A.C.E.B.O.P. trage un nou semnal de alarmă privind salmonelozele aviare

Solicităm de urgență controlul la destinație –  pentru toate loturile de carne și produse din carne de pasăre cu origine în Polonia.

În data de 3 iunie 2021, eurodeputații Bert-Jan Ruissen (ECR) și Annie Schreijer-Pierik (PPE), au adresat Comisiei întrebări pentru răspuns scris: E-002971/2021 regula 138 privind Salmonella în carnea de pasăre din Polonia:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002971_EN.html

Cei doi eurodeputați au făcut referire la site-ul  Pluimveeweb.nl, care a raportat la 31 mai 2021 că, în multe cazuri, carnea și produsele din carne de pui din Polonia sunt infectate cu Salmonella Enteritidis sau Salmonella Typhimurium.

Site-ul web citează cercetări care stabilesc că Polonia a reprezentat 60% din infecțiile cu Salmonella în UE în 2019.

Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje a înregistrat, de asemenea, multe rapoarte despre Salmonella în carnea de pasăre din Polonia. Articolul menționează îngrijorările cu privire la modul în care este inspectată carnea în Polonia.

Întrebările către Comisie au fost următoarele:

1. Este de acord Comisia că numărul de rapoarte de infecție cu Salmonella în produsele din Polonia este peste medie ca proporție din volumul său de producție și exporturi – în comparație cu alte state membre? Dacă da, ce măsuri ia Oficiul Alimentar și Veterinar al Comisiei în ceea ce privește serviciile naționale de control  ale Poloniei pentru a contribui la reducerea numărului de infecții?

2. În ce măsură regulile și modul în care acestea sunt aplicate cu privire la prevenirea și controlul infecțiilor cu Salmonella la carnea de pui diferă în statele membre? Este de acord Comisia că, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, este important ca normele și modul în care acestea sunt aplicate să fie armonizate?

3. Este de acord Comisia că o reducere considerabilă a infecțiilor cu Salmonella în toate statele membre este de cea mai mare importanță pentru sănătatea publică și exporturile UE?

În România, În contextul temperaturilor înalte, a relaxării măsurilor de restricție datorate Covid-19, scăderii producției interne de carne pasăre și exploziei de intrări din Polonia, riscul de îmbolnăvire a crescut enorm.

Raportul comun al EFSA și al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor publicat in 2021 prezintă rezultatele activităților de monitorizare a zoonozelor desfășurate în 2019 în 28 de state membre.

Prima și a doua zoonoză cele mai raportate la om au fost campilobacterioza și salmoneloza.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) informează consumatorii asupra pericolului salmonelozelor cu evoluție la om: 42.5% din cazurile europene sunt spitalizate, 28.2% cazuri spitalizate la copii între 0-4 ani, 74.2% din cazurile spitalizate sunt datorate S. Enteritidis iar 43.8% din decese sunt datorate tot Salmonellei Enteritidis (http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx).

În acest context de zoonoză majoră, au fost verificate  notificările/alertele din Sistemul european  de alertă pentru alimente și furaje (RASFF: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search) în direcția salmonelelor patogene – pentru perioada 07.06.-01.07.2021.

Din 11 notificări de loturi compromise pe parcursul perioadei de mai sus, șase au fost cu risc serios, reprezentând carne de pasăre și produse din carne de pasăre proaspătă sau congelată, toate cu origine în Polonia.

În urma alertei din 01.07.2021, Belgia a trecut la controale întărite la carnea venită din Polonia.

Alte state membre în care au fost distribuite loturi de carne de pasăre cu Salmonella patogenă la om, au fost: Germania, Lituania, Slovacia și România.

Polonia a transmis notificare de alertă în data de 24.06.2021, către România și Belgia, privind loturi de carne cu Salmonella Enteritidis – deosebit de periculoasă pentru om.

