Măsuri de sprijin pentru sectorul suin la nivelul statelor membre

  1. Austria: 20 milioane euro pentru anul 2022. Fermierii pot cere sprijin din luna aprilie, cuantumul forfetar exact per porc de îngrășat sau per scroafă. O exploatație are dreptul la maximum 100.000 euro. Condiția este ca cifra de afaceri să fi scăzut cu cel puțin 30 la sută între decembrie 2021 și februarie 2022. Astfel, 70% din pierdere va fi înlocuită.

Aceasta este a doua măsură Covid pentru producătorii de porci din Austria, după un pachet de sprijin din 2021, în care toate 4600 de ferme au fost sprijinite cu aproximativ 28 de milioane EUR.

  1. Danemarca: Ca și în cazul Austriei, se obțin despăgubiri pentru un anumit cost fix dacă scăderea cifrei de afaceri a fost de cel puțin 30%, ca urmare a epidemiei Covid-19.
  1. Franța: 270 milioane euro, pentru măsuri care includ:

• Ajutor de urgență în valoare de până la 75 de milioane de euro pentru fermele cu dificultăți severe de flux de numerar (15.000 euro per fermă de porci);

• Ajutor structural, susținut de angajamentul de a contracta în cadrul Egalim2, în valoare maximă de 175 de milioane de euro, care va completa compensarea pierderilor la fermele de porci, conform criteriilor și modalităților care urmează a fi specificate în consultare cu profesioniștii.

În același timp, foaia de parcurs aprobată include un set de prevederi tranzitorii, precum:

• Alertarea Comisiei cu privire la situația pieței porcinelor și solicitarea activării unor măsuri europene pentru acest sector (ajutor pentru depozitare privată, măsuri excepționale de piață, altele);

• Lansarea de campanii promoționale, împreună cu alte țări europene;

• Mobilizarea continuă a mecanismului „Inițiativa națională pentru agricultura franceză” (INAF) (garanție publică de împrumut pentru 100 milioane euro din credite alocate, 1 miliard EUR împrumuturi fiind deja realizate);

• Consolidarea măsurilor de biosecuritate împotriva riscului de pestă porcină africană.

Această foaie de parcurs include, de asemenea, măsuri structurale pentru a consolida rezistența sectorului la crize:

• Angajamentul tuturor actorilor, de la producători până la distribuitori, de a accelera în termen de o lună implementarea Egalim2 și, în special, contractarea de legături din amonte în sector (de la producători la abatoare prin intermediul organizațiilor de producători), însoțite, conform prevederilor legale, de clauze de indexare și ținând cont de costurile de producție- pentru a transmite mai bine evoluția acestora de-a lungul lanțului alimentar;

• Diverse măsuri de sprijinire a deschiderii piețelor de export.

  1. Germania:

Producătorii de porci încă pot aplica pentru sprijinul Corona care este deschis de la începutul pandemiei, dacă au pierdut cel puțin 30% din cifra de afaceri față de anii precedenți.

Au funcționat programe temporare de cumpărare de porci din gospodării, în cele trei state federale Brandenburg, Mecklenburg – Pomerania de Vest și Saxonia. Scopul acestor programe a fost eliminarea fermelor gospodărești care cresc porci pentru o anumită perioadă de timp (2 ani). Programele sunt limitate regional iar despăgubirea este de 200 euro per animal. În prezent, nu mai există programe de cumpărare. Din punctul de vedere al marilor crescători germani, ar fi de dorit reducerea numărului de ferme gospodărești pentru a reduce riscul de pestă porcină africană.

Producătorii de porci au fost și încă pot aplica pentru sprijinul Corona care este deschis de la începutul pandemiei dacă și-au pierdut cel puțin 30% din cifra de afaceri față de anii precedenți. Pentru ajutoarele pentru nave dure există o rată maximă de finanțare de 100.000 de euro.

  1. Letonia:

Anul 2020: sprijin de stat pentru stabilizarea veniturilor crescătorilor de porci, plată totală 2,52 milioane euro. Ajutorul a fost plătit pentru perioada martie-octombrie 2020, per porc livrat la sacrificare (inclusiv exporturi pentru sacrificare) și per scroafă înregistrată în fermă la 30 iunie și 31 octombrie 2020. Ajutorul a fost acordat în conformitate cu Secțiunea 3.1. din Cadrul temporar al UE pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în actualul focar de Covid-19, astfel, s-a aplicat suma maximă de 100 000 EUR per beneficiar.

