ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR ŞI EXPORTATORILOR DE BOVINE, OVINE ŞI PORCINE ALĂTURI DE ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE CARNE DE PORC DIN ROMÂNIA AU PREZENTAT LA BRUXELLES, IN CADRUL REUNIUNII PE PROBLEME VETERINARE DIN 3 MARTIE 2015, CERINŢELE PRODUCĂTORILOR ŞI C

In data de 3 martie  a avut loc la Bruxelles prima intâlnire din 2015 a grupului de lucru pe probleme veterinare a expertilor U.E.C.B.V.

La solicitarea asociaţiei noastre, România a fost introdusă pe agenda reuniunii, pentru a face o prezentare a istoricului pestei porcine clasice in România şi a motivelor care interzic comerţul României cu celelalte state membre pe segmentul de porc viu.

Alături de  A.P.C.P.R., asociaţie care a declanşat acţiunea la nivelul autorităţilor centrale veterinare române  şi a susţinut demersurile iniţiate de A.C.E.B.O.P. la nivelul celei mai importante uniuni de profil din Europa in vederea deschiderii pieţei României, am reuşit să inchidem pozitiv prima etapă a programului nostru.

Pentru a înţelege aceste demersuri, vă prezentăm mai jos solicitările transmise experţilor U.E.C.B.V., care la rândul lor vor face lobby pe lângă experţii naţionali in vederea obţinerii votului pozitiv in reuniunea SCOFCH – Comisia Europeană, sperăm, in luna mai.

 In finalul materialului, am expus concluziile reuniunii din 3 martie şi planificarea acţiunilor viitoare:

 

Solicitări din partea asociaţiilor de profil din România către Comisia Europeană:

1). MODIFICAREA Deciziei 2013/764/UE prin abrogarea   art.4 (a) alin. 2 care prevede:

Ferma in care porcii au fost prezenţi cel puţin 90 de zile in crescătorie si nu au fost introduşi porci vii in crescătorie in timpul celor 30 de zile imediat precedente datei expedierii catre abator” .deoarece:

- serviciile veterinare române solicită o scindare a fermelor care presupune costuri suplimentare nejustificate in contextul lipsei circulatiei virale demonstrate din 2007 şi a preţului de vânzare in cădere liberă a porcului gras viu din 2014.

2. Modificarea anexei la Decizie prin eliminarea punctului 4, care impune restricţii României pe intreg teritoriul naţional :

- este o prevedere contrară principiilor libertaţii Pieţei Unice in cadrul Uniunii Europene, care precizază că:

“Libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei unice are la bază principiul recunoaşterii reciproce a pieţei unice, care constă în garantarea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor unui stat membru în celelalte state membre, chiar dacă acestea sunt produse după norme de calitate şi standarde diferite, cu condiţia respectării cu stricteţe a regulilor comune de interes general privind sănătatea populaţiei, protecţia mediului şi a consumatorului”.

In cadrul procedurii UE, la apariţia unui caz de PPC, România, la fel ca oricare alt stat comunitar,  este condiţionată să notifice imediat prin sistemul ADNS Comisia Europeană care redactează  de urgenţă o Decizie cu restricţii pentru un anumit timp.

DAR in contextul inexistenţei pestei porcine clasice in România, nu poate fi restricţionat comerţul unui stat membru printr-o Decizie intr-o perioadă  atât de lungă de linişte epidemiologică (2007-2015)!

- in situaţia de “importator majoritar de piglets” din alte state ale UE (Germania, Danemarca, Ungaria, Polonia şi altele) , inexistenţa in Decizie a unei  protecţii pentru fermierii români ( in cazul riscului de introducere a virusului PPC, ţinând cont că din 4.000.000.de porci crescuţi şi ingrăşaţi in anul 2014 in România, 1.500.000 purcei au avut originea in alte state comunitare).

Se solicită  un tratament egal cu cel al tuturor statelor membre in cazul confirmării pestei porcine clasice pe teritoriul României, inclusiv instituirea procedurii de regionalizare.

