A.C.E.B.O.P. a participat astazi 6 octombrie 2015 la reuniunea MADR dedicata PNDR 2014-2020, la invitatia DG-AGRI

- Interventia A.C.E.B.O.P. , singurul discurs pe sectorul cresterii si comercializarii animalelor :

Ø  Prezentarea activitatii  ACEBOP, membra a PRO AGRO si  UECBV, membra in grupurile de dialog civil pe carne de porc si carne bovine- in acest context, ACEBOP a lansat invitatia unei  intalniri la Bruxelles cu ocazia grupurilor de dialog social ale DG-AGRI pentru punctarea situatiei mediului zootehnic din Romania.

Ø  Prin ACEBOP, fermierii romani trag un semnal de alarma asupra restrictiilor comerciale din sectoarele de comert cu bovine si porcine ale UE vizavi de Romania.

Ø  Ne dorim o politica protectionista a preturilor in UE; datorita interdictiilor de miscare ale animalelor de renta din Romania spre UE, fermierii romani s-au orientat spre alte piete terte, care destabilizeaza preturile in Romania si in Europa.

Ø  Sustinem o politica regionala implementata cu adevarat, ca de exemplu : Polonia are interdictii in livrarea de purcei vii iar Ro are nevoie de acesti purcei; Ro are porc gras, dar nu poate vinde pentru ca nu are voie! Aici trebuie sa conlucram, in relaxarea  conditiilor comerciale intre doua sau mai multe tari, in functie de nevoile fiecareia.

 

Ø  Aplicarea unei politici regionale va antrena si uniformizarea nivelului fondurilor de sustinere pentru statele respective.


EVENIMENTE ACEBOP.

A.C.E.B.O.P. a participat duminica 27.09.2015 la invitatia presedintelui Federatiei Oierilor de la Munte, dl. Eugen Gontea, la targul de produse alimentare  traditionale si animale de la Tohanul Nou, judetul Brasov.


EVENIMENTE ACEBOP SEPTEMBRIE 2015.

 

La invitatia CCIRO - Italia si a M.A.D.R, A.C.E.B.O.P. va participa maine 28.09.2015 la discutii cu reprezentanti ai fermierilor si ai autoritatilor veterinare italiene in vederea reluarii exporturilor de bovine catre Italia, exporturi suspendate din august 2014 datorita aparitiei febrei catarale ovine.


ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR ŞI EXPORTATORILOR DE BOVINE, OVINE ŞI PORCINE ALĂTURI DE ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE CARNE DE PORC DIN ROMÂNIA AU PREZENTAT LA BRUXELLES, IN CADRUL REUNIUNII PE PROBLEME VETERINARE ALE UNIUNII COMERŢULUI EUROPEAN CU ANIMALE ŞI C

In data de 3 martie  a avut loc la Bruxelles prima intâlnire din 2015 a grupului de lucru pe probleme veterinare a expertilor U.E.C.B.V.

La solicitarea asociaţiei noastre, România a fost introdusă pe agenda reuniunii, pentru a face o prezentare a istoricului pestei porcine clasice in România şi a motivelor care interzic comerţul României cu celelalte state membre pe segmentul de porc viu.

Alături de  A.P.C.P.R., asociaţie care a declanşat acţiunea la nivelul autorităţilor centrale veterinare române  şi a susţinut demersurile iniţiate de A.C.E.B.O.P. la nivelul celei mai importante uniuni de profil din Europa in vederea deschiderii pieţei României, am reuşit să inchidem pozitiv prima etapă a programului nostru.

Pentru a înţelege aceste demersuri, vă prezentăm mai jos solicitările transmise experţilor U.E.C.B.V., care la rândul lor vor face lobby pe lângă experţii naţionali in vederea obţinerii votului pozitiv in reuniunea SCOFCH – Comisia Europeană, sperăm, in luna mai.