Raportul de țară pentru România pe anul 2019 privind zoonozele, scoate în evidență, în capitolul dedicat monitorizării salmonelelor patogene, faptul că în România, din 13.644 de probe verificate, doar patru au fost pozitive – două pentru S. Typhimurium și două pentru S. Enteritidis, într-un an întreg.

Probele au provenit atât din sectorul de reproducție, găini ouătoare, cât și pui de carne. Rezultatele favorabile ale fermierilor români, evidențiază faptul că, spre deosebire de carnea din Polonia, care a dat numai într-o lună șase alerte serioase, carnea românească de pasăre produce un risc neglijabil, aproape de zero – datorită investițiilor făcute de aceștia în igienă, calitate și bunăstare.

A.C.E.B.O.P. solicită controlul la destinație pentru toate loturile de carne și produse din carne de pasăre cu origine în Polonia.

Consumatorul român trebuie protejat de orice fel de risc alimentar iar fermierul român de orice fel de concurență neloială.

Ultimele articole adaugate

Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne

În data de 25 mai, Germania a anunțat că Vietnamul oprește importurile de carne și produse din carne (porc, pasăre, […]

ANTIBIOTICE – consum mai mare la oameni sau la animale?

În studiile vechi în domeniu, apărea un procent șocant de 70% consum antibiotice la animale, față de 30% consum uman. […]

Frauda agroalimentară: Comisia Europeană  publică primul raport lunar 

Joi, 29 februarie 2024, Comisia Europeană a publicat primul său raport lunar privind suspiciunile de fraudă agroalimentară. Raportul reunește informații […]

Ce înseamnă produsele alimentare rezultate în laborator și care ar trebui să fie orientarea în Uniunea Europeană

Figura 1. Procesul de producere în laborator a “cărnii de porc” (sursa OCDE nr. 182) cu următoarele comentarii: Celulele stem […]

Porcul la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024

În anul 2023, România a înregistrat un efectiv total de 2,8 milioane capete porci, cu peste 10% mai mic decât […]

Consiliul UE pentru agricultură și pescuit (AgriFish) se va reuni la Bruxelles pe 23 ianuarie 2024

Președinția belgiană va prezenta o informare asupra programului său de lucru pentru semestrul în curs. În această perioadă, președinția belgiană […]

Impactul liberalizării comerțului cu Ucraina la carnea de pasăre și ouă

Importurile de carne de pasăre din Ucraina rămase în statele europene au atins, până la începutul lunii noiembrie 2023, 204.225 […]

În perioada 10-11 decembrie 2023 va avea loc la Bruxelles o reuniune a Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish)

România, sprijinită de Bulgaria, Ungaria, Italia, Letonia, Polonia și  Slovacia, solicită  Comisiei Europene adoptarea temeiul juridic pentru  scutirea de la […]

A.C.E.B.O.P. susține poziția UECBV, organizație europeană din care face parte, privind Decretul francez pentru utilizarea anumitor denumiri  dedicate alimentelor care conțin proteine vegetale

Decretul francez este o bază bună pentru viitoarele norme europene privind clarificarea denumirilor cărnii și evitarea confuziei consumatorilor, evitarea comparațiilor […]

Punct de vedere A.C.E.B.O.P. privind modificarea Ordinului 130/2023 aflat în transparență decizională.

Nr. 60/09.11.2023 Către, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Domnului Președinte Alexandru BOCIU În atenția, Domnului Ministru al […]

A intrat în vigoare legea germană de etichetare a bunăstării cărnii de porc

Legea solicită crescătorilor de porci să-și raporteze practicile de creștere, iar întreprinderile alimentare să eticheteze carnea în consecință. Eticheta face […]

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la Universitatea din Basel au dezvoltat un vaccin care protejează animalele de Salmonella

Ca  toți agenții patogeni, bacteriile sunt capabile să evite eficacitatea unui vaccin, modificându-și genele. Pentru oamenii de știință care doresc […]

Campanie STOP PPA

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]