Anul 2021: sprijin de stat pentru crescătorii de porci pentru venituri neobținute, plată totală 2,4 milioane euro. Ajutorul a fost plătit pentru următoarele perioade: noiembrie 2020-ianuarie 2021, februarie – aprilie 2021, mai – iulie 2021, august – septembrie 2021. Ajutorul a fost plătit pentru porc livrat la sacrificare (inclusiv exporturi pentru sacrificare) și per purcel înțărcat vândut din ferma în perioada respectivă. Ajutorul a fost acordat în conformitate cu secțiunea 3.1. din Cadrul temporar al UE pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în actualul focar de Covid-19, astfel, s-a aplicat suma maximă totală de 225 000 euro per beneficiar (în vigoare la momentul plății ajutorului).

  1. Lituania:

Ajutorul de stat de 6,8 milioane euro este acordat pentru sectoarele porc și pasăre.

Ajutorul are ca scop asigurarea unei lichidități suficiente beneficiarilor care au suferit o scădere a cifrei de afaceri cu cel puțin 30% în perioada octombrie 2020 – iunie 2021, față de perioada corespunzătoare din anii 2019 și 2020. Scopul schemei este de a ajuta beneficiarii  să-și acopere costurile fixe și pentru a-și continua activitățile în timpul și după pandemie. Se așteaptă ca de această măsură să beneficieze între 51 și 100 societăți. Comisia a constatat că sistemul lituanian este în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul temporar. Ajutorul nu va depăși 1,8 miliarde euro per companie activă în producția de alimente.

  1. Polonia:

Comisia Europeană a aprobat o schemă poloneză de 88 de milioane de euro (400 de milioane de PLN) pentru a sprijini producătorii de porci în contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobată în cadrul Cadrului temporar de ajutor de stat. În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unor granturi directe. Măsura vizează atenuarea deficitului de lichidități cu care se confruntă beneficiarii și soluționarea unei părți din pierderile suferite din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor restrictive pe care autoritățile poloneze au trebuit să le implementeze pentru a limita răspândirea virusului. Schema va fi deschisă  întreprinderilor mici și mijlocii, pentru producătorii de scroafe și de porci grași.

Ajutorul nu va depăși 290.000 euro per beneficiar și va fi acordat  până la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru.

  1. România:

Conform documentului reactualizat primit prin intermediul Copa-Cogeca:

Anul 2020: schema temporară de ajutor de stat pentru sprijinirea activității crescătorilor de porci în contextul crizei economice cauzate de pandemia COVID-19, valabilă până la 31 decembrie 2020, în vederea compensării pierderilor cauzate de pandemie în perioada de 1 martie – 1 iulie 2020 (care corespund perioadei de izolare și restricțiilor severe pentru primul val de Covid -19).

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat aprobată a fost de 24 697 887 euro (119 560 000 RON) din care s-a plătit un total de 18 378 700 euro pentru 292 de ferme care au depus cereri.

Suma totală care a fost acordată pentru fiecare întreprindere care activează în domeniul producției primare de produse agricole a fost echivalentul a 100.000 euro.

Valoarea ajutorului de stat a fost de 100 euro per UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind de 0,3 UVM pentru porcul gras și de 0,5 UVM pentru animalele de reproducție (scroafe și scrofițe).

Ajutorul de stat a fost acordat și pentru sectorul păsărilor  în 2020 și sectorul bovinelor în 2021.

Niciun alt ajutor direct de stat nu a fost acordat fermelor de porci din România în 2021 și 2022 până acum.

12 martie 2021: Subprogramul AGRO IMM INVEST de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu o capitalizare medie de piață din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar constă în acordarea de garanții de stat beneficiarilor care participă la program și care solicită finanțare pentru capital de lucru sau pentru realizarea de investiții.

Începând cu anul 2022, în baza OUG (Ordonanța de Urgenta a Guvernului) 110/2017, modificată si completată, Subprogramul AGRO IMM INVEST facilitează accesul la finanțare pentru beneficiarii pot aplica în instituții de finanțare împrumuturi/linii de credit garantate in numele statului roman, prin Ministerul Finanțelor Publice, prin FNGCIMM sau prin FGCR. Subprogramul AGRO IMM INVEST include și o componentă nerambursabilă de până la 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția ca plafonul de 345.000 euro pentru fiecare companie care activează în sectorul pescuit și acvacultură să nu fie depășit, 290.000 euro pentru fiecare companie care activează în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care activează în sectorul alimentar.

Covid-19, aprobarea sprijinului românesc de 91 milioane euro pentru producătorii de bovine, porcine și păsări- 26.04.2022.