 In finalul materialului, am expus concluziile reuniunii din 3 martie şi planificarea acţiunilor viitoare:

 

Solicitări din partea asociaţiilor de profil din România către Comisia Europeană:

1). MODIFICAREA Deciziei 2013/764/UE prin abrogarea   art.4 (a) alin. 2 care prevede:

Ferma in care porcii au fost prezenţi cel puţin 90 de zile in crescătorie si nu au fost introduşi porci vii in crescătorie in timpul celor 30 de zile imediat precedente datei expedierii catre abator” .deoarece:

- serviciile veterinare române solicită o scindare a fermelor care presupune costuri suplimentare nejustificate in contextul lipsei circulatiei virale demonstrate din 2007 şi a preţului de vânzare in cădere liberă a porcului gras viu din 2014.

2. Modificarea anexei la Decizie prin eliminarea punctului 4, care impune restricţii României pe intreg teritoriul naţional :

- este o prevedere contrară principiilor libertaţii Pieţei Unice in cadrul Uniunii Europene, care precizază că:

“Libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei unice are la bază principiul recunoaşterii reciproce a pieţei unice, care constă în garantarea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor unui stat membru în celelalte state membre, chiar dacă acestea sunt produse după norme de calitate şi standarde diferite, cu condiţia respectării cu stricteţe a regulilor comune de interes general privind sănătatea populaţiei, protecţia mediului şi a consumatorului”.

In cadrul procedurii UE, la apariţia unui caz de PPC, România, la fel ca oricare alt stat comunitar,  este condiţionată să notifice imediat prin sistemul ADNS Comisia Europeană care redactează  de urgenţă o Decizie cu restricţii pentru un anumit timp.

DAR in contextul inexistenţei pestei porcine clasice in România, nu poate fi restricţionat comerţul unui stat membru printr-o Decizie intr-o perioadă  atât de lungă de linişte epidemiologică (2007-2015)!

- in situaţia de “importator majoritar de piglets” din alte state ale UE (Germania, Danemarca, Ungaria, Polonia şi altele) , inexistenţa in Decizie a unei  protecţii pentru fermierii români ( in cazul riscului de introducere a virusului PPC, ţinând cont că din 4.000.000.de porci crescuţi şi ingrăşaţi in anul 2014 in România, 1.500.000 purcei au avut originea in alte state comunitare).

Se solicită  un tratament egal cu cel al tuturor statelor membre in cazul confirmării pestei porcine clasice pe teritoriul României, inclusiv instituirea procedurii de regionalizare.

ü  In consecinţă se impune cel puţin:

3. Modificarea art. 2 (1), respectiv:

„ In caz de confirmare a pestei porcine clasice, statul membru în cauză se asigură imediat că niciun porc viu nu este expediat în alte state membre sau în alte zone din teritoriul aceluiași stat membru.”

4. Relaxarea programului cofinanţat al României pentru pesta porcină clasică incepând cu Programul pe anul 2015 ( programul pe anul 2014 a fost in valoare de aprox. 1.500.000 euro, suportat de la bugetul de stat şi rambursat 50% de către Comisia Europeană) pentru a da mai multă incredere Comisiei Europene in realizările României in direcţia pestei porcine clasice.

Realocarea unei sume din programul României pentru supravegherea PPC către un program de informare a consumatorilor şi de verificare a poziţiei acestuia privind  alternativele propuse de Comisia Europeană pentru castrarea la porc.

CONCLUZII SI PLAN DE LUCRU

Propunerile României au fost acceptate de toţi membrii prezenţi la reuniune, acesta fiind obiectivul prezenţei noastre la reuniune.

ü  Au fost puse intrebări privind data ultimului caz de pestă porcină clasică şi rezultatul supravegherii in sensul demonstrării lipsei circulaţiei virale (reprezentant al Comisiei, prezent la reuniunea UECBV).

