Mary Pană: „Viața animalelor s-a îmbunătățit, la fel și calitatea cărnii și satisfacția consumatorului.”

În cadrul evenimentului FERMIERII AU CUVÂNTUL! Cum vrem să fie Politica Agricolă Comună 2021-2027, eveniment organizat la Palatul Parlamentului, președintele ACEBOP a susținut un discurs de prezentare a poziției membrilor săi vizavi de Politică Agricolă Comună pentru perioada 2021-2027:

Conform datelor Eurostat, o treime (33%) din numărul total de ferme din UE sunt în România, nouă din zece ferme (aprox. 92%) din România au o suprafaţă mai mică de cinci hectare.

Noul Comisar European pentru Agricultură s-a arătat în favoarea unor reglementări care să fie stabilite de statele membre, cu o libertate  mai mare față de regulamentele europene.

Această libertate trebuie acordată și pentru decizia unui stat membru de a opta sau nu pentru plafonarea subvențiilor agricole.

Plafonarea este una dintre cele mai importante chestiuni, care va lua formă unei decizii politice.

Pozița Comisie Europene este astăzi pentru o plafonare voluntară: statele membre trebuie însă să decidă.

Partea bună stă în faptul că România va primi 20 de miliarde de euro prin PAC 2021-2027, iar subvenţia pe suprafaţă (SAPS) va creşte.

Depinde de noi cum vom administra acești bani, în folosul fermierilor români.

Mary Pană în cadrul Agrointeligența 2019

Înțelegem că PAC trebuie modernizată pentru a face față  provocărilor, trebuie simplificată pentru a reuși acest lucru și trebuie armonizată în  mai mare măsură cu alte politici ale UE,  pentru a se maximiza contribuția ei la realizarea celor nouă  priorități ale Comisiei și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Targetul european este o politică agricolă comună modernizată, care va trebui să sprijine tranziția spre un sector agricol  sustenabil și va furniza  alimente de înaltă calitate pentru peste 500 de milioane de consumatori.

Următoarea PAC va trece de la criterii de conformitate la performanță.

Monitorizare pe baza de indicatori de performanță, va trebui să demonstrăm că am realizat performanțe de selecție la animale, cantitatea și calitatea carcasei a crescut, condițiile de bunăstare a animalelor sunt la nivel superior, facem o producție prietenoasă cu mediul – demonstrabil, nu numai declarativ , am redus spre zero consumul de antibiotice pentru a garanta sănătatea consumatorului prin consumul de carne, lapte și altele.

În ceea ce privește distribuirea plăților directe între statele membre, se propune că procesul început în perioada 2014-2020 să continue în cazul tuturor statele membre cu un nivel al plăților directe sub 90 % din media UE, în vederea reducerii cu 50% a discrepanței existente față de procentajul de 90%.

Toate statele membre vor contribui la finanțarea acestei convergențe externe a nivelurilor plăților directe. Alocările de plăți directe destinate statelor membre în Regulamentul privind planurile strategice PAC sunt calculate pe această bază.

Fermierii români își doresc o PAC  adaptată la circumstanțele naționale,  prin eliminarea condițiilor  de eligibilitate europene pentru acordarea sprijinului.

Sperăm că aceste condiții de eligibilitate să fie definite la noi în țară, pentru a dobândi un caracter specific, pliat  pe realitățile noastre naționale.

Doar astfel vom putea produce alimente suficiente, sănătoase și hrănitoare produse prin metode sustenabile și în respectul permanent pentru mediu.

Susținem că sprijinul în PAC să fie direcționat spre fermierii veritabili, care își obțin veniturile din activități din agricultură, care își propun să progreseze și să fie susținuți pentru a reuși.

Combaterea  schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu  sunt o prioritate pentru fermierii români  de mai mulți ani.

Au fost implementate tehnologii noi pentru dejecții, găsite soluții pentru eliminarea emisiilor, cum ar fi cele de hidrogen sulfurat, au fost plantate perdele de arbori, apa freatică este monitorizată în permanență, se fac studii de aer, sol, apă și toate pe cheltuiala fermierului.

Ar trebui să ne aplecăm, în noul PAC, asupra acestor probleme existențiale, să acordăm un sprijin proporțional fermierilor pentru acoperirea acestor costuri, în continuarea unor producții prietenoase cu mediul.

Considerăm că este mult mai important că standardele  referitoare la mediu, schimbările climatice, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor, conservarea speciilor și raselor,  să fie în prim plan pentru beneficiari,  pentru a se asigura o distribuire mai echitabilă a sprijinului pe venit, fiecare activitate de producție să se conformeze unor indicatori de performanță care, în final, să asigure bunăstarea europeană în competiția globală.

Imbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric, face parte din obiectivele specifice ale noii Politici Agricole Comune.

Acest deziderat este greu de atins într-o economie bazată pe lanțuri mari de magazine, în care fermierul producător  nu este sprijinit  și care vinde la poartă de cele mai multe ori sub prețul de producție și stă mereu în prețul oferit, fără a avea loc în negocieri.

Planul național strategic ar trebui să cuprindă modalități de sprijin pentru activitatea acestora, astfel încât produsele lor să ajungă pe masă consumatorului.

Alt obiectiv specific, care beneficiază de un domeniu specific în nouă PAC, este bunăstarea animalelor.