Comisia Europeană a aprobat, marți, 26 aprilie, un sprijin românesc de 91 de milioane de euro pentru producătorii de bovine, porcine și păsări în contextul pandemiei de Covid-19. Ajutorul a fost aprobat în cadrul Cadrului temporar de criză. Sprijinul public în cauză va lua forma unor granturi directe. Măsura urmărește atenuarea problemelor de lichiditate cu care se confruntă beneficiarii și compensarea unei părți din pierderile suferite. Schema va fi deschisă companiilor de toate dimensiunile active în sectoarele cărnii de vită, porc și păsări.

Sursa: Copa-Cogeca.

Ultimele articole adaugate

A.C.E.B.O.P. susține poziția UECBV, organizație europeană din care face parte, privind Decretul francez pentru utilizarea anumitor denumiri  dedicate alimentelor care conțin proteine vegetale

Decretul francez este o bază bună pentru viitoarele norme europene privind clarificarea denumirilor cărnii și evitarea confuziei consumatorilor, evitarea comparațiilor […]

Punct de vedere A.C.E.B.O.P. privind modificarea Ordinului 130/2023 aflat în transparență decizională.

Nr. 60/09.11.2023 Către, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Domnului Președinte Alexandru BOCIU În atenția, Domnului Ministru al […]

A intrat în vigoare legea germană de etichetare a bunăstării cărnii de porc

Legea solicită crescătorilor de porci să-și raporteze practicile de creștere, iar întreprinderile alimentare să eticheteze carnea în consecință. Eticheta face […]

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la Universitatea din Basel au dezvoltat un vaccin care protejează animalele de Salmonella

Ca  toți agenții patogeni, bacteriile sunt capabile să evite eficacitatea unui vaccin, modificându-și genele. Pentru oamenii de știință care doresc […]

Campanie STOP PPA

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

După o întrerupere de cinci ani, societatea internațională a cărnii se reunește în Olanda, la Maastricht, în perioada 11-13 octombrie 2023

Tema Congresului o reprezintă “întâlnirea dintre societatea cărnii și consumator”. Vor fi abordate teme de actualitate, cum ar fi: schimbări, […]

Bunăstare – 9 m² per vacă în adăpost

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) recomandă  o suprafață minimă pentru adăpostirea vacilor în adăposturi, respectiv o suprafață de 9 […]

Deputații europeni călătoresc în România pentru a investiga gestionarea pădurilor și populațiile de urși bruni

În perioada 15-18 mai, opt deputați europeni vor călători în România pentru a discuta cu oficiali guvernamentali, autorități locale și […]

Decret Regal privind castrarea purceilor

Datorită unui Decret Regal, fermierii belgieni pot face singuri anestezie locală pentru castrarea purceilor. Castrarea chirurgicală a purceilor masculi realizată […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]

A fost publicat Avizul științific EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind bunăstarea vițeilor

A fost publicat Avizul științific EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind bunăstarea vițeilor Avizul a fost solicitat de Comisia Europeană în […]

CUȘTILE PENTRU GĂINILE OUĂTOARE VOR FI INTERZISE TREPTAT

CUȘTILE PENTRU GĂINILE OUĂTOARE VOR FI INTERZISE TREPTAT În date de 24 martie 2023, a fost publicat raportul DG SANTE […]

Industria cărnii de pasăre continuă să crească, în ciuda vremurilor tulburi

Industria cărnii de pasăre continuă să crească, în ciuda vremurilor tulburi Industria locală de carne de pasăre a evoluat constant […]

Comisia Europeană a propus o prelungire a acordului temporar de transport rutier semnat cu Ucraina, care permite transportatorilor ucraineni să-și mărească operațiunile pe drumurile Uniunii Europene (UE) cu aproximativ 40%.

Comisia Europeană a propus o prelungire a acordului temporar de transport rutier semnat cu Ucraina, care permite transportatorilor ucraineni să-și […]

Uniunea Europeană (UE) a suspendat în 2022 toate tarifele și cotele la exporturile ucrainene de produse agricole.

Uniunea Europeană (UE) a suspendat în 2022 toate tarifele și cotele la exporturile ucrainene de produse agricole. Pe 5 iunie […]

Autoritățile olandeze au confirmat un focar de ESB atipică într-o fermă din sudul țării.

Autoritățile olandeze au confirmat un focar de ESB atipică într-o fermă din sudul țării. În urma rezultatelor testelor realizate în  […]

COMISIA EUROPEANĂ AR TREBUI SĂ NEGOCIEZE URGENT ACHIZIȚIA DE VACCIN CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA).