ü  Expertul UECBV pe probleme veterinare (Claudia Vinci) a intrebat când considerăm că vom fi pregătiţi pentru susţinerea modificării Deciziei nr.764/2013 in SCOFCH. A fost precizată luna mai 2015 din partea ACEBOP dar această dată depinde de reprezentanţii ANSVSA. Cererea de includere in agenda SCOFCH a propunerii asociaţiilor se face, conform procedurii Comisiei, de către autoritatea centrală veterinară, cu susţinerea asociaţiilor de profil.

ü  Preşedintele reuniunii (expertul din Danemarca - UECBV) a solicitat reprezentantului ACEBOP difuzarea materialului către toţi membrii UECBV prezenţi la reuniune pentru ca aceştia să poată face lobby pe lângă experţii din ţara lor până in luna mai, la reuniunea  SCOFCH.

Ø  Etapa a II-a: prezentarea punctelor propuse in reuniunea UECBV conducerii ANSVSA.

-Acceptul ANSVSA pentru continuarea demersurilor initiate la reuniunea UECBV din 3 martie 2015.

- Stabilirea grupului de lucru pentru reuniunea SCOFCH din mai 2015. Propuneri asociaţii, conducere ANSVSA (ACEBOP susţine prezenţa dlui Dr. Lazăr – IDSA datorită faptului că este deja recunoscut la nivelul Comisiei ca expert in PPC, a susţinut majoritatea auditurilor FVO ale României in domeniu şi a participat la intreaga istorie naţională a pestei porcine.

- Stabilirea datei transmiterii propunerilor de modificare a Deciziei 764/2013/UE şi a cererii ANSVSA de includere a subiectului pe lista reuniunii SCOFCH din mai 2015.

Ø  Etapa a III-a: stabilirea modului de abordare,  structurilor politice care pot susţine demersurile noastre  in contextul actual.

Ø  Etapa a IV-a: includerea României pe agenda SCOFCH din mai 2015 şi partajarea cheltuielilor la nivel de asociaţii pentru participarea experţilor.

Ø  Etapa a V-a: susţinerea reuniunii SCOFCH.

Ø  Etapa a VI-a: continuarea acţiunii in caz de feed-back negativ din partea Comisiei Europene.

 

 

Dr. Mary Pană - 05 martie 2015.


ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR ŞI EXPORTATORILOR DE BOVINE, OVINE ŞI PORCINE ALĂTURI DE ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE CARNE DE PORC DIN ROMÂNIA AU PREZENTAT LA BRUXELLES, IN CADRUL REUNIUNII PE PROBLEME VETERINARE ALE UNIUNII COMERŢULUI EUROPEAN CU ANIMALE ŞI C

In data de 3 martie  a avut loc la Bruxelles prima intâlnire din 2015 a grupului de lucru pe probleme veterinare a expertilor U.E.C.B.V.

La solicitarea asociaţiei noastre, România a fost introdusă pe agenda reuniunii, pentru a face o prezentare a istoricului pestei porcine clasice in România şi a motivelor care interzic comerţul României cu celelalte state membre pe segmentul de porc viu.

Alături de  A.P.C.P.R., asociaţie care a declanşat acţiunea la nivelul autorităţilor centrale veterinare române  şi a susţinut demersurile iniţiate de A.C.E.B.O.P. la nivelul celei mai importante uniuni de profil din Europa in vederea deschiderii pieţei României, am reuşit să inchidem pozitiv prima etapă a programului nostru.

Pentru a înţelege aceste demersuri, vă prezentăm mai jos solicitările transmise experţilor U.E.C.B.V., care la rândul lor vor face lobby pe lângă experţii naţionali in vederea obţinerii votului pozitiv in reuniunea SCOFCH – Comisia Europeană, sperăm, in luna mai.

