A.C.E.B.O.P. solicită A.N.S.V.S.A. inceperea de urgenţă a procedurii de redobândire a statutului de ţară cu risc neglijabil in direcţia E.S.B.

La reuniunea din 17 martie, in reuniunea SCoPAFF s-a s-a votat favorabil pentru proiectul de regulament de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unor norme pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile.

Scopul proiectului este de a abroga interzicerea materialului cu risc specific (SRM)  bovine  - cu excepția craniului, creierului  și măduvei  spinării la bovinele peste 12 luni in statele membre cu  risc neglijabil in direcţia ESB.

             Lista actuală a statelor membre cu risc neglijabil in direcţia ESB cuprinde  Belgia - Bulgaria - Croația - Danemarca - Estonia - Ungaria - Italia - Letonia - Luxemburg - Malta - Olanda - Portugalia - Austria - Slovenia - Slovacia - Finlanda - Suedia.

Această listă va fi reactualizată  înainte de sfârșitul anului 2015, la propunerile O.I.E., după reuniunea anuală a acesteia din mai 2015.

Conform celor mai recente informaţii disponibile, ar urma să intre in categoria de ţări cu risc neglijabil pentru ESB : Cipru, Republica Cehă, Franța, Irlanda, Liechstentein, Elveția.

A.C.E.B.O.P. a solicitat prinr-o adresă oficială astăzi 18 martie 2015 Preşedintelui Interimar al A.N.S.V.S.A. urgentarea procedurii de restabilire a statutului României  in direcţia ESB ( statut  suspendat in mai 2014) astfel incât, la reuniunea din mai 2015 a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Animale  România să se poată  alătura Ciprului, Republicii Cehe, Franței şi Irlandei cu statutul de ţară cu risc neglijabil in direcţia E.S.B.

 

 

 


Agromonitor

Facebook Like

Ultimele noutati

  • Bovine

    Principalele rase de bovine crescute in Romania Rasele de bovine se împart în : 1) Rase de lapte; 2)...

  • Cresterea porcinelor

    Activitatea de crestere si ingrasare a porcilor se desfasoara in patru sectoare care sunt:

Articole ACEBOP

Login Form