂ NEGOCIEZE URGENT ACHIZIȚIA DE VACCIN CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA). Departamentul pentru Agricultură al SUA […]

Un proiect LEADER din Estonia, premiat!

Un proiect LEADER din Estonia, premiat! Utilizarea lânii reziduale pentru a reduce deșeurile din plastic în economia circulară, adaugă valoare […]

INTERZIS LA EXPORT

INTERZIS LA EXPORT Ministerul Agriculturii din Germania a emis o comunicare către părțile interesate prin care anunță interzicerea exporturilor de […]

Pesta porcină africană la mistreți: supravegherea pasivă reduce incidența bolii.

Pesta porcină africană la mistreți: supravegherea pasivă reduce incidența bolii. FAO, WOAH (OIE) și Comisia Europeană consideră că detectarea precoce […]

A fost publicat „Raportul de toamnă privind perspectivele pe termen scurt: piața agricolă a Uniunii Europene (UE)”

A fost publicat „Raportul de toamnă privind perspectivele pe termen scurt: piața agricolă a Uniunii Europene (UE)” Raportul evidențiază faptul […]

Astăzi are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Uniunii Europene  AgriFish.

Astăzi are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Uniunii Europene  AgriFish.                Sesiunile publice pot fi urmărite aici: https://video.consilium.europa.eu/event/en/26131 Miniștrii […]

A fost publicat avizul EFSA (European Food Safety Authority) privind protecția bovinelor în timpul transportului.

A fost publicat avizul EFSA (European Food Safety Authority) privind protecția bovinelor în timpul transportului. În cadrul strategiei “de la […]

Comisia Europeană a aprobat primul pachet de planuri strategice PAC pentru șapte țări: Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Polonia, Portugalia și Spania.

Acesta este un pas important pentru punerea în aplicare a noii Politici Agricole Comune (PAC) la 1 ianuarie 2023. Noua […]

Contextul socio-economic de la nivel global pune presiune pe piața cărnii de vită

Crizele resimțite de Europa în ultima perioadă se reflectă și în filiera cărnii de vită, cu un impact semnificativ asupra […]

Opriți Pesta Porcină Africană❗

Campania „Opriți Pesta Porcină Africană” face parte din eforturile continue ale Comisiei Europene și ale altor organisme internaționale de a […]

Pe lângă costurile ridicate de producție, agricultura europeană a fost lovită de un val de căldură și de secetă fără precedent

Acest lucru afectează producția agricolă, scade recoltele și ca urmare, scad veniturile fermierilor și crește riscul pentru siguranța alimentară. Conform […]

European Food Safety Authority (EFSA) a publicat avizul științific cu privire la bunăstarea porcilor crescuți în fermă

Studiul are o mare importanță și va sta la baza schimbărilor legislative legate de bunăstarea suinelor. Puteți găsi mai multe […]

Sondajul realizat în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord asupra disponibilității de a consuma carne produsă în laborator: 60% dintre adulți nu sunt dispuși să consume o astfel de carne

Sistemul alimentar este în continuă schimbare, inovațiile tehnologice alimentare deschid ușile către produse alternative – dintre care unele sunt cultivate în […]

Începând cu lunile februarie-aprilie 2022, prețul cărnii de pasăre în Uniunea Europeană a crescut cu 13%

Din luna aprilie, prețul cărnii de pasăre s-a consolidat la 38%, peste media perioadei 2017-2021. În ultima săptămână a lunii […]

NAVET-ASFVAC: Primul vaccin confirmat ca fiind sigur și eficient împotriva pestei porcine africane

În noiembrie 2019, Vietnam a negociat cu SUA posibilitatea cooperării în cercetarea și producerea unui vaccin în Vietnam, cu virusul […]

Pesta porcină africană și influența aviară, două boli care afectează grav Europa

Ultima situație europeană evidențiază, pe lângă cazul de pestă porcină africană din Germania (PPA), situat lângă granița cu Franța, și […]

Comisarul Wojciechowski a anunțat lansarea unei platforme, care urmărește să reunească cu ușurință întreprinderile din UE și din Ucraina

Lansată de Comisia Europeană și operată de Enterprise Europe Network, această platformă își propune să reunească întreprinderile din UE și din […]

Pestă porcină africană în Germania la porcul domestic

Virusul pestei porcine africane a fost confirmat într-o fermă de finisare porci, din localitatea Forchheim statul Baden-Württemberg, aproape de granița […]