 In finalul materialului, am expus concluziile reuniunii din 3 martie şi planificarea acţiunilor viitoare:

 

Solicitări din partea asociaţiilor de profil din România către Comisia Europeană:

1). MODIFICAREA Deciziei 2013/764/UE prin abrogarea   art.4 (a) alin. 2 care prevede:

Ferma in care porcii au fost prezenţi cel puţin 90 de zile in crescătorie si nu au fost introduşi porci vii in crescătorie in timpul celor 30 de zile imediat precedente datei expedierii catre abator” .deoarece:

- serviciile veterinare române solicită o scindare a fermelor care presupune costuri suplimentare nejustificate in contextul lipsei circulatiei virale demonstrate din 2007 şi a preţului de vânzare in cădere liberă a porcului gras viu din 2014.

2. Modificarea anexei la Decizie prin eliminarea punctului 4, care impune restricţii României pe intreg teritoriul naţional :

- este o prevedere contrară principiilor libertaţii Pieţei Unice in cadrul Uniunii Europene, care precizază că:

“Libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei unice are la bază principiul recunoaşterii reciproce a pieţei unice, care constă în garantarea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor unui stat membru în celelalte state membre, chiar dacă acestea sunt produse după norme de calitate şi standarde diferite, cu condiţia respectării cu stricteţe a regulilor comune de interes general privind sănătatea populaţiei, protecţia mediului şi a consumatorului”.

In cadrul procedurii UE, la apariţia unui caz de PPC, România, la fel ca oricare alt stat comunitar,  este condiţionată să notifice imediat prin sistemul ADNS Comisia Europeană care redactează  de urgenţă o Decizie cu restricţii pentru un anumit timp.

DAR in contextul inexistenţei pestei porcine clasice in România, nu poate fi restricţionat comerţul unui stat membru printr-o Decizie intr-o perioadă  atât de lungă de linişte epidemiologică (2007-2015)!

- in situaţia de “importator majoritar de piglets” din alte state ale UE (Germania, Danemarca, Ungaria, Polonia şi altele) , inexistenţa in Decizie a unei  protecţii pentru fermierii români ( in cazul riscului de introducere a virusului PPC, ţinând cont că din 4.000.000.de porci crescuţi şi ingrăşaţi in anul 2014 in România, 1.500.000 purcei au avut originea in alte state comunitare).

Se solicită  un tratament egal cu cel al tuturor statelor membre in cazul confirmării pestei porcine clasice pe teritoriul României, inclusiv instituirea procedurii de regionalizare.

ü  In consecinţă se impune cel puţin:

3. Modificarea art. 2 (1), respectiv:

„ In caz de confirmare a pestei porcine clasice, statul membru în cauză se asigură imediat că niciun porc viu nu este expediat în alte state membre sau în alte zone din teritoriul aceluiași stat membru.”

4. Relaxarea programului cofinanţat al României pentru pesta porcină clasică incepând cu Programul pe anul 2015 ( programul pe anul 2014 a fost in valoare de aprox. 1.500.000 euro, suportat de la bugetul de stat şi rambursat 50% de către Comisia Europeană) pentru a da mai multă incredere Comisiei Europene in realizările României in direcţia pestei porcine clasice.

Realocarea unei sume din programul României pentru supravegherea PPC către un program de informare a consumatorilor şi de verificare a poziţiei acestuia privind  alternativele propuse de Comisia Europeană pentru castrarea la porc.

CONCLUZII SI PLAN DE LUCRU

Propunerile României au fost acceptate de toţi membrii prezenţi la reuniune, acesta fiind obiectivul prezenţei noastre la reuniune.

ü  Au fost puse intrebări privind data ultimului caz de pestă porcină clasică şi rezultatul supravegherii in sensul demonstrării lipsei circulaţiei virale (reprezentant al Comisiei, prezent la reuniunea UECBV).

