Comisia Europeană a publicat in data de 1 iunie 2018 propunerea legislativă de reformare a Politicii Agricole Comune (PAC).

Aceasta este a patra reformă majoră a PAC în ultimii 25 de ani, după cele din 1992, 2003 și 2013.

În plus, Comisia Europeană a publicat o fișă detaliată alături de un memoriu, pentru a explica noua PAC.

I – Buget și obiective.
• Comisia a propus pentru următorul buget UE post-2020, o sumă de 365 de miliarde de euro disponibil pentru PAC, ceea ce reprezintă aproape 30% din bugetul global.
Noul buget al PAC va fi afectat de Brexit. Se preconizează că trei sferturi din bugetul PAC va merge spre plățile directe, iar restul va fi destinat dezvoltării rurale (78,8 miliarde EUR) . 20 miliarde euro vor fi disponibili pentru măsuri de sprijin al pieței.
• Propunerea Comisiei este o reducere cu 5% a actualului buget al PAC ( cursul actual al €, dar probabil va fi de aproximativ 12% la cursul mediu al anului 2018).
• Comisia a adăugat 10 miliarde de euro pentru a stimula cercetarea și inovarea în agricultură, alimentația, dezvoltare rurală și bioeconomia, prin intermediul programului de cercetare Horizon Europe al UE.
Noua PAC va avea nouă obiective – pentru a se putea concentra pe următoarele acțiuni:
1. să sprijine venitul agricol viabil pe teritoriul UE pentru a spori securitatea alimentară;
2. să favorizeze orientarea către piață și să sporească competitivitatea, punându-se mai mult accentul pe cercetare, tehnologie și digitalizare;
3. să imbunătățească poziția fermierilor în lanțul valoric;
4. să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice precum și la energia durabilă;
5. să favorizeze dezvoltarea durabilă și gestionarea eficientă a resurselor naturale- cum ar fi apa, solul și aerul;
6. să contribuie la protejarea biodiversității, să consolideze serviciile ecosistemice și să conserve unele habitate și peisaje;
7. să atragă tinerii agricultori și să faciliteze dezvoltarea afacerilor în zonele rurale;
8. să promoveze ocuparea forței de muncă, creșterea economică, incluziunea socială și dezvoltarea locală în zonele rurale, inclusiv bioeconomia și silvicultura durabilă;
9.să imbunătățească plierea agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și sănătatea – alimente sigure, nutritive și durabile, precum și bunăstarea animalelor.

II – Principalele caracteristici ale noii propuneri PAC.
a – Mai multă flexibilitate și consolidarea condiționalității.
• Statele membre vor avea mai multă flexibilitate în modul de utilizare a alocărilor. Acestea vor prezenta propriile „planuri strategice”, care vor fi necesare pentru a dovedi că îndeplinesc cele nouă obiective ale PAC. Ulterior, Comisia va aproba aceste planuri și va transmite un raport anual al statelor membre cu privire la modul în care sunt implementate planurile.
• Statele membre ar putea transfera până la 15% din fondurile dintre Pilonul I (plăți directe către fermieri) și Pilonul II (politica de dezvoltare rurală) și viceversa.
b – Obligația maximă de 100.000 € per beneficiar.
• Comisia propune un plafon obligatoriu pentru subvențiile agricole de 100.000 €. Costurile muncii vor fi luate pe deplin în considerare.
• Fermele mici și mijlocii vor beneficia de un sprijin mai ridicat pe hectar.
• Statele membre vor putea, de asemenea, să ofere micilor agricultori o sumă in fiecare an. Procedura administrativă se dorește a fi foarte simplă.
• Statele membre vor trebui să rezerve cel puțin 2% din alocația lor națională pentru plățile directe, în special pentru a sprijini tinerii agricultori care își înființează ferme – fie sub forma unei plăți suplimentare, fie prin subvenții de instalare . 
În plus, fondurile pentru dezvoltare rurală vor sprijini susținerea investițiilor și formarea de cunoștințe pentru tinerii agricultori.
c – Cercetarea și inovarea.
• 10 miliarde EUR vor fi disponibile prin intermediul programului de cercetare Horizon Europe al UE pentru a sprijini cercetarea în domeniul digitalizării agricole.
• Parteneriatul european pentru inovare agricolă (EIP-AGRI) va continua să finanțeze surse de la Horizon Europe și dezvoltare rurală pentru a promova agricultura și silvicultura competitivă și durabilă.
Planul strategic al PAC din fiecare țară va include o secțiune privind stimularea schimbului de cunoștințe (de exemplu, servicii de consultanță, formare, cercetare, rețele rurale, proiecte-pilot etc.).
• Comisia dorește să folosească date și tehnologii noi pentru controale și monitorizarea statelor membre (verificarea dimensiunilor fermelor pentru cererile de plată directă prin intermediul datelor prin satelit), astfel încât să se reducă în mod semnificativ necesitatea controalelor la fața locului și a sarcinilor legate de control .
d – Mai multe acțiuni privind mediul și schimbările climatice.
• Trei dintre cele nouă obiective specifice din viitoarea PAC se vor referi la mediu și la schimbările climatice. Este de așteptat ca diferite măsuri să contribuie cu 40% din bugetul PAC global la integrarea climatică.
• Statele membre trebuie să aloce cel puțin 30% din bugetul lor pentru dezvoltare rurală măsurilor de mediu și climatice.
Obligațiile privind mediul și clima vor fi obligatorii pentru a primi plăți directe („plăți ecologice condiționate”).

