Bunăstarea animalelor în timpul transportului

“ Niciun animal nu va fi transportat decât dacă este potrivit pentru călătoria prevăzută și toate animalele vor fi transportate în condiții garantate să nu le provoace răni sau suferințe inutile” – Cap. I al Anexei I – Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor in timpul transportului.

Recomandarile  OIE privind bunastarea animalelor in timpul transportului, cuprinse in Codul de Sanatate al Animalelor Terestre, Cap. 7.1 (introducere in recomandarile privind bunastarea animalelor), 7.2 (transportul naval al animalelor), 7.3 (transportul terestru al animalelor), 7.4 (transportul animalelor pe cale aeriana)  ar trebui considerate primordiale si respectate de toate partile implicate in actul comercial de export, import, transport – in relatia cu țările terțe.

 În 1995, când a fost înființată Organizația Mondială a Comerțului (OMC), standardele OIE privind sănătatea animalelor au fost recunoscute ca referințe ale OMC în categoria măsurilor sanitare (de sănătate). În 2002, la cererea țărilor sale membre și ținând seama de faptul că sănătatea animală este o componentă esențială a bunăstării animalelor, OIE și-a extins mandatul de a include standardele de bunăstare a animalelor și de a prelua conducerea la nivel internațional în acest domeniu.

Standardele OIE privind bunăstarea animalelor au un rol important în comerțul internațional, fiind  singurele standarde globale, bazate pe știință, convenite de națiunile comerciale din lume. Armonizarea măsurilor cu standardele internaționale este un principiu al OMC, prin care este facilitat un comerț sigur și sunt evitate barierele comerciale inutile; acest lucru este la fel de adevărat în ceea ce privește măsurile de bunăstare a animalelor in timpul transportului.

In calitate de membră a OIE, Romania trebuie să respecte și să aplice  exigentele acesteia – exigente care, in relatia cu tarile terte, sunt prioritare.


România, în calitate de stat membru UE, respectă si controlează prin institutiile abilitate Regulamentul nr.1/2005 și legislația națională in domeniul bunăstării animalelor in timpul transportului.

Controlul respectării condițiilor este realizat până inclusiv la incarcarea animalelor si parasirea de catre acestea a teritoriului Uniunii Europene. Pe timpul transportului inafara granitei și până la destinație, responsabilitățile apartin transportatorului si/sau intermediarului, care, de multe ori, sunt din diferite tari terte.

Supravegherea veterinara, tratamentul si uciderea animalelor-cand este cazul- cu respectarea conditiilor de bunastare pe timpul transportului ar trebui sa devina obligatorii, conform recomandarilor OMSA/OIE.

In cazul temperaturilor excesive, peste 30 grade Celsius, transporturile de animale vii, conform Reg.1/2005, sunt interzise, daca sunt constatate in tara exportatoare. Este interzisa incarcarea animalelor- masura care trebuie intarita cu masuri de interdictie in functie de temperaturile estimate pe traseul transportului (de exemplu, daca temperatura la incarcarea vasului la Braila este de 29 grade Celsius si in Golful Persic se inregistreaza 40-50 de grade, animalele se incarca).Ar trebui, din acest motiv,  avuta in vedere suspendarea transportului de lunga durata in anumite perioade ale anului (iunie-octombrie). Pentru acest lucru, există și o propunere legislativă, care sperăm să intre in curând in circuitul  legislativ, pentru care au semnat 34 de susținători din toate partidele politice.

Regulamentul CE 1/2005 a făcut totodată obiectul unei întrebări preliminare adresate de către Tribunalul Administrativ Superior din Bavaria (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Germania). Răspunsul CJUE atestă faptul că Regulamentul CE 1/2005, obligatoriu pentru toate statele membre UE, nu se limitează doar la transporturile intra-comunitare, astfel că toate transporturile care pleacă dintr-un stat membru UE către o țară terță intră sub incidența acelorași reglementări.

Subliniem și prevederile de la punctul 4 din Anexa I NORME TEHNICE, CAPITOLUL I – ADECVAREA PENTRU TRANSPORT din Regulamentul CE 1/2005 care susțin următoarele: „Atunci când animalele se îmbolnăvesc sau se rănesc în timpul transportului, ele se separă de restul animalelor și primesc primul ajutor cât mai curând posibil. Animalele în cauză beneficiază de tratamentul veterinar adecvat și, atunci când este necesar, sunt sacrificate sau ucise de urgență într-un mod care să nu le producă suferințe inutile.”