ü  Expertul UECBV pe probleme veterinare (Claudia Vinci) a intrebat când considerăm că vom fi pregătiţi pentru susţinerea modificării Deciziei nr.764/2013 in SCOFCH. A fost precizată luna mai 2015 din partea ACEBOP dar această dată depinde de reprezentanţii ANSVSA. Cererea de includere in agenda SCOFCH a propunerii asociaţiilor se face, conform procedurii Comisiei, de către autoritatea centrală veterinară, cu susţinerea asociaţiilor de profil.

ü  Preşedintele reuniunii (expertul din Danemarca - UECBV) a solicitat reprezentantului ACEBOP difuzarea materialului către toţi membrii UECBV prezenţi la reuniune pentru ca aceştia să poată face lobby pe lângă experţii din ţara lor până in luna mai, la reuniunea  SCOFCH.

Ø  Etapa a II-a: prezentarea punctelor propuse in reuniunea UECBV conducerii ANSVSA.

-Acceptul ANSVSA pentru continuarea demersurilor initiate la reuniunea UECBV din 3 martie 2015.

- Stabilirea grupului de lucru pentru reuniunea SCOFCH din mai 2015. Propuneri asociaţii, conducere ANSVSA (ACEBOP susţine prezenţa dlui Dr. Lazăr – IDSA datorită faptului că este deja recunoscut la nivelul Comisiei ca expert in PPC, a susţinut majoritatea auditurilor FVO ale României in domeniu şi a participat la intreaga istorie naţională a pestei porcine.

- Stabilirea datei transmiterii propunerilor de modificare a Deciziei 764/2013/UE şi a cererii ANSVSA de includere a subiectului pe lista reuniunii SCOFCH din mai 2015.

Ø  Etapa a III-a: stabilirea modului de abordare,  structurilor politice care pot susţine demersurile noastre  in contextul actual.

Ø  Etapa a IV-a: includerea României pe agenda SCOFCH din mai 2015 şi partajarea cheltuielilor la nivel de asociaţii pentru participarea experţilor.

Ø  Etapa a V-a: susţinerea reuniunii SCOFCH.

Ø  Etapa a VI-a: continuarea acţiunii in caz de feed-back negativ din partea Comisiei Europene.

 

 

Dr. Mary Pană - 05 martie 2015.


Situaţia pestei porcine clasice in România, in contextul solicitărilor asociaţiilor de producere si comercializare a porcilor si carnii de porc A.C.E.B.O.P. si A.P.C.P.R de liberalizare a circulaţiei porcului românesc in spaţiul comunitar.

 

Istoric:

- Ultimul focar de pestă porcină clasică in România: octombrie 2007 in judeţul Brăila.

- Vaccinarea: din decembrie 2006 până in aprilie 2008 in exploataţii comerciale cu vaccin marker PPC.

- Mistreţi: vaccinarea in fondurile de vânatoare până in noiembrie 2011 sub forma unui “cordon tampon” de 10 Km in zona de risc de frontieră cu Republica Moldova şi cu Ucraina.

- Sistemul Lohn, continuat apoi cu sistemul canalizat al cărnii de porc din România spre UE, aprobat prin Decizia 40/2012/CE ca o alternative comercială, abrogat prin Decizia 2013/764/EU, decizie nouă care impune restrictii pe intreg teritoriul României privind circulaţia cărnii spre celelalte state membre şi interzice in totalitate  circulaţia porcului viu.

- Implementarea programului naţional de supraveghere PPC cofinanţat de Uniunea Europeană a demonstrat   in perioada 2006-2014 lipsa circulaţiei virale la porcul domestic şi mistreţ, fapt menţinut până astăzi.

Situaţia existentă:

- Desi a indeplinit toate criteriile OIE pentru recunoaşterea statutului de ţară liberă de pesta porcină clasică, România a fost listată in partea a III-a a anexei la Decizia 2008/855/CE ( cele mai mari restricţii in circulaţia porcului dintre toate statele membre), abrogata prin Decizia 2013/764/EU, decizie care impune in continuare restricţii comerciale grave.

