A.C.E.B.O.P. trage un nou semnal de alarmă privind salmonelozele aviare

Solicităm de urgență controlul la destinație –  pentru toate loturile de carne și produse din carne de pasăre cu origine în Polonia.

În data de 3 iunie 2021, eurodeputații Bert-Jan Ruissen (ECR) și Annie Schreijer-Pierik (PPE), au adresat Comisiei întrebări pentru răspuns scris: E-002971/2021 regula 138 privind Salmonella în carnea de pasăre din Polonia:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002971_EN.html

Cei doi eurodeputați au făcut referire la site-ul  Pluimveeweb.nl, care a raportat la 31 mai 2021 că, în multe cazuri, carnea și produsele din carne de pui din Polonia sunt infectate cu Salmonella Enteritidis sau Salmonella Typhimurium.

Site-ul web citează cercetări care stabilesc că Polonia a reprezentat 60% din infecțiile cu Salmonella în UE în 2019.

Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje a înregistrat, de asemenea, multe rapoarte despre Salmonella în carnea de pasăre din Polonia. Articolul menționează îngrijorările cu privire la modul în care este inspectată carnea în Polonia.

Întrebările către Comisie au fost următoarele:

1. Este de acord Comisia că numărul de rapoarte de infecție cu Salmonella în produsele din Polonia este peste medie ca proporție din volumul său de producție și exporturi – în comparație cu alte state membre? Dacă da, ce măsuri ia Oficiul Alimentar și Veterinar al Comisiei în ceea ce privește serviciile naționale de control  ale Poloniei pentru a contribui la reducerea numărului de infecții?

2. În ce măsură regulile și modul în care acestea sunt aplicate cu privire la prevenirea și controlul infecțiilor cu Salmonella la carnea de pui diferă în statele membre? Este de acord Comisia că, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, este important ca normele și modul în care acestea sunt aplicate să fie armonizate?

3. Este de acord Comisia că o reducere considerabilă a infecțiilor cu Salmonella în toate statele membre este de cea mai mare importanță pentru sănătatea publică și exporturile UE?

În România, În contextul temperaturilor înalte, a relaxării măsurilor de restricție datorate Covid-19, scăderii producției interne de carne pasăre și exploziei de intrări din Polonia, riscul de îmbolnăvire a crescut enorm.

Raportul comun al EFSA și al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor publicat in 2021 prezintă rezultatele activităților de monitorizare a zoonozelor desfășurate în 2019 în 28 de state membre.

Prima și a doua zoonoză cele mai raportate la om au fost campilobacterioza și salmoneloza.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) informează consumatorii asupra pericolului salmonelozelor cu evoluție la om: 42.5% din cazurile europene sunt spitalizate, 28.2% cazuri spitalizate la copii între 0-4 ani, 74.2% din cazurile spitalizate sunt datorate S. Enteritidis iar 43.8% din decese sunt datorate tot Salmonellei Enteritidis (http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx).

În acest context de zoonoză majoră, au fost verificate  notificările/alertele din Sistemul european  de alertă pentru alimente și furaje (RASFF: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search) în direcția salmonelelor patogene – pentru perioada 07.06.-01.07.2021.

Din 11 notificări de loturi compromise pe parcursul perioadei de mai sus, șase au fost cu risc serios, reprezentând carne de pasăre și produse din carne de pasăre proaspătă sau congelată, toate cu origine în Polonia.

În urma alertei din 01.07.2021, Belgia a trecut la controale întărite la carnea venită din Polonia.

Alte state membre în care au fost distribuite loturi de carne de pasăre cu Salmonella patogenă la om, au fost: Germania, Lituania, Slovacia și România.

Polonia a transmis notificare de alertă în data de 24.06.2021, către România și Belgia, privind loturi de carne cu Salmonella Enteritidis – deosebit de periculoasă pentru om.

Raportul de țară pentru România pe anul 2019 privind zoonozele, scoate în evidență, în capitolul dedicat monitorizării salmonelelor patogene, faptul că în România, din 13.644 de probe verificate, doar patru au fost pozitive – două pentru S. Typhimurium și două pentru S. Enteritidis, într-un an întreg.

Probele au provenit atât din sectorul de reproducție, găini ouătoare, cât și pui de carne. Rezultatele favorabile ale fermierilor români, evidențiază faptul că, spre deosebire de carnea din Polonia, care a dat numai într-o lună șase alerte serioase, carnea românească de pasăre produce un risc neglijabil, aproape de zero – datorită investițiilor făcute de aceștia în igienă, calitate și bunăstare.