• Statele membre trebuie, de asemenea, să finanțeze „ecosistemele”, în care vor fi abordate unele dintre problemele de mediu cu care se confruntă țările lor. Comisia dorește să recompenseze și să stimuleze fermierii care doresc în mod voluntar să depășească condiționalitatea și să realizeze practici agricole mai ecologice. 
• Statele membre vor avea, de asemenea, posibilitatea de a transfera încă 15% din Pilonul I în Pilonul II pentru cheltuieli pentru măsuri climatice și de mediu (fără a fi nevoie de cofinanțare națională).
Riscuri și dezastre.
• Comisia intenționează să permită statelor membre să aloce 3% din fondurile din cadrul pilonului I pentru sectoarele care se confruntă cu dificultăți, altele decât cele (fructe / legume, vin și ulei de măsline) care beneficiază deja de programe sectoriale.
• Rezerva de criză agricolă în valoare de cel puțin 400 de milioane de euro pe an este, de asemenea, prevăzută de a fi revizuită. În cadrul noului buget al UE, fondul va fi ocupat prin revizuirea rezervelor de criză începând cu 2020 (actuala PAC și din bugetul actual) până în 2021.
• Se va crea o platformă la nivelul UE privind gestionarea riscurilor, sub forma unui centru unic multi-stakeholder. Scopul este de a ajuta toți actorii implicați în sectorul agricol să facă schimb de cunoștințe și să facă schimb de experiență și de cele mai bune practici.

III – Pașii următori.
• Propunerea de regulament privind noua PAC 2021-2027 va fi trimisă Parlamentului European și Consiliului.
• La 11 iunie 2018, comisarul Phil Hogan va avea un schimb de opinii cu Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European de la Strasbourg.
• La 18 și 19 iunie 2018, Comisia Europeană va prezenta propunerea la Consiliul miniștrilor agriculturii din UE, la Luxemburg.
• Vor exista grupuri de lucru ale Consiliului și SCA / EP ComAgri până în primăvara anului 2019.

O decizie finală înainte de alegerile pentru PE din mai 2019 este foarte puțin probabilă.


Ultimele articole adaugate

VACDIVA: SPERANȚA LUPTEI ÎMPOTRIVA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA)

Seminarul va avea loc la Comitetul Economic Social European – CESE, Bruxelles, pe 10 iulie, la ora 9.00 și este […]

Diferite metode de castrare a purceilor la nivelul Uniunii Europene

În Uniunea Europeană, castrarea reprezintă aproximativ 31,5%, producția de masculi necastrați reprezentând 45 de milioane capete în anul 2020, dintr-un […]

Wageningen University & Research  din Olanda a realizat un studiu privind costurile păstrării cozii intacte la purcei.