- Programul naţional de supraveghere pentru PPC- 2014, aprobat de Comisia Europeană in cuprinsul Deciziei 2013/722/UE, alocă suma cea mai mare României, fapt care inseamnă neâncredere faţă de anii de luptă ai fermierilor  români şi cheltuielile pentru programele de biosecuritate, testări contracost – sume necofinanţate şi care nu au fost luate in calcul de către Comisia Europeană niciodată :

 

Sumele alocate unor state membre pentru supravegherea PPC in 2014:

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Suma

Statul membru

150 000 EUR

Bulgaria

670 000 EUR

Germania

15 000 EUR

Franța

65 000 EUR

Croația

295 000 EUR

Letonia

40 000 EUR 

Ungaria

1 435 000 EUR

România

345 000 EUR

Slovacia

 

- Nu trebuie să uităm nici abatoarele inchise, falimentul sau inchiderea multor obiective/unităţi din perioada 2005-2010.

Solicitări din partea asociaţiilor de profil din România către Comisia Europeană:

1). MODIFICAREA Deciziei 2013/764/UE prin abrogarea   art.4 (a) alin. 2 care prevede:

Ferma in care porcii au fost prezenţi cel puţin 90 de zile in crescătorie si nu au fost introduşi porci vii in crescătorie in timpul celor 30 de zile imediat precedente datei expedierii catre abator” .deoarece:

- serviciile veterinare române solicită o scindare a fermelor care presupune costuri suplimentare nejustificate in contextul lipsei circulatiei virale demonstrate din 2007 şi a preţului de vânzare in cădere liberă a porcului gras viu din 2014.

2. Modificarea anexei la Decizie prin eliminarea punctului 4, care impune restricţii României pe intreg teritoriul naţional :

- este o prevedere contrară principiilor libertaţii Pieţei Unice in cadrul Uniunii Europene, care precizază că:

“Libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei unice are la bază principiul recunoaşterii reciproce a pieţei unice, care constă în garantarea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor unui stat membru în celelalte state membre, chiar dacă acestea sunt produse după norme de calitate şi standarde diferite, cu condiţia respectării cu stricteţe a regulilor comune de interes general privind sănătatea populaţiei, protecţia mediului şi a consumatorului”.

In cadrul procedurii UE, la apariţia unui caz de PPC, România, la fel ca oricare alt stat comunitar,  este condiţionată să notifice imediat prin sistemul ADNS Comisia Europeană care redactează  de urgenţă o Decizie cu restricţii pentru un anumit timp.

DAR in contextul inexistenţei pestei porcine clasice in România, nu poate fi restricţionat comerţul unui stat membru printr-o Decizie intr-o perioadă  atât de lungă de linişte epidemiologică (2007-2015)!

- in situaţia de “importator majoritar de piglets” din alte state ale UE (Germania, Danemarca, Ungaria, Polonia şi altele) , inexistenţa in Decizie a unei  protecţii pentru fermierii români ( in cazul riscului de introducere a virusului PPC, ţinând cont că din 4.000.000.de porci crescuţi şi ingrăşaţi in anul 2014 in România, 1.500.000 purcei au avut originea in alte state comunitare).

Se solicită  un tratament egal cu cel al tuturor statelor membre in cazul confirmării pestei porcine clasice pe teritoriul României, inclusiv instituirea procedurii de regionalizare.

ü  In consecinţă se impune cel puţin:

3. Modificarea art. 2 (1), respectiv:

„ In caz de confirmare a pestei porcine clasice, statul membru în cauză se asigură imediat că niciun porc viu nu este expediat în alte state membre sau în alte zone din teritoriul aceluiași stat membru.”

4. Relaxarea programului cofinanţat al României pentru pesta porcină clasică incepând cu Programul pe anul 2015 ( programul pe anul 2014 a fost in valoare de aprox. 1.500.000 euro, suportat de la bugetul de stat şi rambursat 50% de către Comisia Europeană) pentru a da mai multă incredere Comisiei Europene in realizările României in direcţia pestei porcine clasice.

