Măsuri de sprijin pentru sectorul suin la nivelul statelor membre

  1. Austria: 20 milioane euro pentru anul 2022. Fermierii pot cere sprijin din luna aprilie, cuantumul forfetar exact per porc de îngrășat sau per scroafă. O exploatație are dreptul la maximum 100.000 euro. Condiția este ca cifra de afaceri să fi scăzut cu cel puțin 30 la sută între decembrie 2021 și februarie 2022. Astfel, 70% din pierdere va fi înlocuită.

Aceasta este a doua măsură Covid pentru producătorii de porci din Austria, după un pachet de sprijin din 2021, în care toate 4600 de ferme au fost sprijinite cu aproximativ 28 de milioane EUR.

  1. Danemarca: Ca și în cazul Austriei, se obțin despăgubiri pentru un anumit cost fix dacă scăderea cifrei de afaceri a fost de cel puțin 30%, ca urmare a epidemiei Covid-19.
  1. Franța: 270 milioane euro, pentru măsuri care includ:

• Ajutor de urgență în valoare de până la 75 de milioane de euro pentru fermele cu dificultăți severe de flux de numerar (15.000 euro per fermă de porci);

• Ajutor structural, susținut de angajamentul de a contracta în cadrul Egalim2, în valoare maximă de 175 de milioane de euro, care va completa compensarea pierderilor la fermele de porci, conform criteriilor și modalităților care urmează a fi specificate în consultare cu profesioniștii.

În același timp, foaia de parcurs aprobată include un set de prevederi tranzitorii, precum:

• Alertarea Comisiei cu privire la situația pieței porcinelor și solicitarea activării unor măsuri europene pentru acest sector (ajutor pentru depozitare privată, măsuri excepționale de piață, altele);

• Lansarea de campanii promoționale, împreună cu alte țări europene;

• Mobilizarea continuă a mecanismului „Inițiativa națională pentru agricultura franceză” (INAF) (garanție publică de împrumut pentru 100 milioane euro din credite alocate, 1 miliard EUR împrumuturi fiind deja realizate);

• Consolidarea măsurilor de biosecuritate împotriva riscului de pestă porcină africană.

Această foaie de parcurs include, de asemenea, măsuri structurale pentru a consolida rezistența sectorului la crize:

• Angajamentul tuturor actorilor, de la producători până la distribuitori, de a accelera în termen de o lună implementarea Egalim2 și, în special, contractarea de legături din amonte în sector (de la producători la abatoare prin intermediul organizațiilor de producători), însoțite, conform prevederilor legale, de clauze de indexare și ținând cont de costurile de producție- pentru a transmite mai bine evoluția acestora de-a lungul lanțului alimentar;

• Diverse măsuri de sprijinire a deschiderii piețelor de export.

  1. Germania:

Producătorii de porci încă pot aplica pentru sprijinul Corona care este deschis de la începutul pandemiei, dacă au pierdut cel puțin 30% din cifra de afaceri față de anii precedenți.

Au funcționat programe temporare de cumpărare de porci din gospodării, în cele trei state federale Brandenburg, Mecklenburg – Pomerania de Vest și Saxonia. Scopul acestor programe a fost eliminarea fermelor gospodărești care cresc porci pentru o anumită perioadă de timp (2 ani). Programele sunt limitate regional iar despăgubirea este de 200 euro per animal. În prezent, nu mai există programe de cumpărare. Din punctul de vedere al marilor crescători germani, ar fi de dorit reducerea numărului de ferme gospodărești pentru a reduce riscul de pestă porcină africană.

Producătorii de porci au fost și încă pot aplica pentru sprijinul Corona care este deschis de la începutul pandemiei dacă și-au pierdut cel puțin 30% din cifra de afaceri față de anii precedenți. Pentru ajutoarele pentru nave dure există o rată maximă de finanțare de 100.000 de euro.

  1. Letonia:

Anul 2020: sprijin de stat pentru stabilizarea veniturilor crescătorilor de porci, plată totală 2,52 milioane euro. Ajutorul a fost plătit pentru perioada martie-octombrie 2020, per porc livrat la sacrificare (inclusiv exporturi pentru sacrificare) și per scroafă înregistrată în fermă la 30 iunie și 31 octombrie 2020. Ajutorul a fost acordat în conformitate cu Secțiunea 3.1. din Cadrul temporar al UE pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în actualul focar de Covid-19, astfel, s-a aplicat suma maximă de 100 000 EUR per beneficiar.