Dintre purceii cu cozi intacte sub observație, 10-15% au ajuns la abator cu cozi mușcate în diferite stadii. Studiul a […]

După o întrerupere de cinci ani, societatea internațională a cărnii se reunește în Olanda, la Maastricht, în perioada 11-13 octombrie 2023

Tema Congresului o reprezintă “întâlnirea dintre societatea cărnii și consumator”. Vor fi abordate teme de actualitate, cum ar fi: schimbări, […]

Bunăstare – 9 m² per vacă în adăpost

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) recomandă  o suprafață minimă pentru adăpostirea vacilor în adăposturi, respectiv o suprafață de 9 […]

Deputații europeni călătoresc în România pentru a investiga gestionarea pădurilor și populațiile de urși bruni

În perioada 15-18 mai, opt deputați europeni vor călători în România pentru a discuta cu oficiali guvernamentali, autorități locale și […]

Decret Regal privind castrarea purceilor

Datorită unui Decret Regal, fermierii belgieni pot face singuri anestezie locală pentru castrarea purceilor. Castrarea chirurgicală a purceilor masculi realizată […]

Un nou model pentru importuri lansat de Marea Britanie

Abordarea este aplicabilă importurilor de animale vii, produselor germinale, produselor de origine animală, plante și produse vegetale, la frontieră. Aceasta […]

A fost publicat Avizul științific EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind bunăstarea vițeilor

A fost publicat Avizul științific EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) privind bunăstarea vițeilor Avizul a fost solicitat de Comisia Europeană în […]

CUȘTILE PENTRU GĂINILE OUĂTOARE VOR FI INTERZISE TREPTAT

CUȘTILE PENTRU GĂINILE OUĂTOARE VOR FI INTERZISE TREPTAT În date de 24 martie 2023, a fost publicat raportul DG SANTE […]

Industria cărnii de pasăre continuă să crească, în ciuda vremurilor tulburi

Industria cărnii de pasăre continuă să crească, în ciuda vremurilor tulburi Industria locală de carne de pasăre a evoluat constant […]

Comisia Europeană a propus o prelungire a acordului temporar de transport rutier semnat cu Ucraina, care permite transportatorilor ucraineni să-și mărească operațiunile pe drumurile Uniunii Europene (UE) cu aproximativ 40%.

Comisia Europeană a propus o prelungire a acordului temporar de transport rutier semnat cu Ucraina, care permite transportatorilor ucraineni să-și […]

Uniunea Europeană (UE) a suspendat în 2022 toate tarifele și cotele la exporturile ucrainene de produse agricole.

Uniunea Europeană (UE) a suspendat în 2022 toate tarifele și cotele la exporturile ucrainene de produse agricole. Pe 5 iunie […]

Autoritățile olandeze au confirmat un focar de ESB atipică într-o fermă din sudul țării.

Autoritățile olandeze au confirmat un focar de ESB atipică într-o fermă din sudul țării. În urma rezultatelor testelor realizate în  […]

COMISIA EUROPEANĂ AR TREBUI SĂ NEGOCIEZE URGENT ACHIZIȚIA DE VACCIN CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA).

COMISIA EUROPEANĂ AR TREBUI SĂ NEGOCIEZE URGENT ACHIZIȚIA DE VACCIN CONTRA PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA). Departamentul pentru Agricultură al SUA […]

Un proiect LEADER din Estonia, premiat!

Un proiect LEADER din Estonia, premiat! Utilizarea lânii reziduale pentru a reduce deșeurile din plastic în economia circulară, adaugă valoare […]

INTERZIS LA EXPORT

INTERZIS LA EXPORT Ministerul Agriculturii din Germania a emis o comunicare către părțile interesate prin care anunță interzicerea exporturilor de […]

Pesta porcină africană la mistreți: supravegherea pasivă reduce incidența bolii.