Carnea sintetică, un viitor deja întâmplat

În urmă cu mai bine de 70 de ani, cercetătorul olandez Willem van Eelen lansa ideea cărnii sintetice. Bill Gates spunea […]

Rezultatul consultării publice online pentru revizuirea legislației Uniunii Europene (UE) privind bunăstarea animalelor

Consultarea publică a avut ca scop colectarea opiniilor cetățenilor europeni cu privire la necesitatea revizuirii legislației UE privind bunăstarea animalelor. […]

Carnea de miel a fost mai scumpă cu 30% de Paște în 2022

În 2022, carnea de miel s-a scumpit cu 30%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În majoritatea regiunilor, săptămânile […]

Piața europeană a cărnii de pasăre și ouă la începutul lunii mai 2022

Sisteme de creștere la găinile ouătoare Puiul broiler reprezintă 82% din producția europeană de carne de pasăre. Polonia este cel […]

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) organizează două zile de informare virtuală pe 12 și 13 mai 2022

Webinarul va oferi actualizări cu privire la subiecte legate de politica de reglementare, evoluțiile științifice și procedurale rezultate din Regulamentul […]

Evoluția pestei porcine africane în România, în strânsă legătură cu efectivele de mistreți

Șansa României de a eradica pesta porcină africană, este strâns legată de gestionarea corespunzătoare a efectivelor de mistreți. Conform datelor […]

Măsuri de sprijin pentru sectorul suin la nivelul statelor membre

Austria: 20 milioane euro pentru anul 2022. Fermierii pot cere sprijin din luna aprilie, cuantumul forfetar exact per porc de […]

Măsuri ale statelor membre pentru reducerea afectării pieței unice provocate de războiului ruso-ucrainean

La 23 martie 2022, Comisia a adoptat „Cadrul temporar de criză privind ajutorul de stat” cu scopul de a permite […]

Pesta porcină africană (PPA) și influența aviară înalt patogenă

În perioada 01.01 – 22.04.2022, în Uniunea Europeană au fost confirmate 153 de focare de PPA la porcii domestici, dintre […]

Măsuri de protecție în Germania pentru pesta porcină africană (PPA)

Germania a hotărât ca statele federale care nu s-au confruntat cu focare de PPA să contribuie la costurile măsurilor de […]

Efortul Uniunii Europene (UE) pentru sprijinirea fermierilor din piața unică și a securității alimentare din Ucraina

Statele care se bazează în mare măsură pe importurile de cereale din Ucraina și Rusia sunt expuse unui risc crescut […]

Cum arată viitorul industriei locale a cărnii?

Industria locală a cărnii încearcă să reziste în fața provocărilor care s-au năpustit în ultima perioadă asupra segmentului. În timp […]

Prima întâlnire oficială a „Grupului european de reflecție pentru carnea de porc” a avut loc în sistem on-line miercuri, 6 aprilie 2022

Reuniunea a fost prezidată de șefa unității AGRI, Brigitte Misonne și de directorul general adjunct, Michael Scannell. S-au alăturat aproximativ […]

Președintele ACEBOP a participat la prima reuniune comună a CDG produse animale – secțiunea porc, grupului de experți CMO – secțiunea produse animale și grupul european de reflecție în carnea de porc din 06.04.2022

Subiectul abordat a fost legat de una dintre cele cinci întrebări lansate de Comisia europeană pentru reuniune:“În ce măsură echilibrul […]

Perspective pe termen scurt ale agriculturii în Uniunea Europeană (UE)

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a perturbat semnificativ piețele agricole globale. Acest lucru a creat mai multă incertitudine și […]

Președintele A.C.E.B.O.P face parte din Grupul Comisiei Europene de Reflecție pentru carnea de porc

Comitetul european de legătură pentru comerțul agricol și agroalimentar (CELCAA) prin UECBV (Uniunea comercianților de animale vii și carne), au […]

Au fost deschise oficial înscrierile la premiile ecologice ale Uniunii Europene

Aceste premii sunt un prim exemplu comunitar, fiind concepute ca o continuare a planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice, […]

Dr. Mary Pană, președinte ACEBOP: „Sectorul zootehnic este constrâns din toate direcțiile”

Se anunță vremuri dificile pentru sectorul zootehnic local. Supraproducția înregistrată în sectorul de pasăre și pesta porcină africană, prost gestionată […]