Situaţia pestei porcine clasice in România, in contextul solicitărilor asociaţiilor de producere si comercializare a porcilor si carnii de porc A.C.E.B.O.P. si A.P.C.P.R de liberalizare a circulaţiei porcului românesc in spaţiul comunitar.

 

Istoric:

- Ultimul focar de pestă porcină clasică in România: octombrie 2007 in judeţul Brăila.

- Vaccinarea: din decembrie 2006 până in aprilie 2008 in exploataţii comerciale cu vaccin marker PPC.

- Mistreţi: vaccinarea in fondurile de vânatoare până in noiembrie 2011 sub forma unui “cordon tampon” de 10 Km in zona de risc de frontieră cu Republica Moldova şi cu Ucraina.

- Sistemul Lohn, continuat apoi cu sistemul canalizat al cărnii de porc din România spre UE, aprobat prin Decizia 40/2012/CE ca o alternative comercială, abrogat prin Decizia 2013/764/EU, decizie nouă care impune restrictii pe intreg teritoriul României privind circulaţia cărnii spre celelalte state membre şi interzice in totalitate  circulaţia porcului viu.

- Implementarea programului naţional de supraveghere PPC cofinanţat de Uniunea Europeană a demonstrat   in perioada 2006-2014 lipsa circulaţiei virale la porcul domestic şi mistreţ, fapt menţinut până astăzi.

Situaţia existentă:

- Desi a indeplinit toate criteriile OIE pentru recunoaşterea statutului de ţară liberă de pesta porcină clasică, România a fost listată in partea a III-a a anexei la Decizia 2008/855/CE ( cele mai mari restricţii in circulaţia porcului dintre toate statele membre), abrogata prin Decizia 2013/764/EU, decizie care impune in continuare restricţii comerciale grave.

- Programul naţional de supraveghere pentru PPC- 2014, aprobat de Comisia Europeană in cuprinsul Deciziei 2013/722/UE, alocă suma cea mai mare României, fapt care inseamnă neâncredere faţă de anii de luptă ai fermierilor  români şi cheltuielile pentru programele de biosecuritate, testări contracost – sume necofinanţate şi care nu au fost luate in calcul de către Comisia Europeană niciodată :

 

Sumele alocate unor state membre pentru supravegherea PPC in 2014:

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Suma

Statul membru

150 000 EUR

Bulgaria

670 000 EUR

Germania

15 000 EUR

Franța

65 000 EUR

Croația

295 000 EUR

Letonia

40 000 EUR 

Ungaria

1 435 000 EUR

România

345 000 EUR

Slovacia

 

- Nu trebuie să uităm nici abatoarele inchise, falimentul sau inchiderea multor obiective/unităţi din perioada 2005-2010.

Solicitări din partea asociaţiilor de profil din România către Comisia Europeană:

1). MODIFICAREA Deciziei 2013/764/UE prin abrogarea   art.4 (a) alin. 2 care prevede:

Ferma in care porcii au fost prezenţi cel puţin 90 de zile in crescătorie si nu au fost introduşi porci vii in crescătorie in timpul celor 30 de zile imediat precedente datei expedierii catre abator” .deoarece:

- serviciile veterinare române solicită o scindare a fermelor care presupune costuri suplimentare nejustificate in contextul lipsei circulatiei virale demonstrate din 2007 şi a preţului de vânzare in cădere liberă a porcului gras viu din 2014.

2. Modificarea anexei la Decizie prin eliminarea punctului 4, care impune restricţii României pe intreg teritoriul naţional :

- este o prevedere contrară principiilor libertaţii Pieţei Unice in cadrul Uniunii Europene, care precizază că:

“Libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei unice are la bază principiul recunoaşterii reciproce a pieţei unice, care constă în garantarea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor unui stat membru în celelalte state membre, chiar dacă acestea sunt produse după norme de calitate şi standarde diferite, cu condiţia respectării cu stricteţe a regulilor comune de interes general privind sănătatea populaţiei, protecţia mediului şi a consumatorului”.

In cadrul procedurii UE, la apariţia unui caz de PPC, România, la fel ca oricare alt stat comunitar,  este condiţionată să notifice imediat prin sistemul ADNS Comisia Europeană care redactează  de urgenţă o Decizie cu restricţii pentru un anumit timp.

DAR in contextul inexistenţei pestei porcine clasice in România, nu poate fi restricţionat comerţul unui stat membru printr-o Decizie intr-o perioadă  atât de lungă de linişte epidemiologică (2007-2015)!

- in situaţia de “importator majoritar de piglets” din alte state ale UE (Germania, Danemarca, Ungaria, Polonia şi altele) , inexistenţa in Decizie a unei  protecţii pentru fermierii români ( in cazul riscului de introducere a virusului PPC, ţinând cont că din 4.000.000.de porci crescuţi şi ingrăşaţi in anul 2014 in România, 1.500.000 purcei au avut originea in alte state comunitare).

Se solicită  un tratament egal cu cel al tuturor statelor membre in cazul confirmării pestei porcine clasice pe teritoriul României, inclusiv instituirea procedurii de regionalizare.

ü  In consecinţă se impune cel puţin:

3. Modificarea art. 2 (1), respectiv:

„ In caz de confirmare a pestei porcine clasice, statul membru în cauză se asigură imediat că niciun porc viu nu este expediat în alte state membre sau în alte zone din teritoriul aceluiași stat membru.”

4. Relaxarea programului cofinanţat al României pentru pesta porcină clasică incepând cu Programul pe anul 2015 ( programul pe anul 2014 a fost in valoare de aprox. 1.500.000 euro, suportat de la bugetul de stat şi rambursat 50% de către Comisia Europeană) pentru a da mai multă incredere Comisiei Europene in realizările României in direcţia pestei porcine clasice.

 

 

 


Agromonitor

Facebook Like

Ultimele noutati

  • Bovine

    Principalele rase de bovine crescute in Romania Rasele de bovine se împart în : 1) Rase de lapte; 2)...

  • Cresterea porcinelor

    Activitatea de crestere si ingrasare a porcilor se desfasoara in patru sectoare care sunt:

Articole ACEBOP

Login Form