Pesta porcină africană la mistreți: supravegherea pasivă reduce incidența bolii. FAO, WOAH (OIE) și Comisia Europeană consideră că detectarea precoce […]

A fost publicat „Raportul de toamnă privind perspectivele pe termen scurt: piața agricolă a Uniunii Europene (UE)”

A fost publicat „Raportul de toamnă privind perspectivele pe termen scurt: piața agricolă a Uniunii Europene (UE)” Raportul evidențiază faptul […]

Astăzi are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Uniunii Europene  AgriFish.

Astăzi are loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Uniunii Europene  AgriFish.                Sesiunile publice pot fi urmărite aici: https://video.consilium.europa.eu/event/en/26131 Miniștrii […]

A fost publicat avizul EFSA (European Food Safety Authority) privind protecția bovinelor în timpul transportului.

A fost publicat avizul EFSA (European Food Safety Authority) privind protecția bovinelor în timpul transportului. În cadrul strategiei “de la […]

Comisia Europeană a aprobat primul pachet de planuri strategice PAC pentru șapte țări: Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Polonia, Portugalia și Spania.

Acesta este un pas important pentru punerea în aplicare a noii Politici Agricole Comune (PAC) la 1 ianuarie 2023. Noua […]

Contextul socio-economic de la nivel global pune presiune pe piața cărnii de vită

Crizele resimțite de Europa în ultima perioadă se reflectă și în filiera cărnii de vită, cu un impact semnificativ asupra […]

Opriți Pesta Porcină Africană❗

Campania „Opriți Pesta Porcină Africană” face parte din eforturile continue ale Comisiei Europene și ale altor organisme internaționale de a […]

Pe lângă costurile ridicate de producție, agricultura europeană a fost lovită de un val de căldură și de secetă fără precedent

Acest lucru afectează producția agricolă, scade recoltele și ca urmare, scad veniturile fermierilor și crește riscul pentru siguranța alimentară. Conform […]

European Food Safety Authority (EFSA) a publicat avizul științific cu privire la bunăstarea porcilor crescuți în fermă

Studiul are o mare importanță și va sta la baza schimbărilor legislative legate de bunăstarea suinelor. Puteți găsi mai multe […]

Sondajul realizat în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord asupra disponibilității de a consuma carne produsă în laborator: 60% dintre adulți nu sunt dispuși să consume o astfel de carne

Sistemul alimentar este în continuă schimbare, inovațiile tehnologice alimentare deschid ușile către produse alternative – dintre care unele sunt cultivate în […]

Începând cu lunile februarie-aprilie 2022, prețul cărnii de pasăre în Uniunea Europeană a crescut cu 13%

Din luna aprilie, prețul cărnii de pasăre s-a consolidat la 38%, peste media perioadei 2017-2021. În ultima săptămână a lunii […]

NAVET-ASFVAC: Primul vaccin confirmat ca fiind sigur și eficient împotriva pestei porcine africane

În noiembrie 2019, Vietnam a negociat cu SUA posibilitatea cooperării în cercetarea și producerea unui vaccin în Vietnam, cu virusul […]

Pesta porcină africană și influența aviară, două boli care afectează grav Europa

Ultima situație europeană evidențiază, pe lângă cazul de pestă porcină africană din Germania (PPA), situat lângă granița cu Franța, și […]

Comisarul Wojciechowski a anunțat lansarea unei platforme, care urmărește să reunească cu ușurință întreprinderile din UE și din Ucraina

Lansată de Comisia Europeană și operată de Enterprise Europe Network, această platformă își propune să reunească întreprinderile din UE și din […]

Pestă porcină africană în Germania la porcul domestic

Virusul pestei porcine africane a fost confirmat într-o fermă de finisare porci, din localitatea Forchheim statul Baden-Württemberg, aproape de granița […]

Carnea sintetică, un viitor deja întâmplat

În urmă cu mai bine de 70 de ani, cercetătorul olandez Willem van Eelen lansa ideea cărnii sintetice. Bill Gates spunea […]

Rezultatul consultării publice online pentru revizuirea legislației Uniunii Europene (UE) privind bunăstarea animalelor

