Bunăstarea animalelor în timpul transportului

Recomandarile  OIE privind bunastarea animalelor in timpul transportului, cuprinse in Codul de Sanatate al Animalelor Terestre, Cap. 7.1 (introducere in recomandarile privind bunastarea animalelor), 7.2 (transportul naval al animalelor), 7.3 (transportul terestru al animalelor), 7.4 (transportul animalelor pe cale aeriana)  ar trebui considerate primordiale si respectate de toate partile implicate in actul comercial de export, import, transport – in relatia cu țările terțe.

Următoarea reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit, care va avea loc în data de 15 iulie, sub președinția finlandeză, va aborda de urgență  bunăstarea animalelor în timpul transportului – ca punct pe ordinea de zi.

UECBV ne-a informat  că va fi discutată o propunere privind temperaturile extreme, astfel incât  autoritățile să nu certifice transportul animalelor pe distanțe lungi dacă temperaturile sunt prognozate (în orice loc pe timpul traseului) a fi  de 30 ° C sau mai mult.

 Documentul primit face referire la suferințele cauzate animalelor in fiecare vară, cu precădere la punctul de control intre Bulgaria și Turcia  (Kapicule) unde procedura de trecere este greoaie și nu există facilități pentru repaosul animalelor.

Sunt luate in discuție de către Consiliul AGRI-FISH și problemele din porturile mediteraneene, unde se pare că sursa principală a incidenței neconformităților o reprezintă planurile de rută. Multe animale ajung la incărcare in același timp in porturi, unde nu există facilități pentru protejarea acestora. Numărul de animale este foarte mare la incărcare (spre exemplu, 5000 de capete bovine incărcate pe același vapor).

Comisia va continua să monitorizeze implementarea regulilor de bunăstare a animalelor, va lucra impreună cu Statele Membre, cu fermierii, pentru a reduce riscul de afectare a animalelor pe parcursul acestei veri – se arată in comunicatul Comisiei. In acest sens, va solicita tuturor miniștrilor agriculturii să intărească eforturile pentru ca toți factorii implicați să aplice prevederile Regulamentului pentru protecția animalelor in timpul transportului și mai ales, să incurajeze  organizatorii de transport și transportatorii să realizeze planuri adecvate de călătorie, luând in considerare temperaturile peste 30 grade Celsius.

In data de 9 iulie a fost transmisă o adresă urgentă de către Direcția de sănătate, audit alimentar și analize a Comisiei Europene, in atenția autorității veterinare centrale. 

Aceasta face referire la faptul că, incă din anul 2016 se discută cu serviciile veterinare române dar nu au fost implementate planuri speciale pentru ruta România-Turcia pe timp de caniculă.

Direcția CE, prin directorul Paola Colombo, manifestă toată deschiderea in sprijinirea experților veterinari, reliefând faptul că nu poate face acest lucru decât la cerere.

In data de 10 iulie, Comisarul Vytenis Andriukaitis a transmis  către Ministrul Petre Daea solicitarea de modificare a legislației României pentru a reduce neconformitățile pe segmentul de bunăstare a animalelor in  timpul transportului maritim- cu precădere in perioadele caniculare.

In acest sens, România are pe masă un proiect de Lege, care sperăm că va fi prezentat la reuniunea din 15 iulie și care prevede:

1. Conformarea cu legislația  internationala în materie cu scopul garantării bunăstării animalelor în timpul transporturilor către țări terțe UE. 

2. Sprijinirea exportatorilor de animale vii din România, prin crearea cadrului legislativ necesar contractării unui medic veterinar pe durata transportului către țări terțe UE.

 Odată ieșite din spațiul comunitar european, operatorii economici reclamă imposibilitatea legală de a mai controla situația sanitar-veterinară a animalelor. Prezența unui medic veterinar pe un transport internațional, în afara spațiului UE, este imposibilă în lipsa unei justificări legale. Astfel, se oferă posibilitatea exportatorilor de animale vii de a justifica prezența unui medic veterinar pe transporturile către țări terțe UE.  

3. Asigurarea controalelor sanitar-veterinare a  animalelor care sunt exportate din România către țări terțe UE pe toata durata transportului.

