Cinci abordări cu impact asupra aprovizionării globale cu carne.

Digitalizarea poate maximiza impactul acestor inițiative pentru a reduce semnificativ efectele producției de carne și, în același timp, poate conduce la beneficii economice.


Bune practici.              

25%

…din emisii  ar putea fi reduse printr-o implementare globală a celor mai bune practici. Încălzirea globală ar putea fi menținută sub 3,5 ° C, în timp ce nevoia  totală pentru 2050 va fi acoperită. În conformitate cu obiectivul  Acordului de la Paris, producția ar putea crește cu 33% de la 203 mil.  la 271 mil. tone , ceea ce reprezintă 54% din cererea globală pentru anul 2050.


Deșeuri / subproduse carne.

10%

…din emisii ar putea fi eliminate prin  reducerea deșeurilor de carne cu ajutorul tehnologiilor. În plus, 70% din întreaga cerere pentru 2050 ar putea fi acoperită.


Consum carne de vită.

28%

…din emisii și mai mult, ar putea fi reduse printr-o orientare a consumului spre carne cu intensități mai scăzute ale emisiilor, cum ar fi  carnea de porc și pasăre. Reducerea cu 28% a consumului de carne de vită ar putea fi realizată prin reducerea cotei acesteia  în consumul total de carne la o treime din nivelul actual, adică 7%, și transferarea restului cotei către pasăre și porc.


Alimentație de precizie.

13%

…din emisii ar putea fi reduse prin aplicarea pe scară largă a alimentației de precizie. Emisiile de sector vor ajunge in 2050 la un nivel mai scăzut decât cel actual, 62% din cerere va fi acoperită.


Sănătate și bunăstare inteligentă a animalelor.

2,5%

…din emisii ar putea fi reduse în continuare prin instalarea de tehnici inteligente de monitorizare a sănătății  și  bunăstării animalelor. Se estimează că aceste tehnici  ar putea reduce pierderile animalelor cu cel puțin 65%.

Prin urmare, obiectivul de scădere a temperaturii globale cu 2,6 ° C ar putea fi atins.

Datorită creșterii puternice a venitului pe locuitori și pe cap de locuitor, cererea mondială de carne va crește cu aproape 50%.

În plus, până in anul 2050, consumul pe cap de locuitor va crește cu 13% – de la 45 la 51 kg pe an.

 Impactul creșterii animalelor asupra resurselor naturale reprezintă o presiune suplimentară din partea consumatorilor, care solicită produse de calitate superioară și informații ușor accesibile.

Creșterea animalelor este considerată  cel  mai solicitant sector  în ceea ce privește utilizarea resurselor și intensitățile emisiilor.


Utilizarea terenului, pentru cultura furajelor și pășunat:

• 26% din suprafața fără gheață a pământului este utilizată pentru pășunat.

• O treime din suprafața culturilor globale este dedicată producției de plante furajere.

Gunoiul de grajd, care poate polua apele subterane:

Peste 13 miliarde de tone de gunoi de grajd sunt produse pe an, ceea ce necesită o cantitate considerabilă de teren agricol pe care să se poată aplica.

Alocarea resurselor datorită lipsei de logistică eficientă:

• Lipsa ecosistemelor de afaceri și a lanțurilor de aprovizionare integrate este una din cauzele principale ale deșeurilor rezultate din producția de carne.

• Fluxurile de informații netransparente privind  livrarea produselor.

Utilizarea apei pentru cultura furajelor și pentru consumul și întreținerea animalelor:

8% din consumul global de apă dulce poate fi alocată pentru creșterea animalelor.

Gazele cu efect de seră (GES), care alimentează încălzirea globală:

• În 2015, emisiile globale de GHG au ajuns la 57 gigatone (Gt), aprox. 15% din acestea datorându-se animalelor.

• În același an, sectorul cărnii a produs peste 5 Gt de emisii.

Ultimele articole adaugate

Producătorul și consumatorul de carne de pasăre și ouă – încotro?

Un focar “multinațional” de Salmonella Enteritidis, delimitat prin secvențiere  a genomului (WGS), legat de ouă, este în desfășurare în UE  […]

Importul de carne de pasăre din Chile

Importul de carne de pasăre din Chile și alertele privind confirmările de calitate inferioară a cărnii de pasăre intrată sau […]

PAC 2021-2027: Planurile naționale strategice

Un obiectiv principal al Comisiei Europene este de a delega mai multe responsabilități statelor membre în planificarea investițiilor și Politicilor […]

Cercetare mediu – schimbări climatice

Un nou raport USDA se concentrează asupra modului în care sistemele agricole sunt afectate de schimbările climatice și enumeră 20 de […]

Situația sectorului de porcine în 20 iulie 2020

Sectorul de creștere a porcinelor este afectat încă masiv de pesta porcină africană (PPA), fiind active 218 focare în 132 […]

Statistică bovine și ovine

Comerț bovine În primele cinci luni ale anului, au plecat spre creștere în țări terțe 18.359 capete (Israel) și spre […]