Consultarea publică a avut ca scop colectarea opiniilor cetățenilor europeni cu privire la necesitatea revizuirii legislației UE privind bunăstarea animalelor. […]

Carnea de miel a fost mai scumpă cu 30% de Paște în 2022

În 2022, carnea de miel s-a scumpit cu 30%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În majoritatea regiunilor, săptămânile […]

Piața europeană a cărnii de pasăre și ouă la începutul lunii mai 2022

Sisteme de creștere la găinile ouătoare Puiul broiler reprezintă 82% din producția europeană de carne de pasăre. Polonia este cel […]

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) organizează două zile de informare virtuală pe 12 și 13 mai 2022

Webinarul va oferi actualizări cu privire la subiecte legate de politica de reglementare, evoluțiile științifice și procedurale rezultate din Regulamentul […]

Evoluția pestei porcine africane în România, în strânsă legătură cu efectivele de mistreți

Șansa României de a eradica pesta porcină africană, este strâns legată de gestionarea corespunzătoare a efectivelor de mistreți. Conform datelor […]

Măsuri de sprijin pentru sectorul suin la nivelul statelor membre

Austria: 20 milioane euro pentru anul 2022. Fermierii pot cere sprijin din luna aprilie, cuantumul forfetar exact per porc de […]

Măsuri ale statelor membre pentru reducerea afectării pieței unice provocate de războiului ruso-ucrainean

La 23 martie 2022, Comisia a adoptat „Cadrul temporar de criză privind ajutorul de stat” cu scopul de a permite […]

Pesta porcină africană (PPA) și influența aviară înalt patogenă

În perioada 01.01 – 22.04.2022, în Uniunea Europeană au fost confirmate 153 de focare de PPA la porcii domestici, dintre […]

Măsuri de protecție în Germania pentru pesta porcină africană (PPA)

Germania a hotărât ca statele federale care nu s-au confruntat cu focare de PPA să contribuie la costurile măsurilor de […]

Efortul Uniunii Europene (UE) pentru sprijinirea fermierilor din piața unică și a securității alimentare din Ucraina

Statele care se bazează în mare măsură pe importurile de cereale din Ucraina și Rusia sunt expuse unui risc crescut […]

Cum arată viitorul industriei locale a cărnii?

Industria locală a cărnii încearcă să reziste în fața provocărilor care s-au năpustit în ultima perioadă asupra segmentului. În timp […]

Prima întâlnire oficială a „Grupului european de reflecție pentru carnea de porc” a avut loc în sistem on-line miercuri, 6 aprilie 2022

Reuniunea a fost prezidată de șefa unității AGRI, Brigitte Misonne și de directorul general adjunct, Michael Scannell. S-au alăturat aproximativ […]

Președintele ACEBOP a participat la prima reuniune comună a CDG produse animale – secțiunea porc, grupului de experți CMO – secțiunea produse animale și grupul european de reflecție în carnea de porc din 06.04.2022

Subiectul abordat a fost legat de una dintre cele cinci întrebări lansate de Comisia europeană pentru reuniune:“În ce măsură echilibrul […]

Perspective pe termen scurt ale agriculturii în Uniunea Europeană (UE)

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a perturbat semnificativ piețele agricole globale. Acest lucru a creat mai multă incertitudine și […]

Președintele A.C.E.B.O.P face parte din Grupul Comisiei Europene de Reflecție pentru carnea de porc

Comitetul european de legătură pentru comerțul agricol și agroalimentar (CELCAA) prin UECBV (Uniunea comercianților de animale vii și carne), au […]

Au fost deschise oficial înscrierile la premiile ecologice ale Uniunii Europene

Aceste premii sunt un prim exemplu comunitar, fiind concepute ca o continuare a planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice, […]

Dr. Mary Pană, președinte ACEBOP: „Sectorul zootehnic este constrâns din toate direcțiile”

Se anunță vremuri dificile pentru sectorul zootehnic local. Supraproducția înregistrată în sectorul de pasăre și pesta porcină africană, prost gestionată […]