Parteneriatele strategice pe care România le promovează cu țările din afara Comunității se bazează în primul rând pe respect reciproc, deschidere și transparență. Multiplele notificări și reclamații privind condițiile intolerabile în care sunt transportate animalele, venite atât din partea societății civile, cât și din direcția autorităților țărilor cu destinație finală, au dus nu de puține ori la suspendarea transporturilor pe rutele externe UE. Pentru a da asigurări partenerilor externi că România își respectă angajamentele, este asigurat cadrul legal necesar care să permită controalele-sanitar veterinare în timpul transportului si alte masuri de protectie a animalelor, conforme normelor internationale.

4. Crearea bazei legale pentru introducerea in noul PNDR post 2020  a unei masuri de bunastare dedicata bovinelor si ovinelor , care sa ajute exportatorii sa achite valorile contractelor incheiate cu medicii veterinari insotitori de animale vii pe durata trasportului de lunga durata in tari terte.

Pentru perioada caniculară de suspendare a transporturilor de animale, Guvernul va trebui să construiască un program de dezvoltare a capacităților de abatorizare, astfel incât să putem fi capabili să exportăm plus valoare (carcasă, piese) și nu materie primă (animale, cereale).

Negocierile cu țările terțe pentru perioada iunie-octombrie ( cu temperaturi extreme) ar trebui  purtate in direcția comerțului cu carcase/piese. 

Exportând plus valoare și nu materie primă, vom avea toti de câștigat iar imaginea României nu va mai fi afectată in fiecare vară.

Ultimele articole adaugate

Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne

În data de 25 mai, Germania a anunțat că Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne (porc, pasăre, […]

ANTIBIOTICE – consum mai mare la oameni sau la animale?

În studiile vechi în domeniu, apărea un procent șocant de 70% consum antibiotice la animale, față de 30% consum uman. […]

Frauda agroalimentară: Comisia Europeană  publică primul raport lunar 

Joi, 29 februarie 2024, Comisia Europeană a publicat primul său raport lunar privind suspiciunile de fraudă agroalimentară. Raportul reunește informații […]

Ce înseamnă produsele alimentare rezultate în laborator și care ar trebui să fie orientarea în Uniunea Europeană

Figura 1. Procesul de producere în laborator a “cărnii de porc” (sursa OCDE nr. 182) cu următoarele comentarii: Celulele stem […]

Porcul la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024

În anul 2023, România a înregistrat un efectiv total de 2,8 milioane capete porci, cu peste 10% mai mic decât […]

Consiliul UE pentru agricultură și pescuit (AgriFish) se va reuni la Bruxelles pe 23 ianuarie 2024

Președinția belgiană va prezenta o informare asupra programului său de lucru pentru semestrul în curs. În această perioadă, președinția belgiană […]

Impactul liberalizării comerțului cu Ucraina la carnea de pasăre și ouă

Importurile de carne de pasăre din Ucraina rămase în statele europene au atins, până la începutul lunii noiembrie 2023, 204.225 […]

În perioada 10-11 decembrie 2023 va avea loc la Bruxelles o reuniune a Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish)

România, sprijinită de Bulgaria, Ungaria, Italia, Letonia, Polonia și  Slovacia, solicită  Comisiei Europene adoptarea temeiul juridic pentru  scutirea de la […]

A.C.E.B.O.P. susține poziția UECBV, organizație europeană din care face parte, privind Decretul francez pentru utilizarea anumitor denumiri  dedicate alimentelor care conțin proteine vegetale

Decretul francez este o bază bună pentru viitoarele norme europene privind clarificarea denumirilor cărnii și evitarea confuziei consumatorilor, evitarea comparațiilor […]

Punct de vedere A.C.E.B.O.P. privind modificarea Ordinului 130/2023 aflat în transparență decizională.

Nr. 60/09.11.2023 Către, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Domnului Președinte Alexandru BOCIU În atenția, Domnului Ministru al […]

A intrat în vigoare legea germană de etichetare a bunăstării cărnii de porc

Legea solicită crescătorilor de porci să-și raporteze practicile de creștere, iar întreprinderile alimentare să eticheteze carnea în consecință. Eticheta face […]

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la Universitatea din Basel au dezvoltat un vaccin care protejează animalele de Salmonella

Ca  toți agenții patogeni, bacteriile sunt capabile să evite eficacitatea unui vaccin, modificându-și genele. Pentru oamenii de știință care doresc […]

Campanie STOP PPA

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]