COMISIA EUROPEANĂ AR TREBUI SĂ NEGOCIEZE URGENT ACHIZIȚIA DE VACCIN CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA). Departamentul pentru Agricultură al SUA […]

Un proiect LEADER din Estonia, premiat!

Un proiect LEADER din Estonia, premiat! Utilizarea lânii reziduale pentru a reduce deșeurile din plastic în economia circulară, adaugă valoare […]

INTERZIS LA EXPORT

INTERZIS LA EXPORT Ministerul Agriculturii din Germania a emis o comunicare către părțile interesate prin care anunță interzicerea exporturilor de […]

Pesta porcină africană la mistreți: supravegherea pasivă reduce incidența bolii.

Pesta porcină africană la mistreți: supravegherea pasivă reduce incidența bolii. FAO, WOAH (OIE) și Comisia Europeană consideră că detectarea precoce […]

A fost publicat „Raportul de toamnă privind perspectivele pe termen scurt: piața agricolă a Uniunii Europene (UE)”

A fost publicat „Raportul de toamnă privind perspectivele pe termen scurt: piața agricolă a Uniunii Europene (UE)” Raportul evidențiază faptul […]

Astăzi are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Uniunii Europene  AgriFish.

Astăzi are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Uniunii Europene  AgriFish.                Sesiunile publice pot fi urmărite aici: https://video.consilium.europa.eu/event/en/26131 Miniștrii […]

A fost publicat avizul EFSA (European Food Safety Authority) privind protecția bovinelor în timpul transportului.

A fost publicat avizul EFSA (European Food Safety Authority) privind protecția bovinelor în timpul transportului. În cadrul strategiei “de la […]

Comisia Europeană a aprobat primul pachet de planuri strategice PAC pentru șapte țări: Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Polonia, Portugalia și Spania.

Acesta este un pas important pentru punerea în aplicare a noii Politici Agricole Comune (PAC) la 1 ianuarie 2023. Noua […]

Contextul socio-economic de la nivel global pune presiune pe piața cărnii de vită

Crizele resimțite de Europa în ultima perioadă se reflectă și în filiera cărnii de vită, cu un impact semnificativ asupra […]

Opriți Pesta Porcină Africană❗

Campania „Opriți Pesta Porcină Africană” face parte din eforturile continue ale Comisiei Europene și ale altor organisme internaționale de a […]

Pe lângă costurile ridicate de producție, agricultura europeană a fost lovită de un val de căldură și de secetă fără precedent

Acest lucru afectează producția agricolă, scade recoltele și ca urmare, scad veniturile fermierilor și crește riscul pentru siguranța alimentară. Conform […]

European Food Safety Authority (EFSA) a publicat avizul științific cu privire la bunăstarea porcilor crescuți în fermă

Studiul are o mare importanță și va sta la baza schimbărilor legislative legate de bunăstarea suinelor. Puteți găsi mai multe […]

Sondajul realizat în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord asupra disponibilității de a consuma carne produsă în laborator: 60% dintre adulți nu sunt dispuși să consume o astfel de carne

Sistemul alimentar este în continuă schimbare, inovațiile tehnologice alimentare deschid ușile către produse alternative – dintre care unele sunt cultivate în […]

Începând cu lunile februarie-aprilie 2022, prețul cărnii de pasăre în Uniunea Europeană a crescut cu 13%

Din luna aprilie, prețul cărnii de pasăre s-a consolidat la 38%, peste media perioadei 2017-2021. În ultima săptămână a lunii […]

NAVET-ASFVAC: Primul vaccin confirmat ca fiind sigur și eficient împotriva pestei porcine africane

În noiembrie 2019, Vietnam a negociat cu SUA posibilitatea cooperării în cercetarea și producerea unui vaccin în Vietnam, cu virusul […]

Pesta porcină africană și influența aviară, două boli care afectează grav Europa

Ultima situație europeană evidențiază, pe lângă cazul de pestă porcină africană din Germania (PPA), situat lângă granița cu Franța, și […]

Comisarul Wojciechowski a anunțat lansarea unei platforme, care urmărește să reunească cu ușurință întreprinderile din UE și din Ucraina

Lansată de Comisia Europeană și operată de Enterprise Europe Network, această platformă își propune să reunească întreprinderile din UE și din […]

Pestă porcină africană în Germania la porcul domestic

Virusul pestei porcine africane a fost confirmat într-o fermă de finisare porci, din localitatea Forchheim statul Baden-Württemberg, aproape de granița […]