ü  In consecinţă se impune cel puţin:

3. Modificarea art. 2 (1), respectiv:

„ In caz de confirmare a pestei porcine clasice, statul membru în cauză se asigură imediat că niciun porc viu nu este expediat în alte state membre sau în alte zone din teritoriul aceluiași stat membru.”

4. Relaxarea programului cofinanţat al României pentru pesta porcină clasică incepând cu Programul pe anul 2015 ( programul pe anul 2014 a fost in valoare de aprox. 1.500.000 euro, suportat de la bugetul de stat şi rambursat 50% de către Comisia Europeană) pentru a da mai multă incredere Comisiei Europene in realizările României in direcţia pestei porcine clasice.

Realocarea unei sume din programul României pentru supravegherea PPC către un program de informare a consumatorilor şi de verificare a poziţiei acestuia privind  alternativele propuse de Comisia Europeană pentru castrarea la porc.

CONCLUZII SI PLAN DE LUCRU

Propunerile României au fost acceptate de toţi membrii prezenţi la reuniune, acesta fiind obiectivul prezenţei noastre la reuniune.

ü  Au fost puse intrebări privind data ultimului caz de pestă porcină clasică şi rezultatul supravegherii in sensul demonstrării lipsei circulaţiei virale (reprezentant al Comisiei, prezent la reuniunea UECBV).

ü  Expertul UECBV pe probleme veterinare (Claudia Vinci) a intrebat când considerăm că vom fi pregătiţi pentru susţinerea modificării Deciziei nr.764/2013 in SCOFCH. A fost precizată luna mai 2015 din partea ACEBOP dar această dată depinde de reprezentanţii ANSVSA. Cererea de includere in agenda SCOFCH a propunerii asociaţiilor se face, conform procedurii Comisiei, de către autoritatea centrală veterinară, cu susţinerea asociaţiilor de profil.

ü  Preşedintele reuniunii (expertul din Danemarca - UECBV) a solicitat reprezentantului ACEBOP difuzarea materialului către toţi membrii UECBV prezenţi la reuniune pentru ca aceştia să poată face lobby pe lângă experţii din ţara lor până in luna mai, la reuniunea  SCOFCH.

Ø  Etapa a II-a: prezentarea punctelor propuse in reuniunea UECBV conducerii ANSVSA.

-Acceptul ANSVSA pentru continuarea demersurilor initiate la reuniunea UECBV din 3 martie 2015.

- Stabilirea grupului de lucru pentru reuniunea SCOFCH din mai 2015. Propuneri asociaţii, conducere ANSVSA (ACEBOP susţine prezenţa dlui Dr. Lazăr – IDSA datorită faptului că este deja recunoscut la nivelul Comisiei ca expert in PPC, a susţinut majoritatea auditurilor FVO ale României in domeniu şi a participat la intreaga istorie naţională a pestei porcine.

- Stabilirea datei transmiterii propunerilor de modificare a Deciziei 764/2013/UE şi a cererii ANSVSA de includere a subiectului pe lista reuniunii SCOFCH din mai 2015.

Ø  Etapa a III-a: stabilirea modului de abordare,  structurilor politice care pot susţine demersurile noastre  in contextul actual.

Ø  Etapa a IV-a: includerea României pe agenda SCOFCH din mai 2015 şi partajarea cheltuielilor la nivel de asociaţii pentru participarea experţilor.

Ø  Etapa a V-a: susţinerea reuniunii SCOFCH.

Ø  Etapa a VI-a: continuarea acţiunii in caz de feed-back negativ din partea Comisiei Europene.

 

Dr. Mary Pană - 05 martie 2015.


Agromonitor

Facebook Like

Ultimele noutati

  • Bovine

    Principalele rase de bovine crescute in Romania Rasele de bovine se împart în : 1) Rase de lapte; 2)...

  • Cresterea porcinelor

    Activitatea de crestere si ingrasare a porcilor se desfasoara in patru sectoare care sunt:

Articole ACEBOP

Login Form