HOT NEWS A.C.E.B.O.P.:

In urmă cu o oră  s-a terminat interviul realizat la TVR 1- emisiunea „Viaţa satului” de către dl. Gabriel Gherghescu şi invitaţii săi: George Turtoi, secretar de stat in M.A.D.R., Dumitru Grigorean – preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România şi Eugen Gonţea – preşedintele Federaţiei Oierilor de la Munte.

Subiectul a fost unul de mare actualitate: noutăţi in schemele de plată pentru noul PNDR  2014-2020.

- Plata unică pe suprafaţă:

Se va face până in anul 2020. Din 2018, va fi realizată pe baza cadastrului. A fost alocată suma de  400 milioane euro de la buget pentru cadastrul agricol, proiect care va fi definitivat in anul 2018, astfel incât să existe o perioadă de tranziţie, 2018-2020, pentru intrarea pe plăţile directe la ferme.

- Fermierul activ:

Subvenţia va ajunge direct la acesta,  in limita sumei demonstrate de 5000 euro (toate plăţile cumulate nu trebuie să depăşească 5000 euro). Peste 5000 euro, intervine « lista de excludere », de la care fac excepţie, conform noii proceduri, administratorii de păduri, comunele, penitenciarele, firmele de construcţii sau anteprenorii care pot demonstra că 1/3 din activităţile lor sunt activităţi agricole (devenind astfel persoane active in agricutură).

Fermierul activ este fermierul care desfăşoară activităţi agricole sau deţine/creşte animale (vezi şi legea pajiştilor). Poate fi şi persoană fizică, cu condiţia să aducă adeverinţă de la A.N.A.F. prin care să demonstreze că 1/3 din veniturile sale provin din agricultură sau 5% - plăţi directe.

Dl. Grigorean a evidenţiat existenţa mai nou a „listei gri” de incadrare in categoria de fermier activ, care a inlocuit, pe ultima sută de metri in legislaţie „lista neagră’. In sensul că au fost introduse mai multe categorii exceptate.

 Dl. Turtoi a precizat că regulamentul european se respectă in totalitate şi că nu pot fi făcute discriminări. Mai mult, criteriile au fost discutate cu comisarul Dacian Cioloş iar in etapa actuală sunt transpuse in noul PNDR 2014-2020.

- Măsura 215. a). porcine: se eliberează adeverinţe pentru accesarea creditelor bancare pentru activităţi curente – a evidenţiat dl. Secretar de stat Turtoi.

- Tot dânsul a precizat următoarele;

Ø  nu există un plafon la plată/an, ci acesta va fi impărţit la suprafaţa totală eligibilă, astfel incât suma toală va fi cunoscută in toamnă, după verificare;

Ø  cererile: se depun până la sfârşitul lunii martie;

Ø  deschidera campaniei, ţine de PNDR, nu de Bruxelles;

Ø  perioada se va prelungi fără penalităţi până pe 15 iunie 2015.

- Plata redistributivă:

A fost aleasă de România, ca alternativă la plafonare – procedura din regulament.

Pentru 1-5 ha, se primesc 5 euro la hectar; pentru comas are 5-30 ha: se primesc 45 euro in plus la hectar. Prin această măsură se incearcă susţinerea comasării terenurilor.

- Subvenţii-plăţi in zootehnie: sprijin cuplat bovine carne/lapte:

Modificarea legislativă foarte importantă constă in acordarea sprijinului pentru intreg teritoriul naţional, nu numai pentru zonele defavorizate, respectiv:

Ø  300 euro pe cap vita specializată pentru carne/lapte (rasă curată, inscriere in registrul geneaologic – va apare un Ordin A.N.A.R.Z.

Ø  150 EURO/ cap  PENTRU METIŞI.

Ø  IMPORTANT: sumele vor putea fi mai mari in funcţie de rezultatele verificărilor din toamnă!

Ø  Condi;ii de eligibilitate discutate: efectivul eligibil: 10-250 cap. vaci lapte; la carne, efectivul minim (10 cap.) poate fi alcătuit din mai multe categorii de vârstă.

Ø  Sub 10 capete: beneficiază de ajutorul naţional tranzitoriu, NU de plăţile cuplate, rezervate producătorilor care vând produsul.

Ø  Plata pe zona defavorizată rămâne in vigoare.

Ø  Se va face o singură cerere de plată, care va cuprinde sectorul vegetal şi cel zootehnic.

Ø  Administrarea păşunilor: dl. Gonţea şi-a manifestat temerea privind plăţile directe către propietar, considerând că asociaţiile vor avea de suferit. Dl. Turtoi a explicat că au fost create multe asociaţii de tip ONG care au primit subvenţii şi care nu aveau activitate agricolă, mai mult, banii nu au ajuns la fermierii cu activitate. Dl. secretar de stat a reliefat faptul că nu avem nevoie de asociaţii de lobby ci de asociaţii lucrative/ productive. Tipurile asociative eligibile ar fi cooperativele de producţie şi grupurile tip cooperativă de producţie, pentru că au activitate agricolă.

- Greening-ul (condiţia de inverzire a terenurilor):

Intre 10-30 ha: 2 culturi/an;

Peste 30 ha: cel puţin 3 culturi/an.

5% zone de interes ecologic (ex: plantare soia, pâlcuri de arbori,etc).

Zona denumită “pârloagă” inseamnă zona pregătită pentru insămânţare, intră la plată un singur an. Interesant este faptul că pentru greening nu se aplică penalizări doi ani .

- Plata pentru tinerii fermieri: 23 euro pentru primele 60 ha.

- Schema simplificată: pănă in 1250 de euro, nu se aplică condiţii de greening, fermier active sau altele. După 1 an se poate ceda exploataţia, se face comasare şi se intră pe PNDR.

Ø  Dl. Secretar de stat a precizat la sfârşitul interviului că se fac plăţile pentru ovine şi caprine săptămâna viitoare, după care la bovine, cu precizarea că intârierile sunt datorate ANSVSA.

 

 

 

 

 


Agromonitor

Facebook Like

Ultimele noutati

  • Bovine

    Principalele rase de bovine crescute in Romania Rasele de bovine se împart în : 1) Rase de lapte; 2)...

  • Cresterea porcinelor

    Activitatea de crestere si ingrasare a porcilor se desfasoara in patru sectoare care sunt:

Articole ACEBOP

Login Form