 

 

 


AGENDA GRUPULUI DE LUCRUAL UNIUNII COMERCIALE CU ANIMALE ŞI CARNE - BRUXELLES 3 martie 2015

1.      Approval of theAGENDA and ANTI-TRUST STATEMENT

 

2.      Adoption of the MINUTES of the meeting held on 4th December (Doc. 5963:Click HERE

 

3.      Maintenance of the COLD CHAIN DURING STORAGE AND TRANSPORT OF MEAT – state of play

Last mailing: 4967 of 20th January 2015

 

4.      VISUAL INSPECTION FOR RUMINANTS – presentation by Prof. Lis Alban of a PhD on TB in cattle

The Commission services have confirmed they will attend for this point.

 

5.      SAFEPORK 2015 – Workshop on 7th September on visual inspection in the pork sector – Link to the portal of the event

 

6.       FAECAL CONTAMINATION – Report from the kick off meeting of the ad hoc working group on

2nd March

 

7.       LACTIC ACID – Round table on the use of lactic acid

 

8.      IMPROVING THE FOOD CHAIN INFORMATION SYSTEM – Follow-up (see Doc. 6071 attached)

 

9.      MSM – follow-up

 

10.  OFFICIAL FOOD AND FEED CONTROLS – proposal (review of R EC/882/2004) – state of play/Actions (see mailing 5026 that should be sent on 3rd February)

 

11.  SITUATION OF CLASSICAL SWINE FEVER IN ROMANIA – presentation by the Romanian association and discussion

 

12.  ANIMAL WELFARE

·         Debriefing on the Workshop on “Alternatives to pig castration”, held in Brussels on 26th February

·         “Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Pigs”: presentation of the last version

·         “Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Horses”: presentation of the last version

 

13.  Animal Health Law-

·         Results of the trilogue

·         Consequences of the visit in the NL with the COMM Services: MEP’s question for written answer.

 

14.  STEC IN FOOD – follow up (see mailing 4750 of 21st November)

 

15.  BSE/SRM list (see last mailing 5005 of 29th January)

·         SRM list – video

·         BSE status – last state of play

 

16.  FOOD INFORMATION TO CONSUMERS - Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers (OJ L 304 of 22nd November 2011) – follow-up

11.1.                    minced meat – C/P

11.2.                    Q&A papers – Date of freezing

 

17.  ANIMAL BY-PRODUCTS

 

18.  Draft PROGRAMME for 2015 (see Doc. 5914 approved by UECBV steering committee on 30th January)

 

19.  RASFF alert (see mailing 5008 sent on 30th January)

 

20.  CEN/CENELEC

 

21.  A.O.B.

  • UECBV projects (ToxDtect, EUROBEEF thematic network (see mailing 5009 of 2nd February), Thematic network with ADIV)

 

 

In luna Noiembrie, ACEBOP a devenit membra in cadrul " European Livestock And Meat Trading Union "

In luna Noiembrie, ACEBOP a devenit membra in cadrul  " European Livestock And Meat Trading Union "

Incepand cu luna noiembrie 2014, ACEBOP este membra cu drepturi depline in cadrul celei mai importante uniuni la nivel international pe sectorul agro-zootehnic - The European Livestock And Meat Trading Union (UECBV)"

UECBV a fost fondata in anul 1952 fiind alcatuita din federatii nationale reprezentand piata de animale vii, comercianti de animale ( bovine, oi, porci ,cai), comercianti de carne si reprezentanti din sectorul de procesare carne si produse din carne.

Uniunea reprezinta interesele a peste 20.000 de firme si peste 230.000 de locuri de munca, fiind cea mai reprezentativa uniune la nivel european si international .

 

more details : www.uecbv.eu

 

Agromonitor

Facebook Like