Fermierii din filierele de creștere a suinelor și păsărilor au avansat enorm în ultimii ani, datorită măsurilor de susținere, prin PAC, a condițiilor superioare de bunăstare.

Viața animalelor s-a îmbunătățit, la fel și calitatea cărnii și satisfacția consumatorului.

Ar trebui continuat și extins spre alte specii – bovine, ovine, rase autohtone de suine.

De asemenea, Statele membre pot acordă un sprijin cuplat pentru venit fermierilor veritabili în condițiile  specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC, la care sperăm să ne putem aduce și noi, ca asociație, contribuția.

Dacă sprijinul cuplat pentru venit vizează bovine sau ovine  și capre, statele membre stabilesc astăzi că o  condiție de eligibilitate, cerința  de a identifica și înregistra animalele.

Trebuie să avem însă grijă la indicatorii de performanță demonstrabili, la animalele producătoare de carne roșie – genetică, selecție, calitate și greutatea carcasei. Fără a avea că target calitatea, nu vom putea deveni competitivi.

Sprijinul cuplat pentru venit ar trebui extins și către rasele autohtone, cu aceleași drepturi și obligații de performanță ca și restul raselor care beneficiază de registru geneaologic – și bineînțeles, în noul spirit al PAC 2021-2027, o mai mare putere acordată controlului producției, pentru a demonstra indicatori de performanță pozitivi.

Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din România consideră că PAC 2014-2020 în România este un succes, care ar trebui continuat după anul 2020.

Sprijinul acordat prin PAC 2014-2020, a prins toate structurile, de la fermele mari la fermele de familie, tineri fermieri, zootehnie, vegetal, pomicultură, condiții climatice nefavorabile, promovarea produselor și altele.

Nu trebuie însă create condiții de concurență neloială între fermieri, plățile ar trebui să urmărească toate categoriile, să existe o rotire anuală a celor care vin la plată. Controalele să fie proporționale,  să respecte principiul prevalență-confidență, primii care intră la plată să nu rămână mereu aceiași, întârzierile la plată să fie reduse spre zero.

În luna august, membrii ACEBOP au decis împreună cu membrii asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna să participe la grupurile  de lucru pentru elaborarea Planului Național Strategic (PNS) 2021-2027, respectiv:

  • Industrie agro-alimentară
  • Siguranța alimentară și protecția consumatorului
  • Agromediu și climă

Și bineînțeles, sub umbrela Federației din care facem parte, Federația Națională PRO AGRO.

Cele două asociații dispun de sprijinul calificat pe sectoarele de ameliorare rase, zootehnie, agricultură, silvicultură, horticultură  și medicină veterinară.

Având o experiență remercabilă în spate, ne-am  manifestat deschis și voluntar intenția de a participa la grupurile de lucru inițiate de MADR pentru construirea Programului Național Strategic din Nouă Politică Agricolă 2021-2027.

Mulțumesc pentru atenție și ținem aproape, fermieri, pentru o  nouă Politică Agricolă Comună adaptată cerințelor și nevoilor noastre, cu aceleași drepturi că și colegii din alte state membre.

Dr. Mary Pană, președinte ACEBOP.

Ultimele articole adaugate

Producătorii europeni de carne de pasăre – protejați împotriva unor cantități excesive de piept de pui fără taxe vamale – importate din Ucraina!

Într-o rezoluție adoptată cu 444 voturi pentru, 128 contra și 74 de abțineri, europarlamentarii au cerut Ucrainei să respecte acordul […]

Numărul oilor salvate de pe nava eșuată a ajuns la 118

Robert Chioveanu, președintele ANSVSA, participă personal la acțiunea de salvare a oilor de pe nava eșuată, numărul oilor a ajuns […]

Creșterea porcului în România va rămâne o amintire

La invitația Ministerului Agriculturii, alături de colegii din ACSAMB și alte organizații, am participat astăzi, 20 noiembrie, la discuții legate […]

ANSVSA propune noi norme de bunăstare la exportul animalelor în țări terțe

Ca urmare a solicitărilor repetate făcute, în principal, de ACEBOP și de unii parlamentari, ANSVSA a dat publicitatii Proiectul de […]

Numărul focarelor de pestă porcină africană crește

În primele 9 luni ale anului 2019 au fost inregistrate  1.063 de focare  la porci domestici (comparativ cu 1.335 pe […]

RAPORTUL PE ANUL 2018 – PUNEREA ÎN APLICARE a Acordurilor de Liber Schimb (ALS)

Raportul anual privind punerea în aplicare a Acordurilor de Liber Schimb (ALS) pentru anul 2018 a fost publicat de Comisia […]

ACEBOP: ”Intrarea României „în roșu” reprezintă declararea oficială a pestei porcine”

COMUNICAT ACEBOP 15 OCT. 2019 După discuții cu reprezentanții de la Bruxelles, ACEBOP agrează propunerea de intrare totală a României […]

Pesta porcină africană: o epidemie globală

Pestea porcină africană (PPA) se extinde  în toată lumea și distruge industria cărnii de porc. China a fost una dintre […]

Mary Pană: „Viața animalelor s-a îmbunătățit, la fel și calitatea cărnii și satisfacția consumatorului.”

În cadrul evenimentului FERMIERII AU CUVÂNTUL! Cum vrem să fie Politica Agricolă Comună 2021-2027, eveniment organizat la Palatul Parlamentului, președintele […]