„Din interpretarea acestui text de lege, transpare foarte clar obligativitatea în sarcina expeditorului, dar și a transportatorului, de a asigura, pe toată durata transportului, prezența unui medic veterinar și personal de specialitate, astfel încât, în cazul în care unele dintre animale se îmbolnăvesc, să poată primi primul ajutor de îndată”.

În contextul în care România este unul din cei mai mari exportatori mondiali de animale vii se impune necesitatea  garantării respectării legislației internaționale și europene.

Art.13 din TFUE stabilește ca „la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege și normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale.

Convenţia europeană pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional stabilește că transportul internațional trebuie să fie compatibil cu bunăstarea, iar în cazul în care condițiile de bază stipulate în Convenție nu pot fi îndeplinite, este necesară stabilirea de măsuri alternative pentru garantarea întru totul a bunăstării animalelor pe durata transportului internațional.

Presedinte ACEBOP,

Dr. Mary Pană.

12.07.2019

Ultimele articole adaugate

Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne

În data de 25 mai, Germania a anunțat că Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne (porc, pasăre, […]

ANTIBIOTICE – consum mai mare la oameni sau la animale?

În studiile vechi în domeniu, apărea un procent șocant de 70% consum antibiotice la animale, față de 30% consum uman. […]

Frauda agroalimentară: Comisia Europeană  publică primul raport lunar 

Joi, 29 februarie 2024, Comisia Europeană a publicat primul său raport lunar privind suspiciunile de fraudă agroalimentară. Raportul reunește informații […]

Ce înseamnă produsele alimentare rezultate în laborator și care ar trebui să fie orientarea în Uniunea Europeană

Figura 1. Procesul de producere în laborator a “cărnii de porc” (sursa OCDE nr. 182) cu următoarele comentarii: Celulele stem […]

Porcul la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024

În anul 2023, România a înregistrat un efectiv total de 2,8 milioane capete porci, cu peste 10% mai mic decât […]

Consiliul UE pentru agricultură și pescuit (AgriFish) se va reuni la Bruxelles pe 23 ianuarie 2024

Președinția belgiană va prezenta o informare asupra programului său de lucru pentru semestrul în curs. În această perioadă, președinția belgiană […]

Impactul liberalizării comerțului cu Ucraina la carnea de pasăre și ouă

Importurile de carne de pasăre din Ucraina rămase în statele europene au atins, până la începutul lunii noiembrie 2023, 204.225 […]

În perioada 10-11 decembrie 2023 va avea loc la Bruxelles o reuniune a Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish)

România, sprijinită de Bulgaria, Ungaria, Italia, Letonia, Polonia și  Slovacia, solicită  Comisiei Europene adoptarea temeiul juridic pentru  scutirea de la […]

A.C.E.B.O.P. susține poziția UECBV, organizație europeană din care face parte, privind Decretul francez pentru utilizarea anumitor denumiri  dedicate alimentelor care conțin proteine vegetale

Decretul francez este o bază bună pentru viitoarele norme europene privind clarificarea denumirilor cărnii și evitarea confuziei consumatorilor, evitarea comparațiilor […]

Punct de vedere A.C.E.B.O.P. privind modificarea Ordinului 130/2023 aflat în transparență decizională.

Nr. 60/09.11.2023 Către, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Domnului Președinte Alexandru BOCIU În atenția, Domnului Ministru al […]

A intrat în vigoare legea germană de etichetare a bunăstării cărnii de porc

Legea solicită crescătorilor de porci să-și raporteze practicile de creștere, iar întreprinderile alimentare să eticheteze carnea în consecință. Eticheta face […]

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la Universitatea din Basel au dezvoltat un vaccin care protejează animalele de Salmonella

Ca  toți agenții patogeni, bacteriile sunt capabile să evite eficacitatea unui vaccin, modificându-și genele. Pentru oamenii de știință care doresc […]

Campanie STOP PPA

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]