Anul 2021: sprijin de stat pentru crescătorii de porci pentru venituri neobținute, plată totală 2,4 milioane euro. Ajutorul a fost plătit pentru următoarele perioade: noiembrie 2020-ianuarie 2021, februarie – aprilie 2021, mai – iulie 2021, august – septembrie 2021. Ajutorul a fost plătit pentru porc livrat la sacrificare (inclusiv exporturi pentru sacrificare) și per purcel înțărcat vândut din ferma în perioada respectivă. Ajutorul a fost acordat în conformitate cu secțiunea 3.1. din Cadrul temporar al UE pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în actualul focar de Covid-19, astfel, s-a aplicat suma maximă totală de 225 000 euro per beneficiar (în vigoare la momentul plății ajutorului).

  1. Lituania:

Ajutorul de stat de 6,8 milioane euro este acordat pentru sectoarele porc și pasăre.

Ajutorul are ca scop asigurarea unei lichidități suficiente beneficiarilor care au suferit o scădere a cifrei de afaceri cu cel puțin 30% în perioada octombrie 2020 – iunie 2021, față de perioada corespunzătoare din anii 2019 și 2020. Scopul schemei este de a ajuta beneficiarii  să-și acopere costurile fixe și pentru a-și continua activitățile în timpul și după pandemie. Se așteaptă ca de această măsură să beneficieze între 51 și 100 societăți. Comisia a constatat că sistemul lituanian este în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul temporar. Ajutorul nu va depăși 1,8 miliarde euro per companie activă în producția de alimente.

  1. Polonia:

Comisia Europeană a aprobat o schemă poloneză de 88 de milioane de euro (400 de milioane de PLN) pentru a sprijini producătorii de porci în contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobată în cadrul Cadrului temporar de ajutor de stat. În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unor granturi directe. Măsura vizează atenuarea deficitului de lichidități cu care se confruntă beneficiarii și soluționarea unei părți din pierderile suferite din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor restrictive pe care autoritățile poloneze au trebuit să le implementeze pentru a limita răspândirea virusului. Schema va fi deschisă  întreprinderilor mici și mijlocii, pentru producătorii de scroafe și de porci grași.

Ajutorul nu va depăși 290.000 euro per beneficiar și va fi acordat  până la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru.

  1. România:

Conform documentului reactualizat primit prin intermediul Copa-Cogeca:

Anul 2020: schema temporară de ajutor de stat pentru sprijinirea activității crescătorilor de porci în contextul crizei economice cauzate de pandemia COVID-19, valabilă până la 31 decembrie 2020, în vederea compensării pierderilor cauzate de pandemie în perioada de 1 martie – 1 iulie 2020 (care corespund perioadei de izolare și restricțiilor severe pentru primul val de Covid -19).

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat aprobată a fost de 24 697 887 euro (119 560 000 RON) din care s-a plătit un total de 18 378 700 euro pentru 292 de ferme care au depus cereri.

Suma totală care a fost acordată pentru fiecare întreprindere care activează în domeniul producției primare de produse agricole a fost echivalentul a 100.000 euro.

Valoarea ajutorului de stat a fost de 100 euro per UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind de 0,3 UVM pentru porcul gras și de 0,5 UVM pentru animalele de reproducție (scroafe și scrofițe).

Ajutorul de stat a fost acordat și pentru sectorul păsărilor  în 2020 și sectorul bovinelor în 2021.

Niciun alt ajutor direct de stat nu a fost acordat fermelor de porci din România în 2021 și 2022 până acum.

12 martie 2021: Subprogramul AGRO IMM INVEST de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu o capitalizare medie de piață din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar constă în acordarea de garanții de stat beneficiarilor care participă la program și care solicită finanțare pentru capital de lucru sau pentru realizarea de investiții.