Carnea sintetică, un viitor deja întâmplat

În urmă cu mai bine de 70 de ani, cercetătorul olandez Willem van Eelen lansa ideea cărnii sintetice. Bill Gates spunea […]

Rezultatul consultării publice online pentru revizuirea legislației Uniunii Europene (UE) privind bunăstarea animalelor

Consultarea publică a avut ca scop colectarea opiniilor cetățenilor europeni cu privire la necesitatea revizuirii legislației UE privind bunăstarea animalelor. […]

Carnea de miel a fost mai scumpă cu 30% de Paște în 2022

În 2022, carnea de miel s-a scumpit cu 30%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În majoritatea regiunilor, săptămânile […]

Piața europeană a cărnii de pasăre și ouă la începutul lunii mai 2022

Sisteme de creștere la găinile ouătoare Puiul broiler reprezintă 82% din producția europeană de carne de pasăre. Polonia este cel […]

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) organizează două zile de informare virtuală pe 12 și 13 mai 2022

Webinarul va oferi actualizări cu privire la subiecte legate de politica de reglementare, evoluțiile științifice și procedurale rezultate din Regulamentul […]

Evoluția pestei porcine africane în România, în strânsă legătură cu efectivele de mistreți

Șansa României de a eradica pesta porcină africană, este strâns legată de gestionarea corespunzătoare a efectivelor de mistreți. Conform datelor […]

Măsuri de sprijin pentru sectorul suin la nivelul statelor membre

Austria: 20 milioane euro pentru anul 2022. Fermierii pot cere sprijin din luna aprilie, cuantumul forfetar exact per porc de […]

Măsuri ale statelor membre pentru reducerea afectării pieței unice provocate de războiului ruso-ucrainean

La 23 martie 2022, Comisia a adoptat „Cadrul temporar de criză privind ajutorul de stat” cu scopul de a permite […]

Pesta porcină africană (PPA) și influența aviară înalt patogenă

În perioada 01.01 – 22.04.2022, în Uniunea Europeană au fost confirmate 153 de focare de PPA la porcii domestici, dintre […]

Măsuri de protecție în Germania pentru pesta porcină africană (PPA)

Germania a hotărât ca statele federale care nu s-au confruntat cu focare de PPA să contribuie la costurile măsurilor de […]

Efortul Uniunii Europene (UE) pentru sprijinirea fermierilor din piața unică și a securității alimentare din Ucraina

Statele care se bazează în mare măsură pe importurile de cereale din Ucraina și Rusia sunt expuse unui risc crescut […]

Cum arată viitorul industriei locale a cărnii?

Industria locală a cărnii încearcă să reziste în fața provocărilor care s-au năpustit în ultima perioadă asupra segmentului. În timp […]

Prima întâlnire oficială a „Grupului european de reflecție pentru carnea de porc” a avut loc în sistem on-line miercuri, 6 aprilie 2022

Reuniunea a fost prezidată de șefa unității AGRI, Brigitte Misonne și de directorul general adjunct, Michael Scannell. S-au alăturat aproximativ […]

Președintele ACEBOP a participat la prima reuniune comună a CDG produse animale – secțiunea porc, grupului de experți CMO – secțiunea produse animale și grupul european de reflecție în carnea de porc din 06.04.2022

Subiectul abordat a fost legat de una dintre cele cinci întrebări lansate de Comisia europeană pentru reuniune:“În ce măsură echilibrul […]

Perspective pe termen scurt ale agriculturii în Uniunea Europeană (UE)

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a perturbat semnificativ piețele agricole globale. Acest lucru a creat mai multă incertitudine și […]

Președintele A.C.E.B.O.P face parte din Grupul Comisiei Europene de Reflecție pentru carnea de porc

Comitetul european de legătură pentru comerțul agricol și agroalimentar (CELCAA) prin UECBV (Uniunea comercianților de animale vii și carne), au […]

Au fost deschise oficial înscrierile la premiile ecologice ale Uniunii Europene

Aceste premii sunt un prim exemplu comunitar, fiind concepute ca o continuare a planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice, […]

Dr. Mary Pană, președinte ACEBOP: „Sectorul zootehnic este constrâns din toate direcțiile”

Se anunță vremuri dificile pentru sectorul zootehnic local. Supraproducția înregistrată în sectorul de pasăre și pesta porcină africană, prost gestionată […]

Fermierii francezi în fața noii Politici Agricole Europene (PAC) 2023-2027

Franța a ales să accesibilizeze eco-schemele, principalul sprijin de mediu al PAC, pentru cât mai mulți fermieri. În Program, eco-schemele […]