A.C.E.B.O.P. solicită controlul la destinație pentru toate loturile de carne și produse din carne de pasăre cu origine în Polonia.

Consumatorul român trebuie protejat de orice fel de risc alimentar iar fermierul român de orice fel de concurență neloială.

Ultimele articole adaugate

Carnea sintetică, un viitor deja întâmplat

În urmă cu mai bine de 70 de ani, cercetătorul olandez Willem van Eelen lansa ideea cărnii sintetice. Bill Gates spunea […]

Rezultatul consultării publice online pentru revizuirea legislației Uniunii Europene (UE) privind bunăstarea animalelor

Consultarea publică a avut ca scop colectarea opiniilor cetățenilor europeni cu privire la necesitatea revizuirii legislației UE privind bunăstarea animalelor. […]

Carnea de miel a fost mai scumpă cu 30% de Paște în 2022

În 2022, carnea de miel s-a scumpit cu 30%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În majoritatea regiunilor, săptămânile […]

Piața europeană a cărnii de pasăre și ouă la începutul lunii mai 2022

Sisteme de creștere la găinile ouătoare Puiul broiler reprezintă 82% din producția europeană de carne de pasăre. Polonia este cel […]

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) organizează două zile de informare virtuală pe 12 și 13 mai 2022

Webinarul va oferi actualizări cu privire la subiecte legate de politica de reglementare, evoluțiile științifice și procedurale rezultate din Regulamentul […]

Evoluția pestei porcine africane în România, în strânsă legătură cu efectivele de mistreți

Șansa României de a eradica pesta porcină africană, este strâns legată de gestionarea corespunzătoare a efectivelor de mistreți. Conform datelor […]

Măsuri de sprijin pentru sectorul suin la nivelul statelor membre

Austria: 20 milioane euro pentru anul 2022. Fermierii pot cere sprijin din luna aprilie, cuantumul forfetar exact per porc de […]

Măsuri ale statelor membre pentru reducerea afectării pieței unice provocate de războiului ruso-ucrainean

La 23 martie 2022, Comisia a adoptat „Cadrul temporar de criză privind ajutorul de stat” cu scopul de a permite […]

Pesta porcină africană (PPA) și influența aviară înalt patogenă

În perioada 01.01 – 22.04.2022, în Uniunea Europeană au fost confirmate 153 de focare de PPA la porcii domestici, dintre […]

Măsuri de protecție în Germania pentru pesta porcină africană (PPA)

Germania a hotărât ca statele federale care nu s-au confruntat cu focare de PPA să contribuie la costurile măsurilor de […]

Efortul Uniunii Europene (UE) pentru sprijinirea fermierilor din piața unică și a securității alimentare din Ucraina

Statele care se bazează în mare măsură pe importurile de cereale din Ucraina și Rusia sunt expuse unui risc crescut […]

Cum arată viitorul industriei locale a cărnii?

Industria locală a cărnii încearcă să reziste în fața provocărilor care s-au năpustit în ultima perioadă asupra segmentului. În timp […]

Prima întâlnire oficială a „Grupului european de reflecție pentru carnea de porc” a avut loc în sistem on-line miercuri, 6 aprilie 2022

Reuniunea a fost prezidată de șefa unității AGRI, Brigitte Misonne și de directorul general adjunct, Michael Scannell. S-au alăturat aproximativ […]

Președintele ACEBOP a participat la prima reuniune comună a CDG produse animale – secțiunea porc, grupului de experți CMO – secțiunea produse animale și grupul european de reflecție în carnea de porc din 06.04.2022

Subiectul abordat a fost legat de una dintre cele cinci întrebări lansate de Comisia europeană pentru reuniune:“În ce măsură echilibrul […]

Perspective pe termen scurt ale agriculturii în Uniunea Europeană (UE)

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a perturbat semnificativ piețele agricole globale. Acest lucru a creat mai multă incertitudine și […]

Președintele A.C.E.B.O.P face parte din Grupul Comisiei Europene de Reflecție pentru carnea de porc

Comitetul european de legătură pentru comerțul agricol și agroalimentar (CELCAA) prin UECBV (Uniunea comercianților de animale vii și carne), au […]

Au fost deschise oficial înscrierile la premiile ecologice ale Uniunii Europene

Aceste premii sunt un prim exemplu comunitar, fiind concepute ca o continuare a planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice, […]

Dr. Mary Pană, președinte ACEBOP: „Sectorul zootehnic este constrâns din toate direcțiile”

Se anunță vremuri dificile pentru sectorul zootehnic local. Supraproducția înregistrată în sectorul de pasăre și pesta porcină africană, prost gestionată […]