Începând cu anul 2022, în baza OUG (Ordonanța de Urgenta a Guvernului) 110/2017, modificată si completată, Subprogramul AGRO IMM INVEST facilitează accesul la finanțare pentru beneficiarii pot aplica în instituții de finanțare împrumuturi/linii de credit garantate in numele statului roman, prin Ministerul Finanțelor Publice, prin FNGCIMM sau prin FGCR. Subprogramul AGRO IMM INVEST include și o componentă nerambursabilă de până la 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția ca plafonul de 345.000 euro pentru fiecare companie care activează în sectorul pescuit și acvacultură să nu fie depășit, 290.000 euro pentru fiecare companie care activează în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care activează în sectorul alimentar.

Covid-19, aprobarea sprijinului românesc de 91 milioane euro pentru producătorii de bovine, porcine și păsări- 26.04.2022.

Comisia Europeană a aprobat, marți, 26 aprilie, un sprijin românesc de 91 de milioane de euro pentru producătorii de bovine, porcine și păsări în contextul pandemiei de Covid-19. Ajutorul a fost aprobat în cadrul Cadrului temporar de criză. Sprijinul public în cauză va lua forma unor granturi directe. Măsura urmărește atenuarea problemelor de lichiditate cu care se confruntă beneficiarii și compensarea unei părți din pierderile suferite. Schema va fi deschisă companiilor de toate dimensiunile active în sectoarele cărnii de vită, porc și păsări.

Sursa: Copa-Cogeca.

Ultimele articole adaugate

Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne

În data de 25 mai, Germania a anunțat că Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne (porc, pasăre, […]

ANTIBIOTICE – consum mai mare la oameni sau la animale?

În studiile vechi în domeniu, apărea un procent șocant de 70% consum antibiotice la animale, față de 30% consum uman. […]

Frauda agroalimentară: Comisia Europeană  publică primul raport lunar 

Joi, 29 februarie 2024, Comisia Europeană a publicat primul său raport lunar privind suspiciunile de fraudă agroalimentară. Raportul reunește informații […]

Ce înseamnă produsele alimentare rezultate în laborator și care ar trebui să fie orientarea în Uniunea Europeană

Figura 1. Procesul de producere în laborator a “cărnii de porc” (sursa OCDE nr. 182) cu următoarele comentarii: Celulele stem […]

Porcul la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024

În anul 2023, România a înregistrat un efectiv total de 2,8 milioane capete porci, cu peste 10% mai mic decât […]

Consiliul UE pentru agricultură și pescuit (AgriFish) se va reuni la Bruxelles pe 23 ianuarie 2024

Președinția belgiană va prezenta o informare asupra programului său de lucru pentru semestrul în curs. În această perioadă, președinția belgiană […]

Impactul liberalizării comerțului cu Ucraina la carnea de pasăre și ouă

Importurile de carne de pasăre din Ucraina rămase în statele europene au atins, până la începutul lunii noiembrie 2023, 204.225 […]

În perioada 10-11 decembrie 2023 va avea loc la Bruxelles o reuniune a Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish)

România, sprijinită de Bulgaria, Ungaria, Italia, Letonia, Polonia și  Slovacia, solicită  Comisiei Europene adoptarea temeiul juridic pentru  scutirea de la […]

A.C.E.B.O.P. susține poziția UECBV, organizație europeană din care face parte, privind Decretul francez pentru utilizarea anumitor denumiri  dedicate alimentelor care conțin proteine vegetale

Decretul francez este o bază bună pentru viitoarele norme europene privind clarificarea denumirilor cărnii și evitarea confuziei consumatorilor, evitarea comparațiilor […]

Punct de vedere A.C.E.B.O.P. privind modificarea Ordinului 130/2023 aflat în transparență decizională.

Nr. 60/09.11.2023 Către, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Domnului Președinte Alexandru BOCIU În atenția, Domnului Ministru al […]

A intrat în vigoare legea germană de etichetare a bunăstării cărnii de porc

Legea solicită crescătorilor de porci să-și raporteze practicile de creștere, iar întreprinderile alimentare să eticheteze carnea în consecință. Eticheta face […]

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la Universitatea din Basel au dezvoltat un vaccin care protejează animalele de Salmonella

Ca  toți agenții patogeni, bacteriile sunt capabile să evite eficacitatea unui vaccin, modificându-și genele. Pentru oamenii de știință care doresc […]

Campanie STOP PPA

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]